Käynti fysioterapeutilla

Ajanvaraus fysioterapeutille

 • Joissakin kunnissa on mahdollista varata vastaanottoaika suoraan fysioterapeutille, jos tilanteesi ei ole kiireellistä hoitoa vaativa. Voit varata ajan, jos koet tarvitsevasi neuvoja selkäkivun tai muiden oireiden kanssa selviämisessä ja toimintakyvyn edistämisessä. Löydät ajanvarauksen yhteystiedot kohdan kuntakohtaisilta välilehdiltä.
 • Aika fysioterapeutin vastaanotolle on voitu varata sinulle jo hoidontarpeen arvioon tekemäsi puhelinsoiton yhteydessä tai käydessäsi lääkärin vastaanotolla.

Fysioterapiakäynnillä

 • Kanssasi suunnitellaan yhdessä fysioterapiasi tavoitteet.
 • Arvioidaan tilanteesi haastattelemalla ja tutkimalla.
 • Fysioterapeutti ohjaa sinulle tilanteeseesi sopivia harjoitteita sekä lepoasento-ohjeita.
 • Tarvittaessa saat ohjausta paikkakunnallasi oleviin kuntoutusta edistäviin muihin palveluihin, kuten ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.
 • Sinua ohjataan kivun hallinnassa (lääkehoito ja lääkkeettömät kivunhallinnan menetelmät) ja toimintakykyäsi edistävissä harjoitteissa sekä kartoitetaan kanssasi työkykyysi vaikuttavia tekijöitä. Saat myös tietoa, kuinka voit omahoidon avulla vaikuttaa kivun hallintaan mm. lepoasennot, ergonomia ja yksilölliset liikeharjoitteet.
 • Tarvittaessa fysioterapeutti voi konsultoida myös muita ammattilaisia hoitokokonaisuuttasi tukevien muiden palvelujen kartoittamiseksi, kuten ravitsemusneuvonnan, painonhallinnan tai psyykkisen tuen tarpeen näkökulmasta.
 • Joissain tapauksissa fysioterapeutti voi määrätä sairauslomaa 1-5 päivää, jos sinulle sitä ei ole jo aiemmin määrätty. Tarvittaessa tilanteestasi konsultoidaan lääkäriä tai sinulle suositellaan käyntiä lääkärissä, jos oireesi sitä edellyttävät.

Usein selkäoireet helpottuvat omahoidon ja tarvittaessa fysioterapeutin ohjaamien harjoitusten avulla. Akuutti eli äkillinen selkäkipu voi korjaantua jo muutamassa viikossa. Jos selkäoireesi eivät noin kuuden viikon aikana helpotu, voi fysioterapeutti ohjata sinut lääkärin vastaanotolle.

Forssan seutu
 • Fysioterapia on lyhytaikaista, yleensä maksimissaan sisältää viisi käyntiä.
 • Fysioterapiassa sinua tuetaan omatoimiseen harjoitteluun.
 • Ohjataan kivunhoidossa: kylmähoito, kehoa tukevat tai kehon asentoa korjaavat laitteet (ortoosit) ja turvotuksen hoidon ohjaus.
 • Terapiassa suositaan allasharjoittelua mahdollisuuksien mukaan ryhmässä.
 • Lisätietoa ja fysioterapian yhteystiedot / Oma Häme
Hattula

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, sekä kannustaa omaehtoiseen terveyden hoitamiseen ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen.  Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Hoito voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Hämeenlinna
 • Hoitajan tekemän hoidontarpeen arvion perusteella Viipurintien terveysasemalla on mahdollisuus varata fysioterapia-aika akuutin alaselkäkivun vuoksi. 
 • Fysioterapiaan voit varata puolikiireellisen tai kiireettömän ajan ilman lääkärin lähetettä. Puolikiireellinen aika tarkoittaa viikon sisään annettava aikaa. Kiireellisyys on määritelty hoidontarpeen arviossa tai lääkärin arvioimana.
 • Lisätietoa ja fysioterapian yhteystiedot / Oma Häme
Janakkala
 • Terveysasemillamme toimii fysioterapeutin suoravastaanotto, jonka tavoitteena on edistää janakkalalaisten oikea-aikaista hoitoon pääsyä akuuteissa selkäkivuissa. Omahoitaja arvioi hoidon tarvetta puhelimessa ja ohjaa sinut arvion perusteella joko lääkärin vastaanotolle tai fysioterapeutin suoravastaanotolle.
 • Vastaanotolla fysioterapeutti tutkii sinut ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan yhdessä kanssasi huomioiden yksilöllinen tarpeesi. Ohjaamme, miten voit itse helpottaa oireitasi ja edistää toipumistasi/kuntoutumistasi. Suoravastaanotolla toimivat fysioterapeutit ovat lisäkoulutettuja tehtävään ja heillä on oikeus sairauspoissaolon myöntämiseen 1-5 päiväksi. Fysioterapeutti on tarvittaessa yhteydessä päivystävään lääkäriin tai omalääkäriin.
 • Omaolon kautta tehty oirearvio saattaa Janakkalassa ohjata ottamaan yhteyttä fysioterapeuttiin suoraan. Tähän liittyy myös sähköinen ajanvarausmahdollisuus.

Yhteystiedot:

Riihimäen seutu

Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvion ja varaa sen perusteella sinulle ajan joko fysioterapeutille tai lääkärille​.

Työterveyden fysioterapiapalvelut

Oman työpaikan työterveyspalveluiden laajuus kannattaa selvittää työnantajaltasi, sillä sopimus määrittää työterveyshuollon kautta sinulle tarjottujen palvelujen mahdollisuudet. Jos sinulla on käytössäsi työterveyshuollon palvelut, oireet kannattaa ottaa aktiivisesti puheeksi oman työpaikan työfysioterapeutin kanssa.

Ohessa linkit alueellisten työterveystoimijoiden sivustoille. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti