Selkäoireisen palvelupolku

[browser-shot url="https://khshp.palvelupolku.fi/rintasyopa/" width="1200" height="700"]

Huoli selkäoireista

Oire, ikoni.

Huoli selkäoireista

Selkäkipu ja muut selkäoireet

 • Selkäkipu on yleinen vaiva, jota voi helpottaa elämäntapamuutoksilla, liikunnalla, fysioterapialla sekä kipulääkkeillä.
 • Useimmiten selkäkivut paranevat  nopeasti eikä lääkärissä käynti ole tarpeen.
 • Tavallisin syy kipuun alaselän alueella on pieni kudosvaurio jossakin selän kipua aistivissa rakenteissa, kuten välilevyssä, nivelissä tai lihaksissa.
 • Kivun täsmällistä sijaintia ei yleensä ole mahdollista varmentaa.
 • Tällaiselle kivulle on tyypillistä selän liikkeisiin liittyvä mekaaninen kipu. Se tuntuu alaselässä ja voi säteillä pakaroihin ja reisiin.
 • Muita tavallisimpia selkäoireita ovat mm. säteilyoireet, säteilevä kipu alaraajoissa, tunnottomuus yms.
 • Selkäkivun riskitekijöistä voit lukea lisää täältä: Selkäkanava: selkäkivun riskitekijät

Oman tilanteesi arvioinnin avuksi:

Selkäoireiden ensivaiheen hoito

Terveelliset elämäntavat ovat tärkeässä roolissa selkäkivun ja muiden selkäoireiden ehkäisemisessä. Lieviin oireisiin auttaa kevyen kuntoliikunnan harrastaminen sekä tupakoinnin ja ylipainon välttäminen. Huomiota tulee kiinnittää myös työskentely- ja nostoasentoihin sekä työolojen psykologisiin tekijöihin. Akuutisti ja alle 6 viikkoa kestäneiden selkäoireiden ja alaselkäkivun hoidossa suositellaan ensisijaisesti:

 • lääkkeeksi sinulle sopivaa kipulääkettä, kuten esim. parasetamolia.
 • vuodelevon välttämistä.
 • jokapäiväisten toimintojen jatkamista kivun sallimissa rajoissa.
 • ei useinkaan tarvita kuvantamistutkimuksia, elleivät oireesi pitkity.

Hoitopaikka, ikoni.

Hoitoon hakeutuminen

Tarvittaessa voit hakeutua lääkärin vastaanotolle työterveyshuollon tai terveyskeskuksen kautta. Yhteystietoja löydät välilehdiltä. Työterveyshuolto saattaa kattaa myös fysioterapeutin käynnit, lisätietoa saat työterveyshuollostasi. Useissa kunnissa on mahdollisuus hakeutua fysioterapeutin suoravastaanotolle, jolloin asiakas voidaan ohjata fysioterapeutille lääkärin vastaanoton sijaan tai asiakas itse voi varata ajan suoraan fysioterapeutille.

Selkäoireiden syytä on tärkeää selvittää ammattilaisten kanssa, jos:

 • selkäoireesi pitkittyvät eli kestävät yli 6 viikkoa
 • oireet toistuvat usein ja kärsit sen lisäksi yleisoireista, kuten kuumeesta, painon putoamisesta ja tunnet itsesi sairaaksi tai jos kipu jatkuvasti pahenee.
 • selkäkipusi on hyvin voimakasta.
 • et selviydy enää päivittäisistä tehtävistäsi ja kipu sekä muut oireet estävät työntekoa.
 • kipuun liittyy lihasheikkoutta alaraajoissa. Silloin taustalla voi olla merkittävä hermojuuren puristus.

Vakavat oireet, joiden perusteella sinut ohjataan jatkohoitoon kiireellisesti: 

 • Etenevä lihasheikkous
 • Selkäkipuun liittyy virtsaumpea, eli rakon tyhjennys ei onnistu
 • Sinun on vaikea pidättää ulostetta
 • Sinulla on niin sanottua ratsupaikka-anestesiaa, eli tunto haarojen välissä on heikentynyt

Leikkaushoidon katsotaan olevan viimesijainen hoitomuoto ja ennen leikkausta selkää pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan muilla keinoin, kuten esimerkiksi fysioterapian avulla. Leikkaushoitoon päädytään tavallisimmin useampien käyntien ja seurannan jälkeen. Useimmiten selän oireet  saadaan hoidettua esimerkiksi kuntoutuksen ja elintapaohjauksen avulla.

Yhteystiedot terveydenhuollon palveluihin löydät Oma Hämeen verkkosivuiltamme.

Työterveyshuollon asiakkaat:

Lue lisää

Selän ensiapuohje (KHSHP-ohje)

Selkäkipu, (Terveyskylä, Niveltalo)

Selkäkipu ja kivun hoito (Selkäkanava, Selkäliitto)

Selkäkipuun liittyvät artikkelit (Terveyskirjasto)

Kanta-Hämeen selkäyhdistys ry (tietoa paikallisyhdistyksestä)

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Omahoito

Omahoito

Omahoito on keskeinen osa selkäoireiden hoitoa

(lähde: Terveyskirjasto, Käypä Hoito suositus, Selkäliitto)

Vertaistuki:

Lisätietoa omahoidon tueksi saat välilehdiltä alla. 

Liikehoito ja lepo

Selänhoidossa liike on lääkettä. 

On tärkeää löytää liikkeitä, jotka pystyt kivun rajoissa tekemään ja jonka olet huomannut helpottaneen kipua. 

 • Liiku säännöllisesti ja kohtuudella kipujen mukaan sekä lepää riittävästi.  
 • Selkäkivun hoidoksi ei suositella vuodelepoa, vaikka joskus kivun takia joutuisi olemaan hetken levossa.  Kun kipu hellittää sen verran, että pystyt liikkumaan, on hyvä nousta ja pyrkiä elämään niin normaalia elämää kuin sinulle on mahdollista. Voit liikkua kevyesti, kuten kävely, pyöräily, uiminen tai muu vesiliikunta 
 • Noudata fysioterapeutilta saamiasi ohjeita tai pyydä niitä tarvittaessa. 
 • Tietoa ja harjoitusohjeita omahoitosi tueksi Selkä kuntoon -lihaskuntoharjoitusohjelma sekä Oma selkä -harjoitusohjelma. (Lähde: UKK -instituutti)

Kuntien liikuntapalvelut:

Kunnissa on tarjolla erilaisia liikuntaryhmiä. Ota yhteyttä ja kysy, mikä niistä sopisi selkäoireen kuntouttamisen tueksi.

Liikunta ja ulkoilu - Hämeenlinna 

Liikunta - Janakkala

Liikunta ja hyvinvointi - Riihimäki 

Liikuntaryhmät - Forssan kaupunki

Liikunta - Hattula

Tupakointi ja nikotiinivalmisteiden käyttö

Tupakointi ja nikotiinivalmisteiden käyttö ovat selkäsairauksien riskitekijöitä.  

Tutkimusten mukaan siihen on useita eri syitä. Tupakointi ja nikotiinivalmisteiden käyttö:  

 • Vähentävät veren ja sitä kautta hapen ja ravinteiden virtausta nikamavälilevyihin. Tämä aiheuttaa välilevyn aineenvaihdunnan heikentymisen ja sitä kautta välilevyjen rappeutumisen ja vammautumisalttiuden.  
 • Vähentävät luun mineraalitiheyttä, mikä johtaa ennenaikaiseen osteoporoosiin, nikamien haurastumiseen ja mikro-murtumiin. Veren virtauksen vähenemisen syyksi on esitetty myös aortasta lähtevien valtimoiden ahtautumista ja tukoksia, joiden myötä tupakointi ja nikotiinivalmisteiden käyttö nopeuttavat selkärangan rakenteiden rappeutumista.  
 • Vaikuttavat myös veren tulehdustekijätasoon ja voi sitä kautta vahvistaa kipua.  
 • Tupakoimattomuudella ja nikotiinivalmisteiden käytön lopettamisella turvaat parhaiten selän verenkierron  Selkärangan välilevy toimii iskunvaimentimena nikamien välissä. Välilevyssä ei ole suoraa verenkiertoa, vaan se saa tarvitsemansa ravinteet ympäröivien kudosten välityksellä.   

Lisätietoa tupakoinnista ja selkäsairauksista Selkäkanavalta

 • Tupakoinnin lopettamiseen saat tietoa ja tukea omasta terveyskeskuksestasi.
 • Ole yhteydessä omaan terveyskeskukseesi sinulle sopivan tuen muodon arvioimiseksi.
 • Tukea on saatavilla yksilö- tai ryhmämuotoisena, toteutustavat voivat vaihdella paikkakunnittain. 
Ravitsemus ja paino

Monipuolisella ja terveellisellä ruokavaliolla voit tukea hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi.

 • Terveellinen ruokavalio on tärkeä apu selkäkivun- ja painonhallinnassa ja siksi tärkeä huomioitava asia myös selkäkivun hoidossa.
 • Ylipaino voi hidastaa toipumista selän kiputiloista ja kasvattaa riskiä kivun uudelleen alkamiseen. Se voi olla yhteydessä kohonneisiin veren tulehdustekijöiden tasoon, mikä voi olla yhteydessä myös selkäkipuun. Askel ylipainosta eroon pääsemiseen on terveellinen ruokavalio. 
 • Kohonneen LDL - kolesteroliarvon on todettu olevan myös yksi selkäkivun riskistekijöistä. Kolesteroliarvosi on myös syytä selkäoireidesi yhteydessä tutkia ja tarvittaessa ammattilaisen kanssa arvioida kolesteroliarvoja alentavan ruokavalion ja lääkityksen tarve omahoitosi tueksi.
 • Terveellinen ruokavalio tarkoittaa käytännössä terveyttä edistäviä ruokavalintojakohtuullisen kokoisia ruoka-annoksia ja säännöllistä ateriarytmiä. Ruokaa syödään sopivasti niin, että energian saanti vastaa kulutusta.

(Lähde: Selkäkanava) 

Ohjeista hyvää ruokavalioon Selkäkanavalta

Lisätietoa painonhallinnasta Terveyskylän painonhallintatalosta

Kipu

Selkäoireena pitkäaikainen kipu vaikuttaa jaksamiseen ja voimavaroihin. Pahimmillaan se vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn merkittävästi. Jos kivun rinnalla elämässä on muutakin kuormitusta, kannattaa hakeutua keskustelemaan asiasta esimerkiksi työterveyshuoltoon. Kipu on signaali, joka kertoo, että nyt pitää varoa ja hellittää. Tunne sen hallinnasta on kuitenkin tärkeä osa kuntoutumista.

Kivun hallintakeinoja

Selkäkivusta sanotaan, että se on tyypillisesti aaltoilevaa eli kivun määrä ja kesto vaihtelevat. Kivun hallintaan on erilaisia keinoja, joista osa on koottu tähän käyttöösi.

 • Liiku säännöllisesti ja kohtuudella kipujen mukaan sekä lepää riittävästi.
 • Selkäkivun hoidoksi ei suositella vuodelepoa, vaikka joskus kivun takia joutuisi olemaan hetken levossa.  Kun kipu hellittää sen verran, että pystyt liikkumaan, on hyvä nousta ja pyrkiä elämään niin normaalia elämää kuin sinulle on mahdollista. Voit liikkua kevyesti, hyviä liikuntamuotoja ovat kävely, pyöräily, uiminen tai muu vesiliikunta
 • Noudata fysioterapeutilta saamiasi ohjeita tai pyydä niitä tarvittaessa.
 • Liikkuminen ja kylmähoito ovat hyviä keinoja kivun lievitykseen. Jos ei ole tulehdusta, myös lämpöhoidolla voidaan lievittää kipuja.
 • Joissakin tapauksissa akupunktiosta ja sähköhoidosta (mm. TENS) on ollut kivunhoidossa apua. On kuitenkin tärkeää, että kysyt näiden aloittamisesta hoitavalta taholtasi.
 • Kipulääkkeitä kannattaa käyttää hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Kipu yksilöllisenä kokemuksena

Kipu on hyvin yksilöllinen kokemus. Kipukynnys, kipukokemukset, kivun sietokyky ja kipuun reagointitavat ovat asioita, joita ei pidä eikä voi verrata.  Kivun kokemiseen vaikuttavat monet eri asiat ja siihen vaikuttaa paljon myös se, miten ihminen kipuun suhtautuu ja millaista muu elämä kivun rinnalla on. Tunteet ovat keskeinen tekijä kipukokemuksessa. Mitä enemmän on myönteisiä tunteita, sitä vähemmän on kielteisiä tunteita ja sitä vähemmän niistä on haittaa. Myönteiset tunteet vähentävät herkkyyttä kokea kipua ja ehkäisevät kivun kroonistumisessa.

Lue lisää:

Selkäkipu, (Terveyskylä, Niveltalo)

Selkäkipu ja kivun hoito (Selkäkanava, Selkäliitto)

Kipu on, mutta se ei haittaa (Selkäkanava, Selkäliitto)

Terveyskylän Kivunhallintatalosta löydät lisätietoa kivunhoidosta.

Mielen hyvinvointi

Psyykkinen jaksaminen

 • Pitkään jatkunut kipu voi vaikuttaa myös psyykkiseen jaksamiseen ja mielialaan. Se lisää stressiä ja ahdistusta. Pitkäaikainen kipu herättää usein huolta, hallinnan tunteen menetystä ja näköalattomuuden tunteita. Potilaasta voi tuntua, ettei kipu ikinä lopu. Hän voi myös ihmetellä mistä kipu johtuu ja kokea, ettei hän itse osaa tehdä sille mitään. 
 • Leikkauksen jälkeen voi esiintyä mielenvireen vaihtelua, joka saattaa ilmetä väsymyksenä tai haluttomuutena tehdä annettuja harjoituksia.
 • Mielialan vaihtelu on normaalia toipumisen yhteydessä. Tuntemuksia kannattaa jakaa läheisten kanssa tai vertaistukea antavien järjestöjen palveluissa. Jos tunnet tarvitsevasi ammattiapua, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen esimerkiksi lääkärille, psykologille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle.
 • Omaa mielenhyvinvointia voi vahvistaa esimerkiksi  Terveyskylän Mielenterveystalo.fi ohjeilla ja harjoituksilla sekä Kivunhallintatalon Psyykkiset voimavarat-osio.
Lääkehoito

Kivun ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. Tarvittaessa sopivan kipulääkityksen avulla voidaan tukea kuntoutumistasi ja saat apua lääkäriltäsi. Lisäksi apteekin asiantuntijat auttavat sopivien reseptivapaiden lääkkeiden valinnassa ja käytössä. Kipulääkkeistä parasetamolia sisältävät lääkkeet ovat yleensä ensisijainen vaihtoehto, sillä niissä on vähäisiä sivuvaikutuksia.  

 • Käytä kipulääkettä omahoidossa lyhytaikaisesti, muutama päivä kerrallaan.  
 • Jos kipu ei lievity parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeellä, voit käyttää niitä yhtä aikaa.  
 • Huomioi mahdolliset haittavaikutukset ja noudata annosteluohjeita ja enimmäisannoksia.   
 • Tarkista, että et käytä kahta eri tulehduskipulääkettä samaan aikaan, esimerkiksi lääkärin määräämää tulehduskipulääkettä sisältävää kipulääkettä ja ns. flunssalääkettä, joka sisältää yleensä tulehduskipulääkettä tai parasetamolia ja kofeiinia tai C-vitamiinia. Jos olet epävarma, kysy asiantuntijalta – esimerkiksi apteekin henkilökunta auttaa mielellään. (Lähde: Terveyskirjasto) 

Lisätietoa: Käypä hoito: selkäkivun itsehoito ja lääkitys 

 

Apuvälineet

Selän omahoidon ja liikkumisen tukena voi kivuliaimmassa vaiheessa olla tarpeen käyttää erityyppisiä apuvälineitä, kuten peseytymisen ja pukeutumisen apuvälineitä. Apuvälineitä saat kuntien apuvälineyksiköistä. 

 • Apuvälinepalveluiden yhteystiedot on koottu Oma Hämeen sivustolle 
 • Apuvälinepalvelussa on liikkumista helpottavia apuvälineitä kuten kyynärsauvoja, pyörätuoleja ja kävelytelineitä (rollaattori). 
 • Päivittäisten toimintojen helpottamiseksi on saatavilla erilaisia peseytymisen, pukeutumisen ja ruokailun apuvälineitä. 
 • Palvelu on asiakkaille maksutonta. 
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

käynti fysioterapeutilla

Fysioterapeutti ja kuntoutus, ikoni.

Käynti fysioterapeutilla

Ajanvaraus fysioterapeutille

 • Joissakin kunnissa on mahdollista varata vastaanottoaika suoraan fysioterapeutille, jos tilanteesi ei ole kiireellistä hoitoa vaativa. Voit varata ajan, jos koet tarvitsevasi neuvoja selkäkivun tai muiden oireiden kanssa selviämisessä ja toimintakyvyn edistämisessä. Löydät ajanvarauksen yhteystiedot kohdan kuntakohtaisilta välilehdiltä.
 • Aika fysioterapeutin vastaanotolle on voitu varata sinulle jo hoidontarpeen arvioon tekemäsi puhelinsoiton yhteydessä tai käydessäsi lääkärin vastaanotolla.

Fysioterapiakäynnillä

 • Kanssasi suunnitellaan yhdessä fysioterapiasi tavoitteet.
 • Arvioidaan tilanteesi haastattelemalla ja tutkimalla.
 • Fysioterapeutti ohjaa sinulle tilanteeseesi sopivia harjoitteita sekä lepoasento-ohjeita.
 • Tarvittaessa saat ohjausta paikkakunnallasi oleviin kuntoutusta edistäviin muihin palveluihin, kuten ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.
 • Sinua ohjataan kivun hallinnassa (lääkehoito ja lääkkeettömät kivunhallinnan menetelmät) ja toimintakykyäsi edistävissä harjoitteissa sekä kartoitetaan kanssasi työkykyysi vaikuttavia tekijöitä. Saat myös tietoa, kuinka voit omahoidon avulla vaikuttaa kivun hallintaan mm. lepoasennot, ergonomia ja yksilölliset liikeharjoitteet.
 • Tarvittaessa fysioterapeutti voi konsultoida myös muita ammattilaisia hoitokokonaisuuttasi tukevien muiden palvelujen kartoittamiseksi, kuten ravitsemusneuvonnan, painonhallinnan tai psyykkisen tuen tarpeen näkökulmasta.
 • Joissain tapauksissa fysioterapeutti voi määrätä sairauslomaa 1-5 päivää, jos sinulle sitä ei ole jo aiemmin määrätty. Tarvittaessa tilanteestasi konsultoidaan lääkäriä tai sinulle suositellaan käyntiä lääkärissä, jos oireesi sitä edellyttävät.

Usein selkäoireet helpottuvat omahoidon ja tarvittaessa fysioterapeutin ohjaamien harjoitusten avulla. Akuutti eli äkillinen selkäkipu voi korjaantua jo muutamassa viikossa. Jos selkäoireesi eivät noin kuuden viikon aikana helpotu, voi fysioterapeutti ohjata sinut lääkärin vastaanotolle.

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, sekä kannustaa omaehtoiseen terveyden hoitamiseen ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen.  Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Hoito voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Lisätietoa ja yhteystiedot fysioterapiaan löydät Oma Hämeen verkkosivuilta.

Oman työpaikan työterveyspalveluiden laajuus kannattaa selvittää työnantajaltasi, sillä sopimus määrittää työterveyshuollon kautta sinulle tarjottujen palvelujen mahdollisuudet. Jos sinulla on käytössäsi työterveyshuollon palvelut, oireet kannattaa ottaa aktiivisesti puheeksi oman työpaikan työfysioterapeutin kanssa.

Ohessa linkit alueellisten työterveystoimijoiden sivustoille.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto, ikoni

Lääkärin vastaanotto

Vastaanotolla

 • Lääkäri tutkii sinut selvittääkseen, mistä oireesi johtuvat. Lääkärin vastaanotto voi toteutua omassa terveyskeskuksessasi tai työterveyshuollossa.
 • Selkäsi tilan tutkimiseksi sinulle voidaan tehdä mm. erilaisia selän liikkuvuutta ja lihasvoimaa mittaavia testejä, käsin kipukohtaa ja kipuoiretta arvioimalla ja havainnoimalla. Tarvittaessa voidaan tehdä erilaisia ihotuntoa mittaavia testejä.
 • Lääkäri voi määrätä sinulle kipulääkkeitä, jotta pystyt toimimaan ja liikkumaan. Mahdollisimman normaali liikkuminen ja arkiaskareet voinnin mukaan auttavat selkäkivun paranemisessa ja työkyvyn palautumisessa.
 • Jos selkäoireesi ja kipu on pitkäaikaista eli kroonista (kestänyt yli 12 viikkoa) , ammattilainen tekee kanssasi hoito- ja kuntoutussuunnitelman, jota toteutetaan moniammatillisesti.

Eteneminen vastaanoton jälkeen

 • Lääkäri voi ohjata sinut myös fysioterapiaan.
 • Jos kuntoutus tai kipulääkkeet eivät muutamassa kuukaudessa helpota oireita, lääkäri arvioi miten hoitoasi jatketaan. Joissain tapauksissa lääkäri voi tehdä lähetteen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin.
 • Yleisiä, lääkärin määräämiä, tutkimuksia selkäkivun selvittämiseksi ovat myös erilaiset kuvantamistutkimukset, joita voivat olla esimerkiksi: magneettikuvaus, röntgenkuvaus ja tietokonetomografia.
 • Omahoito on tärkeää kivun ja liikkuvuuden hoidossa.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

kuntoutumisesi tukena

Ryhmä, ikoni.

Kuntoutumisesi tukena

Selkäyhdistyksen toimintamuodot

Selkäyhdistyksen tarkoituksena on edistää selkäoireista kärsivien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta, joten myös yhdistyksestä voit saada apua kuntoutumiseesi.  Selkäyhdistys tukee kuntoutumistasi muun muassa liikuntaryhmien ja luentojen sekä virkistystoiminnan muodossa. 

Ajantasaisinta tietoa sivustolta: https://www.kantaselka.fi/ 

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa sinulla on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, siihen liittyvistä haasteista ja sairastumisen aiheuttamista muutoksista. Sen lisäksi voit tarvittaessa saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia.

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen ja sairastamiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Yhteystiedot sosiaalityöntekijälle saat henkilökunnalta tai sairaalan verkkosivuilta: Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalipalvelut .

Kelan kuntoutus

Kela järjestää ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastaville aikuisille. Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen. 

Kursseja järjestetään sekä avomuotoisina että laitosmuotoisina. Avomuotoisilla kursseilla käydään kotoa käsin, laitosmuotoisiin kuuluu majoitus kuntoutuspaikassa. 

Lisätietoa kuntoutuskursseista: 

https://www.kela.fi/tuki-ja-liikuntaelinsairaudet-kuntoutuskurssit 

Mielenterveyden tuki

Miten saan psyykkistä tukea?

 • Hoitava lääkärisi voi suositella sinulle psyykkistä tukea tai voit itse ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärisi kanssa.
 • Sinulla on mahdollisuus keskustella sekä sairaalassa tai oman terveyskeskuksesi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.
 • Lisätietoa ja yhteystiedot mielenterveyspalveluihin / Oma Häme
 • Avun tarpeesi kartoittamisessa on apuna Terapianavigaattori, jonka tietojen perusteella terveydenhuollon yksikkö osaa ohjata sinut sopivan tukimuodon pariin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ohjauskäynti sairaalalla

 • Sairaalan psykiatrinen sairaanhoitaja soittaa sinulle lupasi siihen saatuaan ja sopii kanssasi tapaamisajan. Tapaamisajat voivat olla saman päivänä esimerkiksi muiden hoitojesi kanssa tai erikseen sovittuna päivänä psykiatrian poliklinikalla. Tapaamisella keskustellaan ajatuksista ja tunteista liittyen tilanteeseesi ja sairauteen sopeutumiseen. Tapaamiset eivät ole terapiaa, vaan tarkoituksena on löytää keinoja sopeutua tilanteeseen ja vahvistaa voimavaroja. Jos tilanteesi niin edellyttää esimerkiksi lääkityksen tms. suhteen, psykiatrinen sairaanhoitaja osaa ohjata sinua varsinaisen psykiatrisen hoidon piiriin.
Työterveyshuollon palvelut/ työkykyarvio

Jos olet työterveyshuollon asiakas, voit saada tukea selkäoireiden kanssa pärjäämiseen myös sieltä. Ole yhteydessä työterveyshuoltoosi käytettävissäsi olevien palveluiden selvittämiseksi. 

Vaikea-asteisessa selkäkivussa ja selkäoireissa arvioidaan sairauden vaikutusta työkykyysi sekä kartoitetaan työergonomiaa ja työtä keventävien apuvälineiden tarvetta. Tarvittaessa työterveyshuolto tukee työtehtävien muuttamisessa yhteistyössä työnantajasi kanssa. Lisäksi tarvittaessa saat lausunnot osasairaus- ja sairauspäivärahan hakemiseksi. 

Alueen työterveystoimijoiden yhteystiedot:

Aava työterveys: useat toimipisteet

Mehiläinen: useat toimipisteet

Pihlajalinna Hämeenlinna

Terveystalo: useat toimipisteet

Oiva Työterveys Oy Forssa

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Lähete erikoissairaanhoitoon

Lähete, ikoni.

Lähete erikoissairaanhoitoon

 • Jos fysioterapialla ja kipulääkityksellä ei saada haluttuja tuloksia ja tilanteesi oireiden suhteen pitkittyy, tehdään lähete erikoissairaanhoitoon. Arvio tilanteestasi tehdään yksilöllisin perustein.
 • Lähetteesi perusteella sinut kutsutaan joko fysiatrian tai ortopedian poliklinikalle.
 • Saat ohjeet käyntiäsi edeltäviin tutkimuksiin.

Hoida kipuasi aktiivisesti myös kutsua odottaessasi

 • Omahoito on tärkeää liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.
 • Kipu- ja liikuntaryhmiä löydät omalta alueeltasi. Voit kysyä lisää hoitavalta taholtasi tai suoraan järjestäjältä.  Muun ammattilaisen antama hoito ja ohjaus kohtaan polulle on koottu neuvonta ja vertaistukea tarjoavia tahoja. Jos olet työterveyshuollon asiakas, olethan yhteydessä työterveyshuoltoosi sinulle tarjolla olevien palvelujen tiedustelemiseksi.
 • Lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista saat lisätietoa fysioterapeutiltasi. Näitä ovat mm.:
  • Liikunta
  • Säännöllinen omatoiminen harjoittelu
  • Kylmä- ja lämpöhoito
  • Kivun hallinnasta lisätietoa voit lukea esimerkiksi: Kivunhallintatalo.fi (Terveyskylä) sivustolta.
 • Pitkäaikainen kipu voi kuormittaa myös henkisesti. Mielen hyvinvointiasi voit tukea myös esimerkiksi terapian ja keskustelun avulla.

Lisätietoa mielen hyvinvointisi tueksi:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Arviointikäynti poliklinikalla

Lääkärin vastaanotto, ikoni

Arviointikäynti poliklinikalla

Käynti fysiatrian poliklinikalla

Lähettävä lääkäri arvioi, tarvitaanko selkäsi kuntoutukseen käyntiä fysiatrian poliklinikalla. Poliklinikkakäynnillä voit tavata fysiatrin tai sairaalan fysioterapeutteja.

Fysiatrin vastaanotolla:

 • Kartoitetaan selkäoireiden riskitekijät
 • Arvioidaan ja tutkitaan selkäoireiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet

Fysioterapeutin vastaanotolla:

 • Tutkitaan ja havainnoidaan mm. toiminta- ja liikuntakykyä
 • Ohjataan liikeharjoituksia, joihin saat ohjeet omatoimisen harjoittelun jatkamiseksi
 • Arvioidaan apuvälineiden tarvetta
 • Käynnit suunnitellaan yksilöllisesti tilanteesi mukaan.

Yhteystiedot:

Fysiatrian poliklinikka Hämeenlinna
Ajanvaraus, hoidolliset asiat: takaisinsoittopalvelun p. 03 629 2046. Palvelu auki arkisin klo 8.00-14.30. Tekstiviestinumero 045 73976629

Fysiatrian poliklinikka Riihimäki
Ajanvaraus, hoidolliset asiat: takaisinsoittopalvelun p. 019 744 5492. Palvelu auki arkisin klo 8.00-14.30. Tekstiviestinumero 045 73976630

Lisätietoa Fysiatrian poliklinikka

Käynti ortopedian poliklinikalla

Selkäortopedin vastaanotolla käydään läpi millaisia oireita sinulla on, miten ne ovat kehittyneet ja miten ne vaikuttavat toimintakykyysi. Oireiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella kirurgi arvioi, millaista hoitoa tarvitset. Tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia. Lisätutkimusten tulosten kuulemiseksi sinulle varataan uusi vastaanottokäynti tai puhelinaika. 

Ei leikkaushoidon tarvetta 

Mikäli lääkäri arvioi, että leikkaushoito ei ole sinulle oikea hoitomuoto, sinut ohjataan fysioterapeutin vastaanotolle ja kipulääkityksesi tarkistetaan. Tarvittaessa lääkäri neuvottelee muiden asiantuntijoiden kanssa, jotta löydetään sinulle soveltuvin hoitomuoto. Voit saada yksilöllisesti sinulle tehdyn arvion mukaan hoito-ohjauksen myös kipupoliklinikalle. Oireita ja selkäsi tilannetta seurataan tarvittaessa yksilöllisen tarpeesi mukaan. Jos tilanteesi muuttuu huonommaksi, tilannettasi arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Tarve leikkaushoidolle 

Jos selkäortopedi arvioi, että oireidesi helpottamiseksi tarvitaan leikkausta, hän ohjaa sinut hoitajan vastaanotolle. Hoitajalta saat ohjausta jatkotoimenpiteiden osalta ja tarvittavista jatkotutkimuksista. Jos tilanteesi vaatii kiireellisestä leikkausta, saat leikkausajan kiireellisyysasteesta riippuen 2 -4 viikon sisällä. Kiireettömässä tilanteessa sinut asetetaan leikkausjonoon. Saat ohjeet oireiden seuraamiseen ja tarvittaessa päivystykseen hakeutumiseen.  

Yleisimmät leikkaukseen johtavat syyt ovat: 

 • Selvästi heikentynyt lihasvoima. 
 • Merkittävästi heikentynyt kävelykyky.
 • Sietämätön kipu.
 • Tunnottomuus haarojen välissä, johon voi liittyä virtsaamisen vaikeuksia ja/tai ulosteen pidätyskyvyn ongelmia (ns. ratsupaikka-anestesia).  Näiden oireiden ilmaannuttua tulee hakeutua välittömästi päivystykseen vastaanottoajan odottamisen sijaan. 

Leikkaushoitoon päätyvien osalta etenemistä on kuvattu Selkäleikkauspotilaan polulla. 

Yhteystiedot: 

Kanta-Hämeen keskussairaalan ortopedian poliklinikka, p. 03 629 2989. 

Käytössä on takaisinsoittopalvelu, johon voit jättää soittopyyntöjä ympärivuorokautisesti. Pyyntöihin vastataan virka-aikana. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

kuntoutuminen ja sen seuranta

Lääkäri ja hoitaja, ikoni.

Kuntoutuminen ja sen seuranta

Työteveyshuollon palvelut/ työkykyarvio

 • Myös työterveyshuoltosi voi vastata työkykyarvioinnista ja tarjota kuntoutusta tukevia palveluita. Kysy tästä lisää omasta työterveyshuollostasi, mitä palveluita sopimukseen sisältyy. Työterveyshuollon yhteystietoja löydät linkkien takaa alla.
 • Vaikea-asteisessa selkäkivussa ja selkäoireiden pitkittyessä tulee arvioidaan sairauden vaikutusta työkykyysi. Lisäksi tulee kartoittaa työergonomiaa ja työtä keventävien apuvälineiden tarve. Tarvittaessa työterveyshuolto tukee työtehtävien muuttamisessa yhteistyössä työnantajasi kanssa. Lisäksi tarvittaessa saat lausunnot osasairaus- ja sairauspäivärahan hakemiseksi. 

Alueen työterveystoimijoiden yhteystiedot:

Aava työterveys: useat toimipisteet

Mehiläinen: useat toimipisteet

Pihlajalinna Hämeenlinna

Terveystalo: useat toimipisteet

Oiva Työterveys Oy Forssa

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

  Toteutuu yleensä         Tarvittaessa