Jälkitarkastus (5 – 12 viikkoa synnytyksestä)

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään neuvolassa pääsääntöisesti 5-12 viikon jälkeen synnytyksestä. Neuvolan terveydenhoitaja varaa jälkitarkastukseen ajan edellisellä neuvolakäynnilläsi. Jälkitarkastuksen tekee neuvolalääkäri. Joissain Kanta-Hämeen kunnissa tarkastuksessa mukana on myös terveydenhoitaja.

Jälkitarkastuksessa käsitellään kokemuksia raskausajastasi ja synnytyksestä sekä suunnitellaan kanssasi sopivaa ehkäisymuotoa. Käynnillä keskustellaan myös imetyksestä, terveystottumuksistasi, hyvinvoinnistasi ja perheen voimavaroista.

 • Äitiysneuvolan asiakkuus päättyy jälkitarkastukseen. Tästä eteenpäin terveys- ja sairausasioissa tulee asioida omalla terveysasemalla.
 • Jälkitarkastus tehdään äitiyspoliklinikalla, mikäli synnytys on ollut traumaattinen tai synnytyksessä on ollut merkittäviä komplikaatioita.

Lue lisää tärkeistä huomioitavista asioista synnytyksen jälkeen 

Forssan seutu
 • Saat ajan jälkitarkastukseen neuvolakäynnillä vauvan syntymän jälkeen.
 • Sinulle tehdään jälkitarkastus 6-12 viikkoa synnytyksestä. Käynnillä käydään läpi sinun kokemuksiasi raskausajasta ja synnytyksestä.
 • Keskustellaan perheenne tilanteesta ja voimavaroista sekä käsitellään perheenne esille nostamia asioita.
 • Lääkäri tekee sinulle sisätutkimuksen.
 • Lääkärin kanssa keskustelette raskaudenehkäisyn eri vaihtoehdoista. Forssan seudun neuvoloista saat ilmaisen ehkäisyn vuoden sisällä synnytyksestä.
 • Synnytyksen jälkitarkastuskäynnin yhteydessä tehdään myös vauvan ensimmäinen neuvolalääkärin tekemä tarkastus.
Hattula

Jälkitarkastus on yleensä noin 6-8 viikkoa synnytyksestä. Samalla pyritään toteuttamaan vauvan 6 viikon neuvolalääkärintarkastus. Jälkitarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että neuvolalääkärin osuus. Voit keskustella terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa mahdollisesta lisätuen tarpeesta perheellesi.

Terveydenhoitaja:

 • mittaa sinulta verenpaineen, painon, ja hemoglobiinin
 • pyytää täyttämään mielialakyselyn (EPDS).
 • Mikäli jossain edellä mainituissa mittauksissa havaitaan poikkeavaa, tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma.
 • tukee imetystä huomioiden sinun toiveesi.

Lääkäri:

 • käy läpi synnytyksesi ja siitä toipumisesi.
 • tarkastaa, että olet toipunut synnytyksestä normaalisti ja tekee tarvittaessa sisätutkimuksen.
 • keskustelee kanssasi mielialastasi ja mahdollisista masennusoireista.
 • kannustaa sinua terveisiin elämäntapoihin myös synnytyksen jälkeen, mm. savuttomuuden suhteen.
 • arvioi PAPA-näytteenoton tarpeellisuuden tekee tarvittaessa lähetteen laboratorioon
 • Jos sinulla on raskausdiabetes, sovitaan jatkoseurannasta

Ennen neuvolalääkärin tarkastusta terveydenhoitaja on jo mahdollisesti kysynyt ajatuksiasi ehkäisyn suhteen jatkossa. Saat ohjeistusta ja voit yhdessä lääkärin kanssa pohtia sinulle sopivaa ehkäisyvaihtoehtoa halutessasi. Mikäli olet alle 25-vuotias, olet oikeutettu ilmaiseen ehkäisyyn.

Hämeenlinna
 • Synnytyksen jälkitarkastus tehdään sinulle neuvolassa, jos synnytys on sujunut hyvin. Käynnillä tapaatte sekä lääkärin että terveydenhoitajan.
 • Jälkitarkastuksessa keskustellaan synnytyksestäsi ja toipumisestasi siitä. Toivomme sinun kertovan avoimesti voinnistasi ja mielialastasi. Muistathan, että neuvolassa saat aina olla juuri sellaisella mielellä kuin oikeasti olet!
 • Keskustelemme imetyksestä, lantionpohjalihasjumpasta ja terveystottumuksistasi, sekä raskauden ehkäisystä toiveesi mukaan. PAPA-seulontojen tilanne tarkastetaan ja tehdään tarvittavat reseptit.
 • Lääkäri tekee sinulle sisätutkimuksen ja tarkastaa kohdun supistumisen ja limakalvojesi ja kohdunsuun parantumisen, tutkii lantionpohjalihasten kunnon, ja arvioi onko sinulla suorien vatsalihasten erkaumaa.
Janakkala
 • Jälkitarkastus tehdään 5-12 viikkoa synnytyksestä lääkärin vastaanotolla.
 • Käynnillä käydään läpi fyysistä ja psyykkistä vointia sekä kokemuksia raskausajasta ja synnytyksestä.
 • Keskustellaan perheenne tilanteesta ja voimavaroista sekä käsitellään esille nostamianne asioita.
 • Lääkäri tekee sisätutkimuksen. Keskustellaan raskaudenehkäisystä ja kirjoitetaan tarvittaessa resepti ehkäisyvalmisteeseen.
 • Äidin jälkitarkastuskäynnin yhteydessä tehdään myös vauvan ensimmäinen neuvolalääkärin tekemä tarkastus.
Riihimäen seutu
 • Jälkitarkastus tehdään yleensä neuvolassa noin 6 – 8 viikon jälkeen synnytyksestä. Samalla on vauvan 6 vk:n lääkärintarkastus.
 • Jälkitarkastukseen kuuluu myös käynti terveydenhoitajan luona.
 • Terveydenhoitajan mittaa sinulta verenpaineen, painon ja ottaa Hb-näytteen (tai nämä on otettu jo vauvan 1 kk käynnillä).
 • Lääkärin kanssa käytte synnytyksesi läpi ja lääkäri tarkistaa, että olet kuntoutunut synnytyksestä normaalisti.
 • Jos sinulla ollut raskausdiabetes, tällä käynnillä sovitaan jatkoseuranta. Jälkiseuranta tapahtuu neuvolassa.
 • Jälkitarkastuksessa jutellaan myös ehkäisyasioista. Imetysaikana voi käyttää kondomin lisäksi kapselia, kierukkaa tai minipillereitä. Jos olet alle 25-vuotias, olet oikeutettu saamaan ilmaisen ehkäisyn neuvolasta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella.
 • Käynnillä sinua kannustetaan jatkamaan savuttomuutta.
 • Tarkastuksen yhteydessä jutellaan kanssasi myös mahdollisista masennusoireista synnytyksen jälkeen, jotta sinä ja perheesi saisitte kaiken mahdollisen tuen mitä tarvitsette. Tarvittaessa sinut ohjataan neuvolan psykologille.
 • Imetystä tuetaan huomioiden sinun toiveesi.
 • Jos sinulla on haasteita tai kysymyksiä imetykseen liittyen, tarjoamme sinulle ja vauvalle käyntiä imetystukiterveydenhoitajan vastaanotolle neuvolassa.
 • Riihimäen seudulla jatkat lastenneuvolakäynneillä samalla terveydenhoitajalla kuin jonka luona olet käynyt odotusaikana.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti