Tutkimustuloksista kuuleminen ja hoidon aloittaminen

Miten saa tutkimustulokset/dianoosin?

TAYSn tekstit:

Paksusuolen tähystyksen yhteydessä saadaan jo alustava diagnoosi ja aloitetaan tarvittaessa lääkitys.

Tähystyksesi koepalavastaukset valmistuvat noin viikon kuluttua tutkimuksesta. Koepalavastausten valmistuttua sinulle aloitetaan ylläpitolääkitys, tehdään B-todistus lääkehoidon erityiskorvattavuutta varten ja sinut ohjataan IBD-hoitajan vastaanotolle

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti