Lastenneuvola

Tästä eteenpäin käyntinne lapsen kanssa tapahtuvat lastenneuvolassa. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia. Neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään saakka sekä tuetaan vanhempia. Äidin terveydenhoito tapahtuu omassa terveyskeskuksessa.

Vauvan kanssa

Neuvola-chat

Saat arkiaamuisin neuvoloihin kätevästi yhteyttä chatin kautta. Chat avautuu Oma Hämeen internetsivuston oikeasta alalaidasta. Neuvoloiden chat on käytössä Hämeenlinnan, Janakkalan, Riihimäen ja Forssan seudun neuvoloissa.

Lisätietoa Neuvola-chatista

Muita yhteystietoja:

Forssan seutu
 • Forssan seudulla lastenneuvoloita on kunnissa: Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila ja Ypäjä.  Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
 • Neuvolassa tuetaan perhettänne kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan teitä vanhempia luottamaan omiin kykyihinne ja voimavaroihinne. Lapsenne kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia seurataan neuvolatarkastuksilla. Neuvolassa jokainen perhe kohdataan yksilöllisesti, perhekeskeisesti ja luottamuksellisesti. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia.
 • Forssan seudun neuvolat järjestävät Vahvuutta vanhemmuuteen-vanhempainryhmiä noin 2-4 kk ikäisten lasten perheille. Tietoa ryhmistä saat omalta terveydenhoitajaltasi.
 • Lastenneuvolakäynnit on suositusten mukaan tai tarvittaessa tiheämmin: 3 viikon , 6 viikon, 2kk (lääkäri), 3kk, 4kk (lääkäri), 5kk, 6kk, 8kk (lääkäri), 1v, 1½v (th + lääkäri) , 2v, 3v, 4v (th + lääkäri) , 5v ja 6v.
Hattula

Ensimmäisen elinvuoden aikana perhe käy neuvolassa keskimäärin 10 kertaa. Ensimmäisen elinkuukauden aikana vauva tarkastetaan 3 -4 kertaa. Neuvolalääkäri tarkastaa lapsen kuuden viikon, neljän kuukauden, kahdeksan kuukauden, kahdeksantoista kuukauden ja neljän vuoden iässä. Leikki-ikäisenä lapsi käy vuosittain neuvolatarkastuksissa aina kouluikään asti.

Neuvolasta ohjataan perhe tarpeen mukaan erityistyöntekijöille, mm. psykologille, perheneuvolaan, puheterapeutille, fysioterapeutille, sosiaalityöntekijälle, erikoissairaanhoitoon. Myös puhelinneuvontaa annetaan.

Koko perhe on aina tervetullut neuvolavastaanotolle.

Lisätietoa ja yhteystiedot:  Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut /Oma Häme.

Hämeenlinna
Janakkala
 • Janakkalan lastenneuvolassa perheen kanssa työskentelyä jatkaa sama terveydenhoitaja, joka oli äitiysneuvolassa. Ensimmäisen vuoden aikana perhettä tavataan neuvolassa tiheämmin.
 • Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lapsen kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia seurataan neuvolatarkastuksilla. Neuvolassa jokainen perhe kohdataan yksilöllisesti, perhekeskeisesti ja luottamuksellisesti. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia.
 • Yhteistyötä teemme päivähoidon kanssa ja käytössämme on yhteistyölomakkeet, jotka antavat tietoa lapsen arkeen liittyen.
 • Neuvolakäyntejä järjestetään myös ryhmäkäynteinä, joista saat lisätietoa omalta terveydenhoitajaltasi. Käynnin aluksi vauvat mitataan, ja tämän jälkeen siirrymme perhekeskuksen ryhmätilaan.
 • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
Riihimäen seutu
 • Riihimäen seudun kuntayhtymän alueella perheenne jatkaa samalla terveydenhoitajalla, jolla kävit jo raskauden aikana.
 • Neuvolakäynnit ovat maksuttomia.
 • Myös lastenneuvolaan on tervetullut koko perhe. Neuvolaan saa tulla vain terveenä.
 • Neuvolassa käydään yleensä kerran kuukaudessa 6 kk asti. Sen jälkeen käynnit ovat 8 kk, 10kk vain tarvittaessa, 1v, 1½ jne.
 • Lääkärinkäyntejä lapsella on 6 vkon, 4 kk, 8 kk, 1½ v ja 4 v iässä.
 • Neuvolakäynneillä jokainen perhe kohdataan yksilöllisesti ja perhekeskeisyyttä tuetaan. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan, ja sen lisäksi koko perheen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kaikki käynnit ovat luottamuksellisia, myös aroista ja vaikeista asioista voi neuvolassa keskustella.
 • Tarvittaessa perhe voidaan ohjata juttelemaan imetyksestä imetystukiterveydenhoitajan kanssa.
 • Perheellä on mahdollisuus saada perhetukiterveydenhoitajan kotikäyntejä matalalla kynnyksellä.
 • Lapsen rokotukset alkavat yleensä 2 kk iässä.
 • Lapset puheeksi-menetelmän avulla keskustellaan vauvaperheen asioista, kun lapsenne on 6 kk vanha.
 • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti