Seuranta

Hoitotasapainon seuranta

 • Hoitokokonaisuuttasi ja seurannan tarvetta arvioidaan ja toteutetaan yhdessä kanssasi.
 • Jos diabeteksesi hoito on hyvässä tasapainossa, tilanteesi olisi hyvä käydä läpi sairaanhoitajan kanssa yhdessä noin kerran vuodessa.
 • Tapaamisia voidaan suositella sinulle toteutettavaksi myös hiukan tiheämmin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi muiden sairauksiesi huomioimisen tarve hoitokokonaisuudessasi.
 • Olethan yhteydessä omaan terveyskeskukseesi seurantakäynnin varaamiseksi. Seurantakäynnin ajat eivät tule sinulle automaattisesti.
 • Vastaanotolla kanssasi käydään läpi hoitosi tavoitteet, seuranta sekä seuraavien tarvittavien verikokeiden ajat.
 • Jos paastoverensokeriarvosi lähtevät kotiseurannassa nousuun (yli 7) tai aterian jälkeen arvot ovat jatkuvasti yli 10, ole yhteydessä omaan terveyskeskukseesi jo ennen seurantakäyntiä.

Suun terveydenhuolto

 • Suun terveydenhuollossa tarkastuksesi yhteydessä tehdään aina hoitosuunnitelma, jossa on arvioitu seuraava suositeltava käyntiajankohta.
 • Seurantakäynti voi olla esim. vuoden kuluttua suuhygienistille, tarvittaessa varataan aika hammaslääkärille.
 • On tärkeää, että pidät huolta siitä, että hakeudut omatoimisesti hoitosuunnitelmasi mukaisesti suun terveydenhuollon vastaanotolle. Automaattista kutsua käynnille ei tule, vaan ajanvaraus tulee huolehtia itse.
Forssa
 • Diabeteshoitaja ohjaa, hoitaa ja seuraa diabetesta sairastavia.
 • Forssan seudulla diabeteshoitaja on tavoitettavissa sekä sairaalan poliklinikalla että terveysasemilla.
 • Seurantaan kuuluu laboratoriokokeet, joiden tulokset käydään läpi yhdessä diabeteshoitajan kanssa joko puhelimitse tai vastaanotolla.
 • Tulosten mukaan voidaan varata aika lääkärin vastaanotolle, jossa esimerkiksi arvioidaan tarve lääkityksen muuttamiselle
 • Tarvittaessa diabeteshoitaja voi ohjata sinut liikuntaneuvojalle tai ravitsemusterapeutille.

Yhteystiedot: https://omahame.fi/kiireeton-hoitajan-tai-laakarin-vastaanotto

Hattula

Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja hoitaa pitkäaikaissairaiden asiakkaiden, kuten diabetekseen sairastuneiden  seurantakäynnit.

Yhteystiedot: https://omahame.fi/kiireeton-hoitajan-tai-laakarin-vastaanotto

Hämeenlinna
 • Seuranta toteutetaan terveysasemilla
 • Hämeenlinnassa terveyskeskuksessa on tarjolla tyypin 2 diabeetikoille suunnattua ryhmätoimintaa kolmen kerran jaksoina.
 • Ammattilaiset voivat ohjata ryhmiin mukaan jo diabeteksen esivaiheessa, diagnoosin saamisen jälkeen tai myöhemmin lisätiedon ja ohjaustarpeen mukaan.

Yhteystiedot: https://omahame.fi/kiireeton-hoitajan-tai-laakarin-vastaanotto

Janakkala

Tyypin 2 (aikuistyypin) diabeetikot saavat Janakkalassa neuvontaa diabeteshoitajilta ja omahoitajilta.

Yhteystiedot: https://omahame.fi/kiireeton-hoitajan-tai-laakarin-vastaanotto

Riihimäki

Diabeteksen seurannasta Riihimäellä vastaa pääasiassa hoitaja.

 • Seurantakäyntejä on yksilöllisen tilanteesi mukaan puolen vuoden tai vuoden välein.
 • Tablettihoitomuotoisen diabeteksen yhteydessä seuranta on yleisimmin kerran vuodessa.
 • Seurantakäynnillä tutkitaan myös jalkojen kunto.
 • Ennen seurantakäyntiä sinut ohjataan käymään verikokeissa, jonka tulokset käydään läpi hoitajan kanssa.
 • Hoitaja konsultoi tarvittaessa verikokeiden tuloksista lääkäriä.
 • Jos lääkäri on antanut lisäohjeita, hoitaja on sinuun yhteydessä.
 • Tarvittaessa seurantakäynti tapahtuu lääkärin vastaanotolla.

Huomioithan, että seurantakäynneille tulee varata itse aika: https://omahame.fi/kiireeton-hoitajan-tai-laakarin-vastaanotto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Seuranta on tärkeä osa omahoitoasi sekä hyvän sokeritasapainon ylläpitämistä.

Hyvällä sokeritasapainon hoidolla on mahdollista ennaltaehkäistä mahdollisia komplikaatioita sekä erilaisia diabetekseen liittyviä lisäsairauksia. Tyypillistä lisäsairauksista tietoa välilehdillä alla::

Retinopatia:

 • Diabetes voi vaikuttaa myös silmiisi.
 • Diabeettinen retinopatia on verkkokalvosairaus, joka kehittyy monille diabeetikoille.
 • Diabeteksen hyvällä hoidolla ja hyvän sokeritasapainon ylläpitämisellä voidaan ehkäistä retinopatian aiheuttamaa näkövannaa.
 • Silmänpohjien tilaa tulee seurata tasaisin välein silmänpohjakuvausten avulla säännöllisesti.
 • Oikein ajoitetuilla silmiin kohdistetulla hoidoilla voidaan useimmiten estää vakava näkövamma.

Neuropatia:

 • Diabetekseen voi liittyä myös hermojen toiminnan vaurioita eli neuropatiaa.
 • Vauriot saattavat ilmetä sekä tavallisissa tahdonalaisissa ääreishermoissa että ei-tahdonalaisissa autonomisissa hermoissa, jotka säätelevät sisäelinten toimintoja.
 • Hermovauriot ovat melko yleisiä diabeetikoilla: niitä todetaan noin puolella diabetesta sairastavilla, on yleisempää tyypin 2 kuin tyypin 1 diabeteksessa sekä iäkkäillä.
 • Useimmiten neuropatia syntyy vasta vuosien sairastamisen kuluessa.
 • Neuropatian yleisimpiä oireita ovat mm. kivut sekä tuntopuutokset jalkojen alueella.
 • Tyypin 2 diabeteksessa viidesosalla potilaista todetaan jo sairauden toteamishetkellä joitakin merkkejä neuropatiasta, koska diabetes on voinut olla jo vuosia piilevänä ennen sen toteamista. Neuropatian oireet syntyvät yleisimmin vasta vuosien sairastamisen kuluessa.

Nefropatia:

 • Munuaissairaus (nefropatia) on diabeteksen sairastamiseen liittyvä krooninen lisäsairaus, jonka syntymistä on mahdollista ehkäistä tehokkaasti hyvällä hoitotasapainolla sekä verenpaineen hoidolla.
 • Munuaisten tilaa seurataan tarvittaessa laboratoriotestein ja ammattilainen tekee tarvittaessa sinulle lähetteen niihin.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti