Asiakaskäynti

Videovastaanotto, ikoni.

Säännöllisen kotihoidon toimintakäytänteet 

Tavoitteenamme on tukea itsenäistä toimintaasi ja ylläpitää elämänlaatuasi kokonaisvaltaisesti. Kotihoidon palvelulla autamme ja tuemme sinua niissä arkielämän toiminnoissa, joissa sinulla on toimintakyvyn rajoitteita. Ohjaamme ja kannustamme sinua tekemään niitä asioita itsenäisesti, mihin kykenet vointisi puitteissa. Lisäksi tuemme omatoimisuuttasi asianmukaisilla apuvälineillä ja soveltuvalla teknologialla. Etähoito on ensisijainen tapa toteuttaa kotihoitoa.  

Työntekijä näkee kaiken oleellisen tiedon päivän asiakaskäynteihin liittyen suoraan puhelimen mobiilisovelluksesta.  Kotikäynnin aikana työntekijä voi tarkistaa sovelluksesta hoitoosi liittyviä tietoja. Vointiasi, toimintakykyäsi ja kotitilannettasi arvioidaan aina kotikäyntien aikana.  Hoitaja kirjaa pääsääntöisesti jokaisen käynnin aikana mobiililaitteellaan vointiisi ja toimintakykyysi liittyviä tietoja sekä mittaustuloksia.  Mobiilikirjaamisen avulla merkinnät saadaan tehtyä suoraan asiakastietojärjestelmään, josta ajantasainen tieto on sinua hoitavien ammattilaisten hyödynnettävissä välittömästi.  

Etähoito 

Etähoito on kotihoidon etäpalvelua, jossa sinä ja kotihoidon hoitaja olette kuva– ja ääniyhteydessä. Sinulla on kotona käytössäsi etähoidon mahdollistava laite ja hoitajalla on käytössään mobiililaite tai tietokoneyhteys. Saat laitteen maksutta käyttöösi. Etähoito on yksi tapa tuottaa kotihoidon palvelua ja se rinnastetaan kotihoidon fyysiseen käyntiin. Kotiin annettava palvelu voidaan toteuttaa joko kokonaan etähoitona tai etähoito voi olla osa kotihoidon suunnitelman mukaista palvelua tai osa tilapäistä kotihoitopalvelua.  

Jos vointisi ja toimintakykysi sekä sovittu käynnin sisältö mahdollistavat etäpalvelun käytön, toteutetaan käynti ensisijaisesti etähoitona. Etähoidon sisältö voi olla esimerkiksi 

 • voinnin seurantaa  
 • lääkehoidon varmistamista  
 • ruokailusta ja muista arjen toimista muistuttamista ja niissä tukemista   
 • etäjumppaa ja kuntoutusta  

Etähoitoa toteutetaan etukäteen sovittuna ajankohtana.  Etähoitoa ainoana palveluna saavien asiakkaiden kohdalla, kotihoito tekee arvioivan kotikäynnin yksilöllisen tarpeen mukaan.  

Etähoidon asiakkaana läheisellesi voidaan luoda tunnukset, jotta hän voi käyttää palvelua soittaakseen kuvapuheluja sinulle. Läheinen saa tekstiviestillä ohjeet ja salasanan sovelluksen lataamiseen. Sovellukseen voidaan liittää niin monta läheistä kuin haluatte ja yhteydenotto laitteeseen onnistuu myös ulkomailta.  

Kotihoidon palvelun yleiset periaatteet

Kotihoidon palvelun yleiset periaatteet 

 • Asiakkaana tai läheisenä et voi valikoida hoitohenkilökuntaa. Kotihoidon henkilöstön ammattitaito ja heidän soveltuvuutensa työhön on työnantajan toimesta tarkistettu.
 • Työntekijän koskemattomuuden ja turvallisuuden tulee toteutua kotikäynnin aikana. Palvelutarpeen arvioinnissa, kotihoidon palveluita myönnettäessä ja toteuttamisen suunnitelmaa tarkennettaessa on huomioitava mahdolliset asiakkaan ja hänen läheistensä uhkaavaan käyttäytymiseen, päihteiden käyttöön, tupakointiin, kotieläimiin tai asiakkaan kodin olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. Jos kotihoidon toteuttamisen arvioidaan olevan hoitavalle henkilökunnalle hallitsematon työturvallisuusuhka ja asiakas ei suostu tai kykene muuttamaan hoito-olosuhteita, kotihoito voidaan lopettaa ja/tai asiakas ohjataan hänen tarpeitaan vastaaviin muihin palveluihin tai hoito järjestetään kodin ulkopuolella.
 • Mikäli asiakas on voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena kotihoidon kotikäynnillä, voidaan varsinainen käynti siirtää myöhemmäksi turvallisuussyistä. Kuitenkin päihtyneen asiakkaan yleistila tarkistetaan, mikäli sen voi tehdä turvallisesti.
 • Läheisiä pyydetään ilmoittamaan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailujensa aikana hoitavat asiakkaan, eikä kotihoidon käyntiä tarvita.
 • Lähtökohtaisesti kotihoito ei kanna puita tai lämmitä asuntoa puilla.
 • Postit haetaan postilaatikosta, jos asiakas ei siihen itse kykene.
 • Lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät kuulu kotihoidon tehtäviin.
 • Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Hoitajan asioidessa asiakkaan kanssa, käytetään julkista kulkuneuvoa tai taksia, jonka kustannuksista vastaa asiakas.
 • Kotihoito kiinnittää huomiota myös kodin laiteturvallisuuteen. Pelastuslain mukaan hyvinvointialueen toimijoiden on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle.
Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen

Liikkumisen edistäminen

Kotihoitoa toteutetaan kuntouttavalla työotteella, jossa keskeisenä ajatuksena on tukea sinua selviytymään mahdollisimman itsenäisesti arjen askareista ja päivittäisistä toiminnoista. Sinua ohjataan ja kannustetaan tekemään niitä asioita itsenäisesti, mihin kykenet toimintakykysi puitteissa Arkiliikkumisen toteutuksesta sovitaan myös läheistesi kanssa. Sinua ohjataan yksilöllisesti tekemään erilaisia voimistelu- ja lihaskuntoliikkeitä. Kotiympäristösi esteettömyys ja turvallisuus  huomioidaan. Sinua ohjataan ja motivoidaan osallistumaan mahdollisuuksiesi mukaan kodin ulkopuoliseen toimintaan esimerkiksi päiväryhmätoimintaan, erilaisiin liikuntaryhmiin ja ulkoiluun. Tavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää, että sinä, läheisesi ja hoitohenkilökunta sitoudutte toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sinulle huolehditaan tarvitsemasi apuvälineet ja ohjataan niiden käytössä. Kotihoito konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita, esimerkiksi fysioterapeuttia, toiminta-, puhe- tai ravitsemusterapeuttia ja muistihoitajaa. Liikkumisen avustamisestasi kodin ulkopuolella vastaa ensisijaisesti läheisesi tai muut toimijat. 

Akuutti tehostettu kotikuntoutus

Sinulle voidaan aloittaa akuutti tehostettu kotikuntoutusjakso säännöllisessä kotihoidossa silloin, kun fysioterapeutti yhdessä kotihoidon tiimin kanssa on arvioinut sen tarpeelliseksi. Tehostetun kotikuntoutusjakson aikana fysioterapeutti ohjaa sinua fyysisten harjoitteiden suorittamisessa kahdesta kolmeen kertaa viikossa kuntoutusjakson kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi suoritat jaksolla mahdollisia muita harjoitteita kotihoidon hoitajien ohjaamina. Fysioterapeutti voi ohjata sinut myös kuntosalilla tapahtuvaan voima- ja tasapainoryhmään. 

Sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen edistäminen

Hoitajat kannustavat sinua pitämään yllä ihmissuhteitasi ja harrastuksiasi niin, että sinulla säilyisi voimavarojesi ja toiveidesi mukainen mielekäs kanssakäyminen ja toiminta mahdollisimman pitkään. Palveluohjaajat sekä kotihoidon hoitajat pyrkivät löytämään sinulle sopivia vapaaehtoistoimijoita, jos koet yksinäisyyttä. 

Ravitsemus

Ravitsemus

Sinua ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Mikäli et itse pysty valmistamaan aterioitasi, mietitään kanssasi yhdessä vaihtoehtoinen tapa ruokailla. Sinua ohjataan esimerkiksi ruokailemaan mieluisaan ruokapaikkaan tai lähimpään toimintakeskukseen. Sinulle voidaan tilata ateriapalvelu/ateria-automaatti ja/tai hankitaan valmiita eineksiä kauppapalvelun kautta.

Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä valmiin ruoan lämmityksestä yhdessä kanssasi. Kotihoito seuraa ruoan tuoreutta ja menekkiä säännöllisesti ja heittää pilaantuneet ruoat pois. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistioireisilla. Painoasi seurataan säännöllisesti ja hoitaja kirjaa mittaustulokset asiakastietojärjestelmään.  Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa mitataan säännöllisesti MNA-testin avulla. Ravitsemuksen haasteisiin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa sinut voidaan ohjata ravitsemusterapiaan.

Sairaanhoito ja lääkäripalvelut

Sairaanhoito ja lääkäripalvelut

Kotihoidon sairaanhoidollinen tehtävä on huolehtia erityisesti terveyden- ja sairauden hoidosta silloin, jos et pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.   Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esimerkiksi verensokerin seuranta, haavahoito, avannehoito, katetrointi, virtsanäytteiden otto, ompeleiden poisto, korvahuuhtelut sekä tarvittavien rokotteiden anto. Verinäytteitä otetaan kotona vain siinä tapauksessa, jos et kykene asioimaan itse tai avustajan kanssa laboratoriossa. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat myös verenpaineen, verensokerin ja painon mittaukset sekä voinnin, kivun, turvotusten, muistin ja henkisen tilan seuranta 

Osa sairaanhoidollisista tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan pätevyyttä, vaan tehtävät voi tietyillä edellytyksillä hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö, jolla on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen ko. tehtävien hoitamiseen. 

Hoitoasi toteutetaan lääkärin antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja lääkärin valvonnan alaisena. Sairaanhoitaja tai lähihoitaja konsultoi lääkäriä hoitoosi liittyvistä asioista. Tarvittaessa sinulle järjestetään lääkärin tapaaminen kotonasi, vastaanotolla tai etävastaanottona. 

Kotihoidossa pyritään sairauksien ja voinnin laskun ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn sekä nopeaan reagointiin, jos vointisi äkillisesti heikkenee. Kotihoidosta voidaan tarvittaessa konsultoida kotisairaalaa ja akuutti tilanteesi hoidetaan yhteistyöllä ensisijaisesti kotona. Tarpeetonta sairaalaan lähettämistä pyritään välttämään. 

Lääkehoito

Lääkehoito

Kun olet säännöllisen kotihoidon asiakas, niin lääkehoitosi kokonaisvastuu on kotihoidon lääkärillä ja sairaanhoitajalla. Kotihoito huolehtii lääkehoidostasi lääkärin ohjeen mukaan niiltä osin kuin et siihen itse turvallisesti kykene. Kotihoito seuraa lääkehoitosi turvallista toteutumista kotona. Kotihoidon tehtävänä on antaa sinulle tarvittava lääkehoidon neuvonta sekä seurata ja arvioida lääkehoitosi vaikuttavuutta. Lääkehoitoa toteuttavalla kotihoidon työntekijällä on lääkehoitosuunnitelman mukainen tutkinto, lääkehoidon koulutus ja lääkeluvat. 

Kotihoidossa lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti koneellisena annosjakeluna tai dosettijakeluna, jos lääkitys ei sovellu annosjakeluun. Sinulle avataan apteekkitili ja tehdään laskutussopimus sopimusapteekkiin. Kotihoito huolehtii lääketilauksista, lääkkeiden annosta, reseptien uusinnoista sekä yhteistyöstä lääkkeiden sopimusapteekkien kanssa.  Kotona lääkkeitäsi säilytetään tarvittaessa lukittavassa lääkelaatikossa. 

Jos et halua lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua, sinulla on oikeus järjestää lääkkeenjako itse haluamallasi tavalla, vastaat myös kustannuksista itse. Tällöin sinun tai läheistesi tehtävänä ja vastuulla on niin reseptien uusiminen, lääkkeiden tilaaminen ja noutaminen sekä lääkkeiden annostelu.  Vastaat lääkehoidostasi itse tai yhdessä läheistesi kanssa.  

Lääkeautomaatti

Lääkehoidon tukena kotihoito hyödyntää automaattisia lääkeannostelijoita eli lääkeautomaatteja. Laitteen avulla tuetaan ja toteutetaan itsenäistä ja turvallista lääkkeenottoa. Laitteet muistuttavat sinua lääkkeenotosta ja annostelevat lääkkeet sinulle oikea- aikaisesti. Lääkeautomaattipalvelu korvaa hoitajan kotikäynnin, mikäli käynnin sisältönä on lääkkeenottosi varmistaminen. Laitteen käyttö voi edellyttää lääkkeiden koneellista annosjakelua. Kotihoito arvioi lääkeautomaatin soveltuvuutta asiakaskohtaisesti.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa saat annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettisi ja kapselisi pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Henkilökohtainen hygienia

Henkilökohtainen hygienia

Sinua ohjataan ja avustetaan tarvittaessa päivittäisissä pienpesuissa, wc-toiminnoissa, intiimihygienian hoidossa, avanteen hoidossa, suuhygieniassa, pukeutumisessa sekä riisuuntumisessa. Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu myös ohjaaminen ja tarvittaessa avustaminen suihkussa omia voimavarojasi hyödyntäen kerran viikossa.  Erityisten terveydellisten perusteiden, kuten ihorikkojen ennaltaehkäisemiseksi tai hoitamiseksi, suihkupesuja voidaan tehdä useammin. Kotihoito ei saunota asiakkaita. Saunan lämmityksestä ja saunassa avustamisessa tulee huolehtia läheisesi tai yksityinen palveluntuottaja.  

Tarvittaessa kotihoito huolehtii ihosi perusrasvauksen, parranajon ja kynsien leikkauksen. Kotihoito voi auttaa kuulolaitteesi huoltamisessa ja paikalleen asettamisessa ja avustaa sinua tukisukkien/proteesien laitossa.  

Turvateknologia

Turvateknologia

Kotisi asumisturvallisuutta voidaan tukea erilaisen teknologian turvin. Hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstö arvioi kanssasi kotisi turvallisuutta ja turvateknologian tarvetta ja ohjaa, mistä niitä voi hankkia. Kaikkea kodin turvallisuuteen liittyvää palvelua ei ole saatavissa hyvinvointialueen tarjoamana palveluna vaan sinua voidaan ohjata, mistä turvateknologialaitteita tai -palveluja voi hankkia.

Palovaroittimien kuntoa tulee testata säännöllisesti ja esimerkiksi patterin vaihdossa voi kotihoito avustaa. Henkilökunta voi neuvoa mistä voi hankkia patterinvaihtoa helpottavia seinälle asetettavia patterikoteloita itsenäisen ja turvallisen toiminnan tukemiseksi.

Hyvinvointialueen tukipalveluna on turvapalvelu. Turvarannekkeen tai kaulassa roikkuvan turvapainikkeen toimintaa tulee testata säännöllisesti ja kotihoidon henkilöstö auttaa sinua siinä. On tärkeää, että osallistut testaukseen itse, jotta nähdään, että mahdollisen avun tarpeen hetkellä edelleen laitteenkäyttö onnistuu sinulta.

Sinua voidaan auttaa hankkimaan keittiöön liesivahti, jolla voidaan ehkäistä lieden ylikuumentumisesta johtuva paloturvallisuusriski. Kodin oviin ja ikkunoihin voidaan myös asentaa erilaisia hälyttimiä, jos kodista poistumiseen liittyy riskiä esimerkiksi eksymisen muodossa.

Tekstiili- ja pyykkihuolto

Tekstiili- ja pyykkihuolto

Pyykkihuoltosi sekä liinavaatteiden vaihto ja vuodevaatteiden tuuletuksesta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti lähipiirillesi tai yksityisille palveluntuottajille, jos et itse pysty niistä huolehtimaan.  

Kotihoito huolehtii vaatehuollosta vain mikäli et itse, eivätkä läheisesi kykene pyykkihuoltoon eikä tarjolla ole yksityisiä palveluntuottajia/pesulapalvelua. Tällaisessa tilanteessa voidaan käyttö- ja liinavaatteista koostuva pyykkisi pestä kotihoidon käynnin yhteydessä joko omalla koneellasi tai jos et omista pyykkikonetta, niin pyykit voidaan pestä taloyhtiösi koneella. Toimintakykysi huomioiden sinua kannustetaan osallistumaan pyykkihuoltoon yhdessä kotihoidon hoitajan kanssa. 

Pyykinpesua kotonasi voidaan toteuttaa, mikäli sinulta tai omaiseltasi on saatu kirjallinen lupa, että pyykkikone voidaan jättää päälle hoitajan poistuessa kotikäynniltä. 

Asiointi- ja saattoapu

Asiointi- ja saattoapu

Kauppa-asioinnista vastaat itse, läheisesi tai yksityinen palveluntuottaja.

Pankkiasioinnin hoidat itse tai jos tämä ei ole mahdollista, niin omainen tai uskottu henkilösi (edunvalvoja) hoitaa pankkiasiat puolestasi. Kotihoidon hoitajat eivät osallistu tai hoida millään tavalla raha-asioitasi. Hoitajat eivät käsittele rahojasi tai pankkikorttiasi. Tarvittaessa kotihoidolla on velvollisuus tehdä ilmoitus digi- ja väestötietovirastolle mahdollisesta edunvalvonnan tarpeestasi.

Jos tarvitset saattoapua terveydenhuollon palveluihin, niin se tulee järjestää ensisijaisesti läheisten, vapaaehtoistyöntekijän tai yksityisen palveluntuottajan turvin. Mikäli terveytesi ja jatkohoitosi kannalta saattoapu on välttämätöntä, eikä se ole edellä kuvatulla tavalla mahdollista, kotihoito järjestää saattamisen.

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous

Jos toimintakykysi puolesta on mahdollista, niin sinun tulee huolehtia siivouksesta itse Mikäli tarvitset apua kodin perus- tai suursiivouksessa, niin siitä vastaa läheisesi tai yksityinen palveluntuottaja. Jos toimintakykysi ei mahdollista päivittäisten kodinhoidollisten tehtävien tekemistä itsenäisesti, voi kotihoito toteuttaa ylläpitosiistimis mm. pyyhkii eritteet pinnoilta ja pesee tarvittaessa wc – tiloja, sijaa vuoteen, tiskakäyttämäsi astiat, siistii ruokailutilan ja keittiön työtasot ja vie roskat ulos tarvittaessa päivittäin. Jääkaappi siistitään säännöllisesti ja pilaantuneet ruuat hävitetään. Pakastimen sulatus tulee tehdä lähipiirin tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. 

Yöaikainen hoito

Yöaikainen hoito

Voit saada yöaikaista hoitoa, jos sinun kotona asumisesi sitä edellyttää. Yöaikainen hoito voidaan järjestää myös teknologiaa apuna käyttäen. Yöhoidon tarvetta ja sisältöä arvioidaan säännöllisesti. Säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet pätevät myös yöaikaisen hoidon tarpeeseen.

Jos olet kotiutunut sairaalasta tai olet kotiutuskokeilussa, niin sinulle voidaan tarvittaessa järjestää tilapäisesti yöhoitoa, jos se lisää kotiutuksen turvallisuutta.

Yöhoidon tehtäviä ovat mm.

 • wc-käynneissä avustaminen (portatiivin ja muiden apuvälineiden käyttömahdollisuus on selvitetty)
 • vaipanvaihto (käytettävissä olevat vaippavaihtoehdot eivät riitä ja ihon kunto edellyttää sitä)
 • katetrointi (muut hoitovaihtoehdot on selvitetty)
 • asentohoito (asiakkaille, jotka eivät itse pysty vaihtamaan asentoa ja joilla on painehaavauman vaara)
 • tarvittaessa yöaikaan huolehditaan myös palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan asiakkaan oireenmukaista hoidosta, oirelääkkeiden annosta
Kotisaattohoito

Kotisaattohoito

Saattohoito on palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon viimeinen vaihe. Kotihoidossa on mahdollisuus toteuttaa kotisaattohoitoa. Kotihoidossa hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa.  

Kotihoidon yksiköt ovat osa palliatiivista hoitoketjua ja tavoite on, että kotihoidossa voidaan hoitaa palliatiivista hoitoa tarvitsevia asiakkaita kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Tarvittaessa hoito toteutetaan yhteistyössä alueen kotisairaalan kanssa.  

Kun hoidossasi valmistaudutaan saattohoitovaiheeseen, hoitava lääkäri tekee hoitosi suunnittelua varten saattohoitopäätöksen ja saattohoidon linjaukset, sinä ja halutessasi myös läheinen voi olla mukana. Jos olet tehnyt hoitotahdon, se päivitetään saattohoitopäätöstä tehdessä. On tärkeää selvittää, miten toivot hoidon järjestettävän ja mitkä ovat läheisten mahdollisuudet osallistua hoitoosi. Sinulle tehdään yksilöllinen saattohoitosuunnitelma, jonka mukaan hoitoasi toteutetaan. Ennakoiva hoitosuunnitelma on kotisaattohoidossa erityisen tärkeää. Oireiden pahenemistilanteisiin varaudutaan ja lääkäri antaa niihin hoito-ohjeet etukäteen. Tarpeetonta siirtymistä päivystykseen vältetään. Sinulle järjestetään hoidon tarpeesi mukaiseen yksikköön tukiosastopaikka, mihin voit kotoa tarvittaessa siirtyä, jos hoitosi kotona ei ole mahdollista esimerkiksi oireiden etenemisen vuoksi.  

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti