Muun ammattilaisen tuki

Diabeteksen hoidossa tukevat myös eri asiantuntijat, joiden palveluita on kuvattu tämän kohdan välilehdillä.

Jalkojenhoito

Järjestöjen tuki jalkojenhoitoon

 • Diabetesliitto on koonnut tietoa jalkojenhoitopalveluista paikkakunnittain: Diabetes.fi/jalkojenhoitopalvelut
 • Myös paikallisyhdistyksesi voi neuvoa jalkojenhoitopalveluiden valinnassa. Yhdistys voi myös tukea jalkojenhoidon kustannuksissa. Lisätietoa saat paikkakuntasi yhdistyksestä.

Forssan Seudun Diabeetikot

Hämeenlinnan Seudun Diabeetikot ry

Riihimäen Seudun Diabeetikot ry 

Kanta-Hämeen Keskussairaalan jalkojenhoitaja

Kanta-Hämeen keskussairaalan sisätautien poliklinikalla toimii jalkojenhoitaja, jolle jalkojen hoidon tarpeen todennut ammattilainen voi laittaa lähetteen. Hoitojakso suunnitellaan yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Jalkojenhoitaja:

 • Tutkii jalkojen ihot ja niiden asennot
 • Hoitaa jalkojen ihorikkoja ja haavoja
 • Ohjaa menetelmiä kevennyshoitoon ja mahdollisten virheasentojen helpottamiseksi
 • Opastaa jalkojen omahoidossa

Yhteystiedot: 03 629 2288, tekstiviestinumero 045 73965638.

Jalkojenhoidon mahdollisuuksista voit saada apua myös omalta terveysasemaltasi. Ole tarvittaessa yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

-

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän vastaanotolla saat apua mm. lääkityskorvauksiin liittyvien selvitysten tekemiseen sekä apuja erilaisten hakemisten täyttämisessä ja etuuksien hakemisessa.

Lisäksi sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollista keskustella:

 • taloudellisen tuen mahdollisuuksista esim. lääkkeidesi hankintaan liittyen.
 • erilaisista kuntoutusten mahdollisuuksista ja niihin hakemisesta.
 • tarvittavista apuvälinehankinnoista.
Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on painonhallinnan ja fyysisen kunnon parantamisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveydenhuollon ammattilainen voi suositella ja ohjata sinut liikuntasuunnittelijalle. Voit myös itse ottaa yhteyttä liikuntasuunnittelijaan ja varata ajan.

Forssan seutu

Hattula

 • Hattulassa on käynnistynyt liikuntaneuvontapalvelun ja hyvien käytäntöjen suunnittelu
 • Lisätietoa: Liikuntaneuvonta/Hattula

Hämeenlinna

Janakkala

Riihimäki

 • Riihimäellä liikuntaneuvontaan on mahdollisuuksia osana liikunta- ja hyvinvointineuvontaa.
 • Liikunnan lisäksi neuvonnassa keskitytään tarvittaessa myös painonhallinta-, ravitsemus- ja uniasioihin.
 • Neuvonta on maksutonta kehonkoostumusmittausta lukuun ottamatta.
 • Yhteystiedot: Hyvinvointineuvonta/Riihimäki
Suun terveyden asiantuntijat

Suun terveys on tärkeä osa diabeteksen hoitoa. Sen tueksi on tärkeää käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa ja -hoidossa.  Hammashoito saattaa olla myös osana voimassaolevaa hoitosuunnitelmaa.

Yhteystiedot suun terveydenhuoltoon löydät https://omahame.fi/suun-terveydenhuolto.

Ravitsemusneuvonta
 • Ravitsemusneuvontaa voit saada esim. diabeteshoitajan vastaanottokäynnilläsi tai omalla asuinalueellasi toteutettujen palvelujen mukaisesti esimerkiksi ryhmätoimintamuotoisena.
 • Tarvittaessa omahoitajasi voi arvioida kanssasi ravitsemusterapeutin palveluiden tarvetta ja omahoitaja tekee yksilöllisen tilanteesi arvioiden lähetteen ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lähetteen ravitsemusterapeutille voi tehdä myös lääkäri.
 • Ravitsemusterapeutin vastaanotolla voit saada neuvontaa ravitsemukseesi liittyen. Hän voi suunnitella sinulle tarpeen mukaan myös yksilöllisesti sinulle soveltuvan ruokavalion ja seuraa ruokavalion toteutumista.
 • Ravitsemusohjaus tukee omahoitosi toteuttamista.
Psyykkinen tuki

Psyykkinen hyvinvointi on yksi diabeteshoidon tärkeä tavoite. Sairastuneena voi tulla monia tunteita: vihaa, pettymystä, turhautumista, katkeruutta ja syyllisyyttä. Tunteiden sanoittaminen ja niiden jakaminen muille tukee mielesi hyvinvointia.

Miten saan psyykkistä tukea?

 • Hoitava lääkärisi voi suositella sinulle psyykkistä tukea tai voit itse ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärisi kanssa.
 • Sinulla on mahdollisuus keskustella sekä sairaalassa tai oman terveyskeskuksesi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ohjauskäynti sairaalalla

Sairaalan psykiatrinen sairaanhoitaja soittaa sinulle lupasi siihen saatuaan ja sopii kanssasi tapaamisajan. Tapaamisajat voivat olla saman päivänä esimerkiksi muiden hoitojesi kanssa tai erikseen sovittuna päivänä psykiatrian poliklinikalla. Tapaamisella keskustellaan ajatuksista ja tunteista liittyen tilanteeseesi ja sairauteen sopeutumiseen. Tapaamiset eivät ole terapiaa, vaan tarkoituksena on löytää keinoja sopeutua tilanteeseen ja vahvistaa voimavaroja. Jos tilanteesi niin edellyttää esimerkiksi lääkityksen tms. suhteen, psykiatrinen sairaanhoitaja osaa ohjata sinua varsinaisen psykiatrisen hoidon piiriin.

Terveyskeskuksissa on myös mahdollista varata aika psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Yhteystiedot löydät https://omahame.fi/mielenterveyspalvelut

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti