Arkea tukevat palvelut

Hoitopaikka, ikoni.

Tähän polun kohtaan on koottu tietoa palvelutarpeen arvioinnin kautta saatavista palveluista. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan elämäntilanteesi kokonaisvaltaisesti. Kartoituksessa selvitetään kotikäynnillä havainnoiden, keskustellen ja arvioiden toimintakykysi ja voimavarasi, palvelutarpeesi sekä toiveesi. Sinun luvallasi palvelutarpeen arvioon kannattaa kutsua myös läheinen tai muu sinua hoitava henkilö. Muiden tekemät huomiot toimintakyvystäsi ovat tärkeitä avun tarvettasi arvioidessa.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat palvelupäätökset, joihin sinulla on arvioitu olevan tarvetta.

Lisätietoja Oma Hämeen ikääntyneiden asiakasohjauksesta.

Lisätietoja Oma Hämeen työikäisten sosiaalipalveluista.

Asiointi- ja kauppapalvelu

Asiointi- ja kauppapalvelu

Asiointi- ja kauppapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Ensisijaisesti asiointi- ja kauppapalvelut ovat sinun vastuullasi tai läheisesi turvin hoidettavissa. Yksityiset palveluntarjoajat tuottavat myös usein asiointi- ja kauppapalveluita. Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna tätä palvelua myönnetään vain äkillisissä kriisitilanteissa. Esimerkiksi tilanteissa, jossa päävastuullinen toimittaja sairastuu äkillisesti tai on muuten estynyt toimittamaan palvelua.

Tukipalvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Apuvälinepalvelut

Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksiköistä lainataan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä. Lainaus voi olla lyhyt- ja pitkäaikainen käyttö tai joitakin apuvälineitä on myös saatavissa omaksi. Apuvälineiden tarpeesta voi olla suoraan yhteydessä apuvälineyksikköön. Apuvälineen valinta perustuu aina ammattilaisen arvioon toimintakyvystäsi ja apuvälineiden tarpeestasi.

Apuvälineyksiköistä on saatavissa tai sinne tilattavissa yleisempiä perusapuvälineitä kuten:

 • Kyynärsauvat, kävelykepit, kainalosauvat ja näihin kepinpääkumit ja jääpiikit
 • Kävelytelineet: nelipyöräiset, kaksipyöräiset ja fordit
 • Peruspyörätuolit, myös ylösnousevilla jalkatuilla
 • Sukanvetolaitteet ja tarttumapihdit
 • Nousutuet ja kohottautumistelineet
 • Korotustyynyt, 5cm, 10cm, 15cm ja lonkkatyynyt 10cm, 15cm
 • Sängynjalan korottajat; sokkeli ja tavallinen
 • WC-korottajat 5cm, 10cm, 15cm ja WC-tuolit
 • Suihkutuolit, käsinojalliset, korkeussäädettävät

Apuvälinekeskus

Erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksen apuvälineiden lainauksesta edellytetään aina lääkärin lähetettä, kun kyseessä on sähköisen liikkumisen apuväline, hengitysapuväline tai moottoroitu painehaavapatja. Muiden apuvälineiden lainauksiin riittää sosiaali - tai terveydenhuollon ammattihenkilön yhteydenotto. Erikoissairaanhoitoon on keskitetty erityistä asiantuntemusta vaativat apuvälineet mm. ympäristönhallintalaitteet, tietokoneen käytön oheislaitteet, sähköpyörätuolit sekä lasten apuvälineet.

Mikäli sinulla on tarvetta apuvälineisiin niin ota yhteyttä apuvälinepalveluihin. 

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu (kotiin toimitettu ateria)

Ateriapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Ateriapalveluista suosittelemme ensisijaisesti yksityisiä palveluntarjoajien palveluita. Jos yksityisen tuottama palvelu ei ole mahdollinen voidaan  ateriapalvelu myöntää myös tukipalveluna sinulle. Edellytyksenä myöntämiselle on, että kognitiivinen toimintakykysi, fyysinen toimintakykysi ja sosiaaliset voimavarasi ovat heikentyneet iän, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi.  Et ehkä pysty itsenäisesti aterioita valmistamaan, käymään ostoksilla tai yleisesti huolehtiminen itsestäsi on vaikeutunut. Tilanteesi arvioidaan yksilöllisesti ja tuki myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Kotihoito

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon palveluihin ohjaudutaan aina palvelutarpeen arvioinnin kautta. Ennen kotihoidon aloittamista toteutetaan arviointi- ja kuntoutumisjakso. Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaativat pääsääntöisesti päivittäistä tai useita kertoja viikossa sosiaali- ja terveysalan ammattiosaamista. Kotihoidon toteutus arvioidaan kanssasi ja järjestetään sinun tilanteeseen sopivimmalla tavalla. Kotihoidossa voidaan hyödyntää hyvinvointiteknologiaa palveluiden tuottamisessa ja käynti suoritetaankin ensisijaisesti etäpalveluna, jos se on mahdollista.

Tilapäinen kotihoito ja tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäinen kotihoito voidaan myöntää sinulle, jos toimintakykysi on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäistä enintään kolme (3) kuukautta. Kotihoidon edellytyksenä on, että et pysty itse tai saattajan turvin hakeutumaan terveydenhuollon palveluihin ja tarvitset sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen osaamista.

Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Kuljetuspalvelu on erikseen määriteltävää tukipalvelua, joka myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Perhehoito

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti. Perhehoitoa voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle huolenpito ja hoiva perheenjäsenenä. Näin pyritään edistämään henkilön toimintakykyä, perusturvallisuutta sekä sosiaalisia suhteita.

Perhehoito löydät lisätietoja Perheliiton verkkosivuilta.

Perhehoito myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin.

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Mikäli sinulla ei ole kotona asianmukaisia peseytymismahdollisuuksia ja toimintakykysi on heikentynyt siten, ettet pysty autettunakaan peseytymään kotisi puutteellisiksi tai vaarallisiksi todetuissa peseytymistiloissa. Voit siis olla yksilöllisen arvioinnin perusteella oikeutettu peseytymispalveluihin kodin ulkopuolelle.

Tukipalvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Turvapalvelu

Turvapalvelu

Turvapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Kotona selviytymisen tueksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus saada turvapalvelua. Turvapalvelu voidaan myöntää yksilöllisen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa arvioidaan mahdollista kaatumisen uhkaa tai kaatumisia, turvattomuutta tai puutteellista sosiaalista verkostoa sekä terveydellisiä syitä, jotka saattaisivat tarvita nopeasti apua.

Tukipalvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Vaatehuoltopalvelu

Vaatehuoltopalvelu

Vaatehuoltopalvelu on sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä tukipalvelu. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Sinun, läheisesi tai yksityisen palvelutuottajan tulisi ensisijaisesti huolehtia pyykki- ja vaatehuollostasi. Mikäli sinulla ei ole esimerkiksi asuinolosuhteet sellaiset, että vaatehuoltoa pystyisi toteuttamaan, voidaan vaatehuoltopalvelu viimesijaisena tukipalveluna mahdollistaa järjestettäväksi kotihoidon tms. tiloissa.

Tukipalvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ota siis yhteyttä ikäihmisten asiakasohjaukseen tai työikäisten sosiaalipalveluihin. 

Palvelusetelit

Palvelusetelit

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella sinulle voidaan myöntää myös palveluseteli, jolla voit hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta saat lisätietoa palveluseteleistä. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti