Perhe-etuudet ja sosiaaliturva

Perhe-etuudet

 • Kelan Pikaopas perhe-etuuksiin ohjaa konkreettisesti sinua, missä kohtaa raskautta mikäkin etuus haetaan ja mitä tarvitset liitteeksi.
 • Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin.  Yllä olevasta linkistä pääset muistilistaan, johon on koottu yleisimmät perhe-etuudet aikajärjestyksessä.
 • Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen lapsen huoltajuuteen, isyyden tai äitiyden selvittämiseen ja tunnustamiseen, kysy neuvoa omasta neuvolastasi.

Sosiaalityöstä ja perhepalveluista tukea

 • Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, antaa tukea kriisitilanteissa sekä osallistuu potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa raskaana olevan ja perheen selviytymistä tukevien palvelujen järjestämiseen. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Sairaalan henkilökunta ohjaa tarvittaessa oman yksikkönsä sosiaalityöntekijän palveluihin tai vastaavasti potilas tai omainen voi suoraan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.
 • Voit hakea apua ja tukea kotikuntasi sosiaali- ja perhepalveluista. Jos koet tarvitsevasi tukea vanhemmuuteen, jaksamiseen, arjen sujumiseen tai sinulla herää huoli perheesi tilanteesta, ota yhteyttä kotikuntasi palveluihin.

Toimeentulo

 • Mikäli sinulla on vaikeuksia selvitä terveydenhuollon maksuista, voit hakea KHKS:n asiakasmaksun poistoa (Linkki: https://www.khshp.fi/meille-hoitoon/potilaan-oikeudet/hoitomaksut/).
 • Jos tarvitset elämäntilanteesi vuoksi kiireellisesti perustoimeentulotukea, tee hakemus Kelan puhelinpalvelussa 020 692 207 tai Kelan palvelupisteessä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kiireellinen lääketarve sairaalasta kotiutuessasi.

Äitiyspakkaus

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti