Muun ammattilaisen tuki

Muistisairaan ja hänen läheisensä tukena on monia ammattilaisia, joiden palveluista saat lisätietoa tämän kohdan välilehdiltä.

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja toteuttaa sinulle palvelutarpeenarviointia. Palvelutarpeenarvioinnissa tehdä kodin ja ympäristön kartoitus, jossa arvioidaan palveluiden tarpeesi kotiin. Samalla voidaan arvioida liikkumistasi ja sen osalta apuvälineiden käytön tarvetta.

Oma Hämeen verkkosivulta löydän oman kuntasi kohdalta mihin olla yhteydessä palveluntarpeenarviointia varten.

Sosiaalityöntekijä

Muistisairaan ja hänen perheensä on mahdollista hakea arjen tueksi monia erilaisia sosiaalisia tukimuotoja. Sosiaalityöntekijältä voi pyytä tukea hakuprosesseihin ja tukimuotojen tarpeen arviointiin. Joihinkin hakemuksiin tarvitaan lääkärinlausunto sekä mahdollisesti muita asiantuntijalausuntoja. Tukitarpeiden muutoksista tai avun tarpeesta vaikkapa lomakkeiden täyttämiseen on mahdollisuus saada apua.

Alla lueteltuna yleisimmät tukimuodot.

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajan palveluihin ohjataan, kun hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa eli pääasiassa, kun diagnoosi muistisairaudesta on tehty neurologian poliklinikalla.

 •  Kuntoutusohjaaja on sinun tai läheisesi yhteyshenkilö sairaalan sekä kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä.
 • Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee sinun muuttuneessa elämäntilanteessasi muun muassa itsenäiseen selviytymiseen, hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.
 • Kuntoutusohjaus voi toteutua puhelimitse, etävastaanotolla, vastaanottokäynteinä tai kotikäynteinä.
 • Kuntoutusohjaajan palvelut ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti toteuttaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutustarpeesi arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan:

 • työkykyä
 • toimintakykyä ja
 • liikkumiskykyä

Kuntoutus voi tapahtua myös kotikuntoutuksena. Fysioterapeutti tekee apuvälinetarpeen arvion asiakkaan kotona ja ohjaa mahdollisesti kodin järjestelyssä muistiystävälliseksi. Fysioterapeutin vastaanotolle voit hakeutua itse tai terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattilaisen ohjaamana.

Lisätietoa sekä polun kohdassa toimintakyvyn tukeminen.

Yhteystiedot ja lisätietoa:

Toimintaterapeutti

Toimintaterapian tavoitteena on tukea muistisairaan asiakkaan itsenäistä toimintakykyä hänen toimintaympäristössään itselleen merkityksellisissä toiminnoissa. Keinoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan toimintaympäristön muokkaaminen muistiystävällisemmäksi sekä tarvittavien arjen toimintoja tukevien apuvälineiden löytäminen. Toimintaterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Yhteystiedot ja lisätietoa:

Suun terveydenhoidon ammattilainen

Muistisairauden hoidossa käytettävä lääkitys voi aiheuttaa suun kuivumista, mikä altistaa hampaiden reikiintymiselle. Toinen suuri riski muistisairaan suun terveydelle on toimintakyvyn alentuminen, jolloin kyky huolehtia omasta suun terveydestä heikkenee.  

Suun terveys ja hampaiden kunto vaikuttavat syömiseesi ja sitä kautta ravitsemustilaasi. Hyvä suun ja hampaiden kunto tukee yleisterveyttäsi.  

Suun terveyden ylläpidossa on tärkeintä, että harjaat hampaasi päivittäinen aamuin ja illoin fluorihammastahnalla, puhdistat hammasvälit päivittäin (hammasväliharjoilla, harjatikuilla) ja vältät sokerisia juomia. Juo riittävästi vettä, syö pureskelua vaativaa ruokaa ja huolehdi, että käyt säännöllisesti hammastarkastuksissa. 

Apua suun ja hampaiden kunnosta huolehtimiseen saat suun terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Yhteystiedot:

Lisätietoa:

Ravitsemusterapeutti

Ruokavalion laadulla on tärkeä osuus aivojen ja kognitiivisen toimintakyvyn säilymisessä sekä muistisairauden ennaltaehkäisyssä että silloin, kun sairaus on jo todettu. Ravitsemuksen monipuolisuuden ja määrän lisäksi on tärkeää arvioida pystyykö sairastunut hankkimaan ruokatarvikkeita ja valmistamaan aterioitaan. Muistisairauteen liittyvät muutokset esimerkiksi toimintakyvyssä, ruokailurytmissä ja -mieltymyksissä sekä syömisvaikeudet voivat johtaa ravitsemustilan heikkenemiseen.

Ravitsemusterapeutti pyrkii yhdessä kanssasi tunnistamaan ravitsemukseesi liittyvien ongelmien taustasyitä ja löytämään ratkaisuja niiden hoitamiseksi. Päästäksesi ravitsemusohjaukseen, ota yhteyttä omaan terveysasemaan tai ravitsemusterapeuttiin.

Yhteystiedot:

Ravitsemusterapia/Oma Häme

Lisätietoa:

Muistisairaus ja ravitsemus /Terveyskirjasto

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti