Haavan pitkittymisen ehkäsy

Haavan paranemisen pitkittyminen

Joissakin tapauksissa haavan paraneminen pitkittyy ja silloin puhutaan haavan kroonistumisesta.

 • Alaraajahaavan kroonistumisesta voidaan puhua, kun haavasi paraneminen on kestänyt 4 viikkoa ja ns. valtimohaavan paraneminen on kestänyt n. 2 viikkoa.
 • Haavan pitkittymisen eli kroonistumisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että jalan verenkierto ja turvotus arvioidaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta ja hoidetaan mahdollisimman pian.
 • Mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito aloitetaan, sitä paremmat ovat myös hoitotulokset.

Jos haavasi ei osoita paranemisen merkkejä parissa päivässä, niin on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, omalle terveysasemallesi tai työterveyshuoltoon. Paranemisen pitkittyessä on tärkeää saada terveydenhuollon ammattilaisen tekemä arvio ja tutkimus tilanteestasi, mahdollisesti haavaasi liittyvä diagnoosi sekä siihen liittyvä tarkempi hoitosuunnitelma.

 • Jos sinulla on todettu diabetes, haavojen hoidon suhteen tulee olla erityisen huolellinen ja olla matalammalla kynnyksellä yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Diabetekseen liittyy korkeampi riski haavojen paranemisen pitkittymiselle, joten varhainen haavanhoidon aloittaminen on erityisen tärkeää.
 • Lisätietoa hoitoon hakeutumisen tueksi voit katsoa polun kohdasta hoitoon hakeutuminen. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja laatii tarvittaessa yksilöllisesti mm. perussairauksiesi, haavan syntytavan, koon, sekä sijainnin perusteella hoito-ohjeen  ja -suunnitelman, jota sinun tulisi noudattaa.
Turvotuksen hoito osana haavanhoitoa (kompressiohoito)

Usein pitkittyneisiin alaraajahaavoihin liittyy myös alaraajojen turvotusta. Turvotuksen hoito on tärkeä osa myös haavanhoitoa. Turvotuksen hoidolla voidaan poistaa ja ehkäistä raajan turvotusta, parantaa kudosten verenkiertoa, vähentää haavaan liittyvää eritystä sekä laskimoiden nesteen tihkumista haavaa ympäröiviin kudoksiin.

Pikaista terveydenhuollon yhteydenottoa vaativista tilanteista voit katsoa polun kohdasta hoitoon hakeutuminen.

 • Niin sanottuihin laskimohaavoihin liittyy jalkojen turvotusta. laskimohaavan taustalla on usein laskimovajaatoimintaa ja sen vuoksi jalkojen ns. laskimopaine voi kohota. Jos turvotuksen hoito toteutuu hyvin, suurin osa laskimohaavoista paranee muutamassa kuukaudessa.
 • Valtimohaavan taustalla on usein alaraajoja tukkiva valtimotauti eli valtimoiden ahtautuminen ja tukkeutuminen.
 • Turvotuksen hoitoa suositellaan myös muista syistä johtuvien haavojen hoidossa.
 • Turvotuksen estohoito eli ns. kompressiohoito toteutetaan esimerkiksi tukisidosten avulla, lääkinnällisellä hoitosukalla tai tarroilla kiinnitettävillä kompressiotekstiileillä. Saat tarvittaessa tarkemmat yksilölliset ohjeet sekä apua sopivien kompressiotuotteiden valinnassa terveydenhuollon ammattilaiselta.
 • Tukisidos: Alkuvaiheessa turvotuksen hoitoa suositaan tukisidoksia, koska turvotuksen vähentyessä jalan ympärysmitta pienenee nopeasti ja tukisidoksilla on mahdollisuus saada koko hoidon ajan sopivan kireä ja tukeva sidos.
 • Hoitosukan käyttöön voidaan siirtyä, kun suurin osa turvotuksesta on saatu poistettua, eivätkä haavasidokset enää vaikeuta hoitosukan käyttöä.
 • Jos hoitosi on aloitettu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, saat tarvittaessa lääkärin kirjoittaman ohjeen sinulle sopivan hoitosukan hankkimisesta. Asiakkaan tulee hankkia sukat itse.
 • Koska hoitosukkien kimmoisuus vähenee käytön myötä, on suositeltavaa hankkia uudet sukat 4–6 kuukauden välein.
 • Koulutetun ammattilaisen tulee ottaa uudet mitat turvotuksettomista jaloista jokaista hankintakertaa varten erikseen.
 • Turvotuksen estohoitoa tulee käyttää koko se aika, jonka olet on ns. jalkeilla.
 • Hoidon toteutumista seurataan esimerkiksi haavahoitajan vastaanotolla.

Lisätietoa:

Turvotuksen esto, ohjevideo tukisiteen käyttöön:

Paineenpoisto haavanhoidon tukena

Terveydenhuollon ammattilaiselta voit saada ohjeita haavaan kohdistuvan paineen poistamiseksi eli ns. kevennysten toteuttamiseksi. Paineen poisto haava-alueelta on tärkeää haavan paranemisen edistämiseksi, sillä paine haava-alueella voi haitata verenkiertoa ja näin ollen hidastaa haavan paranemista. Kevennyshoito voidaan jakaa ehkäisevään kevennyshoitoon ja hoitavaan kevennyshoitoon. Kummassakin tilanteessa tavoitteena on poistaa mekaaninen paine kuormitusalueelta ja jakaa sitä kehon muihin osiin. Kevennys voidaan toteuttaa käyttämällä keventäviä tukipohjallisia, erityisjalkineita, kevennyskipsiä, ilmakeventeistä ortoosia eli tukisidosta, kyynärsauvoja, pyörätuolia sekä erikoisvalmisteisia patjoja ja istuintyynyjä.

Ehkäisevä kevennyshoito toteutetaan ensisijaisesti esimerkiksi keventävillä tukipohjallisilla ja asianmukaisilla joko tehdasvalmisteisilla jalkineilla tai yksilöllisesti tehdyillä välineillä. Ehkäisevän kevennyshoidon tarkoitus on ehkäistä paineen aiheuttamaa vammaa. Kevennyksen tarve on usein pysyvä. Hoitava kevennys aloitetaan haavan tai ihon vaurion toteamisen yhteydessä

(Käypä hoito- suositus: Diabeetikon jalkaongelmat & Krooninen alaraajahaava).

Paineen poistamiseksi haava-alueelta:

 • Huolehdithan, että haava ei ole kosketuksissa esimerkiksi patjaan, kenkään  tai tuolia vasten.
 • Jalkaa on levätessä hyvä tukea kohoasentoon tyynyn avulla. Tässä tulee huomioida, että tyyny ei ole kosketuksissa haavapintaan tai aiheuta painetta haava-alueelle. (pyörätuoli kuva, sivujen ja jalkojen painaminen, kuva tähän)
 • Suositus on, että vältät kävelemistä, etenkin jos haavasi sijaitsee ns. astuinpinnalla. Tavoitteena on, että kävelet vain välttämättömät matkat.
 • Huolehdithan myös, että kenkäsi eivät hankaa tai paina.

Pikaista terveydenhuollon yhteydenottoa vaativista tilanteista voit katsoa polun kohdasta hoitoon hakeutuminen.

Elämäntavat haavanhoidon tukena

Terveelliset ja terveydentilaasi tukevat elämäntavat ovat tärkeä osa myös haavasi paranemisen kannalta.

 • Liikunta on tärkeää etenkin haavojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Liikunnan avulla voit vaikuttaa myös haavojesi paranemiseen: kevyt, tilanteeseesi sopiva liikunta auttaa esimerkiksi turvotuksen vähentämisessä: voit toteuttaa esimerkiksi varpaillenousuja tai tehdä nilkkojen ojennus ja koukistusharjoituksia.
 • Tupakointi hidastaa merkittävästi haavojen paranemista. Tupakoinnin vaikutuksesta pintaverenkierto heikkenee, kudoksen aineenvaihdunta hidastuu ja tulehdusriski kohoaa. Tupakoinnin lopettamiseen saat tukea esimerkisi Omaolon valmennuksesta: tupakoinnin lopettamisen valmennus.
 • Ravitsemus on tärkeä osa myös haavojen hoitoa. Ravitsemukseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota silloin, kun sinulla on hitaasti paraneva haava tai haava on paranemassa esimerkiksi toimenpiteen jälkeen.  Ravitsemuksella on  monenlaisia  yhteyksiä  haavojen  paranemiseen: haavojen paranemiseksi  on  syytä  kiinnittää  huomiota  esimerkiksi  proteiinin ja energian määrään. Lisätietoa ravitsemuksesta  haavanhoidon tukena voit lukea alla olevien linkkien kautta:

Lisää omien terveellisten elintapojesi tukemiseksi voit katsoa ohjeita ja tietoja myös Oman elintapamuutoksen polultamme

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti