Seuranta

Yksilöllisen seurannan suunnittelu ja toteutus

 • Kanssasi suunnitellaan sairautesi seurannan tarve yksilöllisen tilanteesi ja tarpeidesi mukaisesti hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä arvioiden.
 • Terveydentilasi perusteella ammattilainen arvioi kanssasi myös seurannan vastaanottokäyntien tiheyden tarpeen. Tarvittaessa sinulle varataan seuraavalle vastaanottokäynnille aika tai ohjataan sinua varaamaan sopiva aika oikeaan ajankohtaan.
 • Seurantaa voidaan toteuttaa omalla terveysasemallasi, muistipoliklinikalla tai kotihoidon sairaanhoitajan toimesta sinulle toteutetun yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.
 • Alle 70-vuotiaan muistisairauden seurantaa ja esimerkiksi ajokyvyn arviointia tehdään esimerkiksi neurologian poliklinikalla tai työterveyshuollossa.

Seurantakäynnin sisältö

 • Kanssasi keskustellaan ja sinua haastatellaan terveyden- ja kokonaistilanteesi arvioimiseksi.
 • Hoitosuunnitelmasi päivitetään aina seurantakäyntien yhteydessä sekä silloin jos hoitoosi tulee muutoksia.
 • Sinua ohjataan tarvittaessa tekemään muistisi muutosten arviointiin liittyviä testejä (esim. CERAD - testi eli muistisi arviointiin liittyvä tehtäväsarja, jonka ammattilainen kanssasi toteuttaa vastaanottokäynnillä). Testejä suoritetaan vastaanottokäynneillä muutosten mahdollisimman varhaisen havainnoimisen tukena.
 • Seurantakäynnillä keskustellaan myös läheisen kanssa ja pyydetään läheisen arviota tilanteestasi.
 • Sovitaan jatkoseurantatapaamisten toteuttamisesta.
 • Jos seurantakäynnille ei todeta olevan hoitosi jatkon suhteen tarvetta, sinut ohjataan olemaan yhteydessä tarvittaessa terveysasemallesi omahoitajaan.
Forssan seutu

Muistisairauden seuranta Forssan seudulla

Seurantaa toteutetaan yksilöllisen tarpeesi ja tilanteesi mukaisesti. Jos et ole kotihoidon tai palveluasumisen piirissä, muistisairautesi seurannasta huolehtii geriatrian poliklinikka.

Seuranta Geriatrian poliklinikalla:

 • Muistihoitaja soittaa sinulle yhden kuukauden kuluessa muistisairauden hoidon aloituksesta.
 • Seurantakäynti muistihoitajalle varataan 6-12kk kuluessa ja seurantakäyntejä jatketaan tarpeen mukaan.
 • Saat kutsut seurantakäynneille.
 • Käynneillä saat ohjausta ja monialaista tukea muistisairautesi hoitoon
 • Geriatrian poliklinikan yhteystiedot: puh. 03 41913028

Seuranta kotihoidossa tai palveluasumisessa:

 • Kotihoito ja palveluasumisen ammattilaiset seuraavat asiakkaansa vointia.
 • Tarvittaessa he konsultoivat omalääkäriä muistisairauden hoitoon liittyvissä asioissa.
Hattula

Muistisairauden seuranta Hattulassa

 • Muistihoitaja soittaa sinulle noin 1-3 kuukauden kuluttua diagnoosin saamisesta ja tarkistaa aloitetun lääkityksen vaikutuksen
 • Sinut kutsutaan kontrollikäynnille geriatrin vastaanotolle yksilöllisen suunnitelmasi mukaan.
 • Sairautesi seurannan tarve arvioidaan ja suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä sinun ja hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Muistihoitaja on sinuun yhteydessä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.
 • Seurantakäynneillä arvioidaan tarve myös muihin tukitoimiin, kuten päivätoimintaan, kotihoitoon sekä ateriapalveluun.
 • Kokonaistilanteesi ja palvelutarpeiden arvioimiseksi voidaan tehdä kotikäynti.
 • Muistisairauden seurantaa jatketaan, kunnes on tarve siirtyä tehostettuun palveluasumiseen.
 • Muistihoitajan yhteystieto: p: 050 543 8464
Hämeenlinna

Muistisairauden seuranta Hämeenlinnassa

 • Muistihoitaja on yhteydessä sinuun ja sopii tarpeen mukaisesti seurannasta joko käynteinä tai puheluina.
 • Seuranta tapahtuu muistipoliklinikalla, joka sijaitsee osoitteessa Viipurintie 1-3, D-rakennus, 2.krs.
 • Muistihoitajien soittoaika arkisin klo 8-9, puh. 03-621 9873
 • Muistipoliklinikan jälkeen seuranta jatkuu omalla terveysasemallasi tai kotihoidossa. Sinuun ollaan yhteydessä seurantakäyntien sopimiseksi.
 • Muistihoitaja on yhteydessä palveluohjaajaan ja/tai kotihoitoon muiden tarvittavien palveluiden osalta, jos tähän on asiakkaan lupa.
 • Muistihoitaja voi myös ohjata asiakasta olemaan itse suoraan yhteydessä palveluohjaukseen.

Muistisairauden seuranta neurologian poliklinikan asiakkuuden jälkeen

 • Alle 70-vuotiaiden muistisairauden seurantaa tehdään neurologian poliklinikalla.
 • Kun muistisairautesi seuranta siirtyy neurologian poliklinikalta muistipoliklinikalle, pääsääntöisesti sieltä otetaan sinuun yhteyttä seurannan jatkamiseksi.
 • Jos  yhteydenottoa ei sovitussa ajassa tule, varmistathan, että tieto neurologian poliklinikan seurannan päättymisestä on tavoittanut muistipoliklinikan.
Janakkala

Muistisairauden seuranta Janakkalassa

Muistisairauden seuranta on tarkoitettu sekä niille, joilla on diagnosoitu muistisairaus että hänen läheisilleen. Seurantakäyntien tarkoitus on tukea kotona asumista sekä antaa tietoa, tukea ja ohjausta muistisairauteen liittyvissä asioissa.

 • Seurannan voi toteuttaa muistikoordinaattori, terveysaseman omahoitaja, ikäihmisten terveydenhoitaja tai palveluohjaaja.
 • Jos sinulla on diagnosoitu muistisairaus, muistikoordinaattori ottaa puhelimitse sinuun yhteyttä n. 1 kk kuluttua sinulle määrätyn lääkkeen sopivuuden arvioimiseksi.
 • Ensimmäinen seurantatapaaminen sovitaan kanssasi n. 3 kk kuluttua
 • Toinen seurantakäynti on noin puolen vuoden kuluttua.
 • Vuosittain järjestetään lääkärin vastaanottokäynti.
 • Seurantakäynneillä arvioidaan sinulle määrätyn lääkehoidon toimivuutta, toimintakykyäsi, sairautesi kokonaistilannetta ja etenemistä sekä arvioidaan kotona pärjäämistäsi eri arviointimittareita hyödyntäen.
 • Sinulle ja läheisillesi annetaan ohjausta, lisätietoa ja tukea muistisairauteesi liittyen.
 • Jatkoseurannat suunnitellaan kanssasi. Tavallisimmin seuraavat seurantakäynnit toteutetaan yhden vuoden ajan muistipoliklinikalla. Sen jälkeen seuranta toteutuu omaishoidontuen-, palvelusetelin seurantakäyntien yhteydessä tai asiakkaan omahoitajan vastaanotolla.

Lisätietoa Muistipoliklinikasta

Riihimäen seutu

Muistisairauden seuranta Riihimäen seudulla

  • Tarvittavat seurantakäynnit ovat joko muistipoliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla.
  • Muistipoliklinikalla seurantana on 1-3 käyntiä tai puhelua tarpeen mukaan. Muistihoitaja on tarvittaessa yhteydessä palveluohjaajaan ja/tai kotihoitoon, jossa seuranta voi jatkua.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti