Tutkimukset

Muistisi tilanteen arvioimiseksi sekä muistisi muutosten taustalla olevan sairauden diagnoosin tekemiseksi tarvitaan erilaisia tutkimuksia sekä selvityksiä. Ensimmäinen vastaanottokäyntisi voi olla omalla terveysasemallasi, työterveydessä tai sosiaalihuollon palveluissa. Muistiisi liittyvien muutosten arviointia voidaan edistää myös kotihoidon toimesta, jos olet kotihoidon asiakas.

Yhteystietoja ja kuvauksia muistisairauksien hoidon käytännöistä: Muistisairauksien hoito /OmaHäme

Lääkäri ja hoitaja, ikoni.

Tutkimukset terveydenhuollon vastaanotolla

Ensimmäinen terveydenhuollon vastaanottokäyntisi voi olla omalla terveysasemallasi tai työterveyshuollon vastaanotolla. Voit saada ajan suoraan terveysaseman muistihoitajalle tai omahoitajaltasi ohjaamana muistikoordinaattorille. Joillain paikkakunnilla toimii muistisairauksien hoitoon erikoistunut muistipoliklinikka.

 • Muistisi toimintaa, terveydentilaasi ja toimintakykysi yksilöllistä kokonaistilannetta arvioidaan vastaanotolla kanssasi erilaisten testien avulla (kuten muistitesti CERAD tai MMSE), haastatteluin sekä omaisen/läheisen kanssa keskustellen. Kokonaistilanteesi arvioimiseksi voi olla tarpeen toteuttaa useita vastaanottokäyntejä.
 • Testien ja kartoitusten tarkoituksena on löytää syitä muistin muutoksiin ja aloittaa tarvittaessa muistiin vaikuttavien sairauksien hoito.
 • Hoitaja arvioi kanssasi tai omaisesi kanssa keskustellen myös toimintakykyäsi arjessa. Läheisesi saavat tarvittaessa ns. läheiskyselyn tilanteesi kokonaiskuvanarvioinnin tekemisen tueksi. Lisäksi hän mittaa myös mm. verenpaineesi, painosi sekä toteuttaa muita tutkimuksia terveytesi kokonaistilanteesi kartoittamiseksi. Saat ohjeet tarvittavien lisätutkimusten, kuten esim. laboratoriokokeiden tai kuvantamistutkimusten toteuttamiseksi.
 • Jos tilanteesi arvioimiseksi tai tutkimustulosten perusteella tarvitaan lääkärin vastaanottokäynti, saat siihen erilliset ohjeet ja ohjauksen.
 • Lääkäri käy kanssasi läpi aikaisempien tutkimusten tulokset ja tekee tarvittaessa lisätutkimuksia tilanteesi arvioimiseksi. Hän myös huolehtii muiden perussairauksien hoidosta, jotka voivat olla yhteydessä muistin muutoksiin. Tarvittaessa lääkäri tekee lähetteen jatkotutkimuksiin tai lähetteen erikoislääkärin vastaanotolle diagnoosisi varmistamiseksi.
 • Muistisi tutkimuksiin voivat osallistua myös mm. neuropsykologi tai puheterapeutti.
 • Terveydenhuollon ammattilainen laatii kanssasi yksilöllisen terveys- ja hoitosuunnitelman. Palvelun kokonaistarvettasi arvioidaan yksilöllisen tilanteesi mukaisesti. Hoitosi jatkuu sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan hoitosi edetessä.

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Sosiaalipalvelut tukenasi

Sinulla tai läheiselläsi on saattanut herätä huoli arjen sujuvuudesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä työikäisten sosiaalipalveluihin tai ikäihmisten asiakasohjaukseen, kun havaitset tuen tarpeita arkielämästä selviytymisessäsi.

Palveluohjauksessa etsitään yhdessä sinun ja läheistesi kanssa keskustellen ratkaisuja toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja mielekkään elämän tukemiseksi sopivan palvelukokonaisuuden avulla.

Palvelutarpeen arviointi toteutetaan kotikäynnillä. Sinun luvallasi palvelutarpeen arvioon kannattaa kutsua myös läheinen tai muu sinua hoitava henkilö. Muiden tekemät huomiot toimintakyvystäsi ovat tärkeitä avun tarvettasi arvioidessa.

Palvelutarpeen arvioinnissa:

 • Kartoitetaan toimintakykyäsi ja arjessa selviytymistäsi asunnossasi ja muussa toimintaympäristössäsi.
 • Samalla voidaan arvioida liikkumistasi ja kartoitetaan apuvälineiden käytön tarvetta.
 • Edeltävät sairaalakäynnit on myös hyvä huomioida.

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita, joilla arvioidaan sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat palvelupäätökset, joihin sinulla on arvioitu olevan tarvetta.

Lisätietoja Oma Hämeen työikäisten sosiaalipalveluista.

Lisätietoja Oma Hämeen ikäihmisten asiakasohjauksesta.

Lisätietoja palvelutarpeen arvioinnista saat Terveyskylän ikätalon-sivustolta.

Jos haluat palveluohjausta, ota yhteyttä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen:

Työikäisten sosiaalipalveluiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivustolta.

Ikäihmisten asiakasohjauksen yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivustolta.

Voit tehdä myös itsearvioinnin avun tarpeestasi ja saatavilla olevien palveluiden kartoittamiseksi ENSKA-esitietolomakkeella.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti