Kivunhoito ja jaksaminen

Kivun kanssa eläminen

"kipu voi kadota itsekseen" selkäkipu on aaltoilevaa

Omahoito on keskeinen osa selkäkivun kanssa pärjäämiseksi.

Kysytään kipupolin konsultaatio sisältöihin

–Kipuryhmät (kuntien järjestämät)

–Muu kivunhoito

Kivun hoito ja psyykkinen jaksaminen

Pitkäaikainen kipu vaikuttaa jaksamiseen ja voimavaroihin. Kipu voi rajoittaa ja vaikuttaa arkeen. Kuntoutuksella, kipulääkkeillä ja viimesijassa leikkauksella pyritään palauttamaan toimintakyky ja tukea näin paluuta takaisin normaaliarkeen. Kipuun löytyy erilaisia keinoja, joista osa on koottu tähän käyttöösi.

Psyykkinen jaksaminen

 • Pitkään jatkunut kipu voi vaikuttaa myös psyykkiseen jaksamiseen ja mielialaan.
 • Tuntemuksia kannattaa jakaa läheisten kanssa tai vertaistukea antavien järjestöjen palveluissa. Jos tunnet tarvitsevasi ammattiapua, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen esimerkiksi lääkärille, psykologille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle.
 • Omaa mielenhyvinvointia voi vahvistaa esimerkiksi  Terveyskylän fiohjeilla ja harjoituksilla sekä Kivunhallintatalon Psyykkiset voimavarat-osiossa.
Kivun hoito

Pitkäaikainen kipu vaikuttaa jaksamiseen ja voimavaroihin. Kipu voi rajoittaa ja vaikuttaa arkea. Voimakaskaan selkäkipu ei välttämättä johda leikkaukseen. Leikkaushoidosta on apua ainoastaan noin yhdelle sadasta selkäkipuisesta (Lähde: Selkäliitto). Kipuun löytyy erilaisia keinoja, joista osa on koottu tähän käyttöösi.

 • Liiku säännöllisesti ja kohtuudella kipujen mukaan sekä lepää riittävästi.
 • Selkäkivun hoidoksi ei suositella vuodelepoa, vaikka joskus kivun takia joutuisi olemaan hetken levossa.  Kun kipu hellittää sen verran, että pystyt liikkumaan, on hyvä nousta ja pyrkiä elämään niin normaalia elämää kuin sinulle on mahdollista. Voit liikkua kevyesti, kuten kävely, pyöräily, uiminen tai muu vesiliikunta
 • Noudata fysioterapeutilta saamiasi ohjeita tai pyydä niitä tarvittaessa.
 • Liikkuminen ja kylmähoito ovat hyviä keinoja kivun lievitykseen. Jos ei ole tulehdusta, myös lämpöhoidolla voidaan lievittää kipuja.
 • Joissakin tapauksissa akupunktiosta ja sähköhoidosta (mm. TENS) on ollut kivunhoidossa apua. Kysy näistä lisää hoitavalta taholtasi.
 • Kipulääkkeitä kannattaa käyttää hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Kivunsieto

Kivun kokemiseen vaikuttavat monet eri asiat. Jokaisella on oma yksilöllinen kivunsietokapasiteettinsa ja regointitapansa. Kipu on signaali, että nyt pitää varoa ja hellittää. Selkäkivusta sanotaan, että se on tyypillisesti aaltoilevaa eli kivun määrä ja kesto vaihtelevat. Pitkäaikainen kipu kuormittaa sekä kehoa ja mieltä ja pahimmillaan se vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn merkittävästi. Jos kivun rinnalla elämässä on muutakin kuormitusta, kannattaa hakeutua keskustelemaan asiasta esimerkiksi työterveyshuoltoon.

Lue lisää

Mielen hyvinvointi
 • Pitkään jatkunut kipu voi vaikuttaa myös psyykkiseen jaksamiseen ja mielialaan.
 • Leikkauksen jälkeen voi esiintyä mielenvireen vaihtelua, joka saattaa ilmetä väsymyksenä tai haluttomuutena tehdä annettuja harjoituksia.
 • Mielialan vaihtelu on normaalia toipumisen yhteydessä. Tuntemuksia kannattaa jakaa läheisten kanssa tai vertaistukea antavien järjestöjen palveluissa. Jos tunnet tarvitsevasi ammattiapua, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen esimerkiksi lääkärille, psykologille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle.
 • Omaa mielenhyvinvointia voi vahvistaa esimerkiksi  Terveyskylän Mielenterveystalo.fi ohjeilla ja harjoituksilla sekä Kivunhallintatalon Psyykkiset voimavarat-osio.
Apuvälineet
 • Apuvälineistä, kuten tartuntapihdeistä, sukanvetolaitteesta, kyynärsauvoista, WC-istuimen korottajasta voi löytyä helpotusta arkeen. Kysy lisää ammattilaisilta, jotta saat juuri itsellesi sopivat apuvälineet.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti