Sikiöseulonnat

Kaikille raskaana oleville tarjotaan raskauden aikana kaksi ultraäänitutkimusta. Tutkimukset tehdään Kanta-Hämeen keskussairaalassa äitiyspoliklinikalla, jonne sisäänkäynti on ovesta D5. Tutustu Kanta-Hämeen keskussairaalan karttaan.

Ensimmäinen ultraäänitutkimus tehdään varhaisraskaudessa keskimäärin raskausviikoilla 11–13, toinen keskiraskaudessa raskausviikolla 19–21.

Seulontatutkimukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Niitä tekevät kokeneet, erityisesti ultraäänitutkimuksiin koulutetut kätilöt. Tutkimukset ovat parhaimmillaan mukavia hetkiä tutustua tulevaan perheenjäseneen. Tutkimuksista saa mahdollisuuksien mukaan kuvatallenteita ja 3D-kasvokuvia. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman varhain kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia. Tavoitteena on parantaa lapsen hoitomahdollisuuksia, vähentää imeväiskuolleisuutta sekä syntyvien lasten sairastavuutta. Myös mahdollisiin jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tietyille riskiryhmille tarjotaan rakenneultraäänitutkimusta perinatologiaan perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Tällöin käynnistä menee normaali poliklinikkamaksu.

Tutkimukseen pääsy

 • Varaa aika seulontaultraäänitutkimuksiin äitiyspoliklinikalle puhelimitse arkisin kello 8-14 puhelinnumerosta 03 629 2103. Käytössä on takaisinsoittopalvelu.
 • Suosittelemme ajan varaamista etenkin rakenneultraääneen hyvissä ajoin, viimeistään raskausviikoilla 15 – 16.
 • Kanta.fi-palvelussa antamasi suostumus potilastietojen luovuttamiseksi hoitoosi osallistuville sujuvoittaa seulontatutkimusta.

Tutkimukseen saapuminen

 • Kun tulet tutkimuksiin, ilmoittaudu äitiyspoliklinikan sihteerille. Myös puolisosi tai yksi muu tukihenkilö on tervetullut tutkimuskäynnille.
 • Jos olet tulossa myös rakenneultraäänitutkimukseen, saat ajan siihen samalla käynnillä.

Tutkimustulosten saaminen

 • Jos tutkimuksissa ei ilmene mitään poikkeavaa, se kerrotaan sinulle heti käynnin yhteydessä tai soitetaan jälkeenpäin.
 • Huomaathan, että yhdistelmäseulontatutkimuksen tulos koostuu sekä ultraäänitutkimuksesta että äidin verinäytteestä.
 • Jos ilmenee jatkotutkimusten tai seurannan tarvetta, saat aina yksilöllistä lisäneuvontaa. Sen pohjalta suunnitellaan tarvittavat lisätutkimukset, seuranta ja hoito. Jatkotutkimukset järjestetään perheen arvoja kunnioittaen.

Lue lisää

Varhaisraskauden ultraäänitutkimukset

Voit valita joko yhdistelmäseulontatutkimuksen tai yleisen ultraäänitutkimuksen. Varhaisraskauden ultraäänitutkimukset tehdään pääsääntöisesti vatsanpeitteiden päältä. Tarvittaessa tutkimusta täydennetään emättimen kautta, tutkimus ei satu. Tutkimuksissa selvitetään sikiöiden lukumäärä ja vointi sekä määritetään raskauden kesto mittaamalla sikiön pää-perämitta. Lisäksi tarkastellaan sikiön rakenteita, joista mm. raajat, sivuprofiili, osa keskushermostorakenteista sekä vatsaontelon elimistä on jo näkyvissä.

Yhdistelmäseulontatutkimus

Yhdistelmäseulonta sisältää ultraäänitutkimuksen ja äidin verinäytteen. Verinäyte otetaan noin raskausviikolla 9-11 ja siinä määritetään mm. istukan hormonipitoisuuksia. Ultraäänitutkimus tehdään noin raskausviikolla 11-13.  Siinä mitataan sikiön niskaturvotus ja arvioidaan riski kromosomihäiriöihin.  Yhdistelmäseulonnalla löytyy yli 80 % kromosomipoikkeavuuksista, joista tavallisin on Downin syndrooma. Positiivisen seulontatuloksen jälkeen raskaana olevalle tarjotaan yksilöllinen neuvonta ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. Seulontapositiivisia on noin 5 % kaikista raskaana olevista.  Koska kyseessä on seulonta, ei positiivinen (=poikkeava) tulos tarkoita sairautta eikä negatiivinen (=normaali) tulos takaa syntyvän lapsen terveyttä.

Jatkotutkimuksina voidaan tehdä

 • NIPT-tutkimus (non invasive prenatal test), jossa raskaana olevan verinäytteestä tutkitaan sikiön kromosomeja
 • Niin sanottuja kajoavia tutkimuksia (lapsivesi- tai istukkanäyte), joihin liittyy 0.5-1.0 % keskenmenoriski

Jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja neuvonta järjestetään perheen arvoja kunnioittaen.

Yleinen ultraäänitutkimus

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 10-13.  Tässä tutkitaan sikiöiden lukumäärä ja vointi sekä varmennetaan raskauden kesto ja määritetään laskettu aika. Tutkimuksessa voidaan mitata myös sikiön niskaturvotus ja tutkia sikiön rakenteet pääpiirteittäin. Riskilukua kromosomihäiriöihin ei lasketa.

Rakenneultraäänitutkimus

Rakenneultraäänitutkimus tehdään raskausviikolla 19-21 vatsanpeitteiden päältä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mm. sikiön pään, sisäelinten, sydämen ja raajojen rakenteita. Lisäksi määritetään sikiön kasvu, istukan paikka sekä arvioidaan lapsiveden määrä. Useimmiten myös sikiön sukupuoli voidaan selvittää. Tutkimuksesta saa ultraäänikuvia mukaan ja maksuttomana erityispalveluna mahdollisuuksien mukaan pyritään antamaan myös 3D-kuva kasvoista.

3-5 %:lla raskauksista todetaan jokin rakennepoikkeavuus, joista yleisimpiä ovat virtsateiden ja sydämen rakennepoikkeavuudet. Suurin osa merkittävistä rakennepoikkeavuuksista löydetään seulontatutkimuksissa, mutta syntyvän lapsen terveyttä ei millään yksittäisellä tutkimuksella voida taata. Kuvan laatuun ja tutkimuksen tekoon voi liittyä haasteita sikiön asennosta johtuen tai synnyttäjän ylipainon takia. Mikäli tutkimuksessa ilmenee poikkeavaa, järjestetään perheelle aina yksilöllinen neuvonta ja tarvittavat jatkotutkimukset sekä seuranta. Myös jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti