Elämää diabeteksen kanssa

Diabetes ei estä elämästä omannäköistä ja mielekästä elämää. Ammattilaisilta ja yhdistyksiltä on saatavissa tukea eri elämänvaiheisiin. Tietoa näistä on koottu mm. polun kohtiin  Muun ammattilaisen tuki sekä Tietoa ja vertaistukea

Muiden sairauksien hoito

Valtimosairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja eteisvärinän riski ovat suurentuneet diabetesta sairastavilla. Tämän vuoksi hyvään diabeteshoitoon kuuluu myös tupakoimattomuus, sydänterveellinen ruokavalio ja liikunta.

Lisätietoa:  Sydän- ja verisuonisairaudet diabeteksessa

Muista myös:

  • Jalkojen omahoito ja ihon kunnosta huolehtiminen muun muassa tarkistamalla, parantuvatko mahdolliset haavat. Jollei jalkojen haavat parannu omahoidon aikana, hakeudu hoitoon.
  • Säännölliset, hoitosuunnitelman mukaiset käynnit suun terveydenhuollossa.

Hoitoväsymys diabeteksessa

Vastuu omahoidosta ja sairauden huomioon ottamisesta saattaa tuntua ajoittain raskaalta. Hoitoväsymyksestä voi kertoa se, että diabetes tuntuu musertavalta, hoitotavoitteet mahdottomilta saavuttaa tai erilaiset pelot ja huolet alkavat kohtuuttomasti vaivata mieltä. Diabetesta sairastavan hoitoväsymyksessä keskeisenä tunteena on usein syyllisyyden tunne. Tällöin saattaa ruveta kyseenalaistamaan, onko hoitanut itseään tarpeeksi hyvin. Läheisten ja ammattilaisten kanssa on hyvä miettiä, mikä kussakin elämäntilanteessa on riittävän hyvä omahoito.

Tukimuotoja on koottu myös polun kohtaan Tietoa ja vertaistukea.

Lisätietoa: Hoitoväsymys diabeteksessa/Terveyskylä.fi

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeiden saamisen edellytyksenäteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Terveydenhuollon ammattilainen tekee sinulle tarvittavan lähetteen palveluun. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Diabetesta sairastavalle hoidossa tarvittavat hoitotarvikkeet annetaan välittömästi sairauden toteamisen jälkeen, kun lääkitys on aloitettu.

Hoitotarvikejakelun yhteystiedot. https://omahame.fi/hoitotarvikejakelu

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti