Jälkitarkastus (5 – 12 viikkoa synnytyksestä)

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään neuvolassa pääsääntöisesti 5-12 viikon jälkeen synnytyksestä. Saat siitä todistuksen, joka pitää toimittaa Kelaan vanhempainrahan maksua varten. Neuvolan terveydenhoitaja varaa jälkitarkastukseen ajan edellisellä neuvolakäynnilläsi. Jälkitarkastuksen tekee neuvolalääkäri. Joissain Kanta-Hämeen kunnissa tarkastuksessa mukana on myös terveydenhoitaja.

Jälkitarkastuksessa käsitellään kokemuksia raskausajastasi ja synnytyksestä sekä suunnitellaan kanssasi sopivaa ehkäisymuotoa. Käynnillä keskustellaan myös imetyksestä, terveystottumuksistasi, hyvinvoinnistasi ja perheen voimavaroista.

 • Äitiysneuvolan asiakkuus päättyy jälkitarkastukseen. Tästä eteenpäin terveys- ja sairausasioissa tulee asioida omalla terveysasemalla.
 • Jälkitarkastus tehdään äitiyspoliklinikalla, mikäli synnytys on ollut traumaattinen tai synnytyksessä on ollut merkittäviä komplikaatioita.

Lue lisää tärkeistä huomioitavista asioista synnytyksen jälkeen 

Forssa
 • Saat ajan jälkitarkastukseen neuvolakäynnillä vauvan syntymän jälkeen.
 • Sinulle tehdään jälkitarkastus 6-12 viikkoa synnytyksestä. Käynnillä käydään läpi sinun kokemuksiasi raskausajasta ja synnytyksestä.
 • Keskustellaan perheenne tilanteesta ja voimavaroista sekä käsitellään perheenne esille nostamia asioita.
 • Lääkäri tekee sinulle sisätutkimuksen.
 • Lääkärin kanssa keskustelette raskaudenehkäisyn eri vaihtoehdoista. Forssan seudun neuvoloista saat ilmaisen ehkäisyn vuoden sisällä synnytyksestä.
 • Käynnillä kirjoitetaan myös todistus jälkitarkastuksesta, joka tulee toimittaa Kelaan ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa.
 • Synnytyksen jälkitarkastuskäynnin yhteydessä tehdään myös vauvan ensimmäinen neuvolalääkärin tekemä tarkastus.
Hattula
 • Jälkitarkastus on yleensä noin 6-8 viikkoa synnytyksestä, samalla pyritään toteuttamaan vauvan 6 viikon neuvolalääkärintarkastus.
 • Jälkitarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että neuvolalääkärin osuus.
 • Terveydenhoitaja mittaa sinulta verenpaineen, painon, ja hemoglobiinin, sekä täytättää mielialakyselyn (EPDS). Mikäli jossain edellä mainituissa mittauksissa havaitaan poikkeavaa, tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma.
 • Lääkärin kanssa käyt lyhyesti synnytyksesi ja siitä toipumisesi läpi.
 • Lääkäri tarkastaa, että ole toipunut synnytyksestä normaalisti tehden tarvittaessa sisätutkimuksen.
 • Lääkärin kanssa keskustelette mielialastasi ja mahdollisista masennusoireista.
 • Lääkäri myös kannustaa sinua terveisiin elämäntapoihin myös synnytyksen jälkeen, mm. Savuttomuuden suhteen.
 • Raskausdiabeetikoiden jatkoseurannasta sovitaan.
 • Ennen neuvolalääkärin tarkastusta terveydenhoitaja on jo mahdollisesti kysynyt ajatuksiasi ehkäisyn suhteen jatkossa. Saat ohjeistusta ja voit yhdessä lääkärin kanssa pohtia sinulle sopivaa ehkäisyvaihtoehtoa halutessasi. Mikäli olet alle 25-vuotias, olet oikeutettu ilmaiseen ehkäisyyn.
 • PAPA-näytteenoton tarpeellisuus arvioidaan ja tarvittaessa tehdään lähete laboratorioon.
 • Imetystä tuetaan huomioiden sinun toiveesi.
 • Voit keskustella terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa mahdollisesta lisätuen tarpeesta perheellesi.
 • Käynnin yhteydessä neuvolalääkäri kirjoittaa sinulle todistuksen jälkitarkastuksesta KELA:n etuuksia varten. Sinun tulee toimittaa todistus Kelaan ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa aikaa.
Hämeenlinna
 • Synnytyksen jälkitarkastus tehdään sinulle neuvolassa, jos synnytys on sujunut hyvin. Käynnillä tapaatte sekä lääkärin että terveydenhoitajan.
 • Jälkitarkastuksessa keskustellaan synnytyksestäsi ja toipumisestasi siitä. Toivomme sinun kertovan avoimesti voinnistasi ja mielialastasi. Muistathan, että neuvolassa saat aina olla juuri sellaisella mielellä kuin oikeasti olet!
 • Keskustelemme imetyksestä, lantionpohjalihasjumpasta ja terveystottumuksistasi, sekä raskauden ehkäisystä toiveesi mukaan. PAPA-seulontojen tilanne tarkastetaan ja tehdään tarvittavat reseptit.
 • Lääkäri tekee sinulle sisätutkimuksen ja tarkastaa kohdun supistumisen ja limakalvojesi ja kohdunsuun parantumisen, tutkii lantionpohjalihasten kunnon, ja arvioi onko sinulla suorien vatsalihasten erkaumaa.
 • Saat jälkitarkastuksesta todistuksen, jonka tarvitset saadaksesi KELA:sta vanhempainpäivärahaa.
Janakkala
 • Jälkitarkastus tehdään 5-12 viikkoa synnytyksestä lääkärin vastaanotolla.
 • Käynnillä käydään läpi fyysistä ja psyykkistä vointia sekä kokemuksia raskausajasta ja synnytyksestä.
 • Keskustellaan perheenne tilanteesta ja voimavaroista sekä käsitellään esille nostamianne asioita.
 • Lääkäri tekee sisätutkimuksen. Keskustellaan raskaudenehkäisystä ja kirjoitetaan tarvittaessa resepti ehkäisyvalmisteeseen.
 • Käynnillä kirjoitetaan myös todistus jälkitarkastuksesta, joka tulee toimittaa Kelaan ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa.
 • Äidin jälkitarkastuskäynnin yhteydessä tehdään myös vauvan ensimmäinen neuvolalääkärin tekemä tarkastus.
Riihimäki
 • Jälkitarkastus tehdään yleensä neuvolassa noin 6 – 8 viikon jälkeen synnytyksestä. Samalla on vauvan 6 vk:n lääkärintarkastus.
 • Jälkitarkastukseen kuuluu myös käynti terveydenhoitajan luona.
 • Terveydenhoitajan mittaa sinulta verenpaineen, painon ja ottaa Hb-näytteen (tai nämä on otettu jo vauvan 1 kk käynnillä).
 • Lääkärin kanssa käytte synnytyksesi läpi ja lääkäri tarkistaa, että olet kuntoutunut synnytyksestä normaalisti.
 • Jos sinulla ollut raskausdiabetes, tällä käynnillä sovitaan jatkoseuranta. Jälkiseuranta tapahtuu neuvolassa.
 • Jälkitarkastuksessa jutellaan myös ehkäisyasioista. Imetysaikana voi käyttää kondomin lisäksi kapselia, kierukkaa tai minipillereitä. Jos olet alle 25-vuotias, olet oikeutettu saamaan ilmaisen ehkäisyn neuvolasta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella.
 • Käynnillä sinua kannustetaan jatkamaan savuttomuutta.
 • Tarkastuksen yhteydessä jutellaan kanssasi myös mahdollisista masennusoireista synnytyksen jälkeen, jotta sinä ja perheesi saisitte kaiken mahdollisen tuen mitä tarvitsette. Tarvittaessa sinut ohjataan neuvolan psykologille.
 • Imetystä tuetaan huomioiden sinun toiveesi.
 • Jos sinulla on haasteita tai kysymyksiä imetykseen liittyen, tarjoamme sinulle ja vauvalle käyntiä imetystukiterveydenhoitajan vastaanotolle neuvolassa.
 • Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella jatkat samalla terveydenhoitajalla lastenneuvolakäynneillä kuin olet käynyt odotusaikana.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti