Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailusasto(VTO) sijaitsee sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, synnytyssalien ja synnytysvuodeosaston välittömässä läheisyydessä. Vauvat tulevat hoitoon VTO:lle joko synnytyssalista, sektiosalista, synnyttäneiden vuodeosastolta tai jatkohoitoon toisesta sairaalasta. Syynä VTO:lle joutumiseen voi olla esim. vauvan hengitysvaikeus, ennenaikaisuus, sikiöaikana havaittu ongelma, tarkemman seurannan tarve äidin perussairauden tai lääkityksen takia tai vauvalle syntymän jälkeen kehittyvä vaiva, kuten infektio (tulehdus) tai matala verensokeri.

Vauvaa hoidetaan mahdollisesti ensin tehohoitohuoneessa (kuva) ja tarkkailuhuoneeseen siirrytään voinnin vakauduttua  (kuva). Osa vauvoista viettää osastollamme ehkä vain tunnin ajan, toiset jopa kolme kuukautta.

Osastolla kiinnitetään huomiota perheiden viihtyvyyteen ja kodinomaiseen tunnelmaan. Tärkeimmät arvot hoitotyössä ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys ja hoidon jatkuvuus. Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastollakin vanhemmat ovat lapsen ensisijaisia hoivanantajia. Perhe voi olla vapaasti vauvansa luona ja osallistua hänen hoitoonsa omien mahdollisuuksiensa ja vauvan voinnin mukaan. Lääketieteellinen hoito ja hoidon kokonaisvastuu on osaston lääkärillä ja hoitajilla. Päätökset hoidosta tehdään yhdessä teidän vanhempien kanssa.  Ennenaikainen tai sairastunut vastasyntynyt tarvitsee myös paljon lepoa vahvistuakseen, joten riittävistä, yhtenäisistä lepojaksoista huolehditaan keskittämällä hoitoja ja tutkimuksia sekä ohjaamalla vanhempia minimoimaan esim. vauvan siirtämiset tiheästi sylistä toiseen.

Hoitajat ohjaavat, auttavat ja tukevat vauvan käsittelyssä, vaipanvaihdossa, kylvetyksessä ja syöttämisessä. Imetysharjoittelut aloitetaan heti vauvan voinnin salliessa. Äidille ohjataan rintojen lypsäminen maidon muodostumisen käynnistymiseksi. Suosittelemme pitämään vauvaa (voinnin niin salliessa) mahdollisimman paljon ihokontaktissa. (hyödyt,linkki)

Vauvanne hoitoon osallistuu moniammatillinen hoitotiimi. Siihen kuuluvat mm. osastomme sairaanhoitajat ja vastasyntyneiden hoitoon erikoistuneet lääkärit, päivystysaikaan lastenlääkärit sekä tarvittaessa esimerkiksi fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lastenkirurgi

Yhteystiedot:

Hoidolliset kysymykset: kanslia puh. 03 629 2084 tai 03 629 3086
Muut kysymykset/palautteet: osastonhoitaja 03 629 3302 tai apulaisosastonhoitaja 03 629 2580

Vauvan kotiutuminen vastasyntyneiden teho-osastolta

Äiti saattaa kotiutua sairaalasta ennen vauvaa, mutta voitte käydä päivittäin hoitamassa vauvaanne. Osastollamme on jääkaappi ja mikro vanhempien eväiden säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Voitte myös keittää kahvia tai teetä sairaalan tarjoamana. Imettävällä tai maitoa lypsävällä äidillä on mahdollisuus käydä syömässä päivittäin ilmainen lounas sairaalamme ruokalassa. Jos puoliso haluaa ruokailla, hänen tulee ostaa ruokalan itsepalvelukassalta vierasateria. Juuri ennen vauvan kotiutusta voitte halutessanne harjoitella 1-2 päivää ympärivuorokautista vauvan hoitoa synnyttäneiden vuodeosastolla sijaitsevassa perhehuoneessa.

Vierailijat vastasyntyneiden teho-osastolla

Vanhemmilla, vauvan sisaruksilla ja muilla vierailijoilla on vapaat vierailuajat, muttei yöpymismahdollisuutta VTO:lla.

Sairaana ei voi vierailla vauvan luona

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti