Ikääntyvän aktiivinen arki ja ennakointi

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Ikääntyvän aktiivinen arki ja ennakointi

Ikääntyminen, elämänmuutos tai sairaus voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa tarvitset tukea selviytyäksesi mielekkäästä elämästä kotona ja tunteaksesi olosi turvalliseksi. Omaa arkiselviytymistä ja hyvinvointia on mahdollista tukea erilaisin keinoin. Olemme koonneet sinulle toimintakykyäsi ylläpitäviä palveluita sekä vinkkejä Kanta-Hämeen alueella järjestettävästä toiminnasta.

Oikeudellisella ja taloudellisella ennakoinnilla voit varmistaa oman tahtosi noudattamisen tilanteissa, joissa et enää itse kykene pätevällä tavalla tekemään päätöksiä ja hoitamaan asioitasi.

Vanhustyön keskusliiton verkkosivustolta saat kattavasti tietoa asumiseen, talouteen, mielekkääseen elämään, terveyteen ja erilaisten asiakirjojen laadintaan liittyen. 

Palvelubussit, kuljetuspalvelut

Palvelubussit, kuljetuspalvelut 

Palvelubussit ovat matalalattiabusseja, joihin on helppo tulla esim. rollaattorin tai pyörätuolin kanssa. Kuljettaja tulee pyydettäessä hakemaan sinut kotiovelta ja vie kotiovelle. Autoon nousemisessa, poistumisessa ja tavaroiden kantamisessa saat apua tarvittaessa.  Voit tilata kyydin puhelimella kuljettajalta. Yhteystiedot löydät alla olevista kuntakohtaisista linkeistä.

Kyläbussit palvelevat ikäihmisiä tarjoten asiointiyhteyden lähitaajamaan.

Liikkumista tukeva palvelu

Jos et itsenäisesti pysty käyttämään muita julkisia joukkoliikennevälineitä tai omaa autoa alentuneen, pitkäaikaisen toimintakyvyn vajauksen, sairauden tai vamman perusteella ja tarvitset kuljetuspalvelua arkiseen elämään liittyvän syyn takia, voit olla oikeutettu sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumista tukevaan palveluun.

Voit olla oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, jos vammasi tai sairautesi johdosta välttämättä tarvitset palvelua suoriutuaksesi tavanomaisista elämäntoiminnoistasi. Edellytyksenä on, että julkisen joukkoliikenteen käyttäminen olisi sinulle vamman tai sairauden johdosta kohtuuttoman vaikeaa. Oikeus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun arvioidaan aina yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. 

Kela-taksi

Kela korvaa terveydenhuoltoon tehtyjä matkoja. Yleensä matka korvataan edullisimman matkustustavan mukaan. Voit saada korvauksen taksimatkasta, jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä.

Asuminen

Asuminen

Asunnon ja asuinolojen toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin.

Voit tehdä täällä asumisturvallisuustestin Kotona asumisen turvallisuus -sivuilla. Testin avulla on tarkoitus kartoittaa asumisympäristösi.

Paloturvallisuudesta kotona huolehtii palovaroittimet sekä ensisammutusvälineet, jotka tulisi löytyä jokaisesta kodista. 1.12. vietetään Palovaroitinpäivää, jolloin kaikkia haastetaan testaamaan oman kotinsa palovaroittimet!

Lue lisää paloturvallisuusviikosta tästä linkistä.

Asumisen esteettömyys

Kodin kalusteilla ja niiden sijoittelulla varmistat turvallisemman ympäristön. Kodissa on tärkeää huomioida sisäänkäynnit, leveät oviaukot, sekä pääsy wc - ja pesutilaan, jotta asunnossa olisi tarvittaessa mahdollista liikkua myös apuvälineiden avulla.

Lisätietoja esteettömyydestä voit lukea Invalidiliiton sivuilta.

Asumisen turvallisuudesta löydät lisätietoa Terveyskylän sivuilta.

Korjausneuvonta

Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt.

Vanhustyön keskusliiton sivuilta saat lisätietoa korjausneuvonnasta yli 65- vuotiaille.

Liiton korvausneuvoja tekee asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia sekä auttaa avustusten hakemisessa.  Korjausneuvonta on sinulle maksutonta, mutta remonttikuluista vastaat itse.

Aina remontointi ei tule kuitenkaan kyseeseen tai palvelut ovat kaukana. Monissa kunnissa ja kaupungeissa on tarjolla esteettömiä asuntoja, lähellä palveluita. Lisätietoa löydät kuntien verkkosivuilta

Ikääntyvien asumisneuvonta

Neuvonnan ja -ohjauksen tavoitteena on tukea ikääntyviä kuntalaisia asumisen ennakoinnin suunnitelmissa ja asumisen pulmien ratkaisemisessa kuten kodin turvallisuuteen, liikkumiseen tai asunnonvaihtamiseen liittyvissä asioissa. Asiakkaan toimintakyvyn huomioivalla asumisneuvonnalla voidaan tukea ikääntyvien hyvinvointia ja arjessa selviytymistä, ja näin edesauttaa käynnistämään oikea-aikaista ja ennakoivaa asumisen muutosten suunnittelua. Asumisen muutoksiin varautuminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin, jotta muutoksien toteuttamiseen ja sopeutumiseen jää riittävästi aikaa. Saat omasta kunnastasi tarvittaessa ikääntyvien asumiseen liittyvää neuvontaa.

Hyvinvointialueen verkkosivuille on koottu ikääntyvien asumiseen liittyvää tietoa, pääset verkkosivulle tästä linkistä.

Ateriat ja kaupassakäynti

Ateriat ja kaupassakäynti

Lounaskahviloissa ja -ravintoloissa voit ruokailla paikan päällä tai ottaa ruoka-annoksen mukaan. Monet lounaspaikat antavat eläkeläisalennuksen ja saattavat tarjota myös aterioiden kotiinkuljetusta.

Myös seurakunnat järjestävät ruokailuja ja diakoniatyön kautta ruoka-apua ja ruokajakelua vähävaraisille. Näistä saat lisätietoa paikallislehdistä tai suoraan omasta seurakunnastasi tiedustelemalla.

Ateriapalvelu (kotiin toimitettu ateria)

Yksityiset ateriapalvelu- yritykset voivat toimittaa lounas- aterioita suoraan kotiisi.

Jos yksityisen tuottama ateriapalvelu ei ole mahdollinen, voidaan ateriapalvelu myöntää sinulle myös tukipalveluna. Edellytyksenä myöntämiselle on, että toimintakykysi ja voimavarasi ovat heikentyneet etkä pysty itsenäisesti aterioita valmistamaan, käymään ostoksilla tai yleisesti huolehtiminen itsestäsi on vaikeutunut.

Ruokaostosten kotiinkuljetus

Useammasta ruokakaupasta saat tilattua ostokset verkosta ja valittua ostoksille kotiinkuljetuksen. Myös tilaaminen puhelimitse on usein mahdollista. Kysy lisää rohkeasti suoraan kaupastasi.

Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat myös usein asiointi- ja kauppapalveluita. Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna tätä palvelua myönnetään vain äkillisissä ja kriisitilanteissa.

Forssan seudulla Ystävän Kammarilla on kauppakassipalvelu, joka on ikäihmisille tarkoitettu apu kauppa-asioiden hoitamiseen. Käynnin voi saada kerran viikossa, jolloin työntekijä hakee kauppalistan, käy kaupassa ja tuo ostokset kotiin. Toiminnasta peritään maksu.

Kaikille avoin toiminta

Kaikille avoin toiminta 

Avointa ja maksutonta senioritoimintaa järjestetään Kanta-Hämeessä useimmissa kunnissa. Toimintaan ja tapahtumiin kannattaa tutustua eri järjestöjen ja yhdistysten sekä seurakuntien omien paikallissivustojen kautta. Myös eläkeläisjärjestöt ovat aktiivisia yhteisen toiminnan järjestäjiä. 

Forssan seutu

Hämeenlinnan seutu

Riihimäen seutu

Kanta- Hämeen muistiyhdistys järjestää muistikahvilatoimintaa eri paikkakunnilla. Kahvilaan voit tulla keskustelemaan ja virkistymään kahvikupin äärellä. Tarjolla myös tietoa muistiterveydestä, ikääntymisestä ja hyvinvoinnista. Kahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Katso Kanta- Hämeen Muistiyhdistyksen sivulta oman kuntasi Muistikahvilan kokoontumispaikka ja ajankohdat, milloin kahvila on avoinna!

Kanta-Hämeen seurakunnat järjestävät monenlaista toimintaa, muun muassa eläkeläisten kerhoja, keskustelupiirejä, jumpparyhmiä ja retkiä. Omasta seurakunnastasi voit löytää uuden harrastuksen.  

Monilla eläkeläisjärjestöillä on myös aktiivista toimintaa. Esimerkiksi Eläkeliitto järjestää monenlaisia tapahtumia eri paikkakunnilla.  

 

Digituki

Digituki

Digituen avulla autetaan ihmisiä asioimaan sähköisesti ja vahvistamaan digitaitojaan. Digituen tavoitteena on digiosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Ihmiset tarvitsevat näitä taitoja eläessään arkeaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Digituki on yksi kirjaston palveluista, jota tarjotaan asiakkaille eri kirjastoissa eri muodoissa. Tyypillisimmillään digituki kattaa erilaiset tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin sekä niiden oheislaitteisiin liittyvät opastustilanteet. Kirjastojen antama digituki on maksutonta.

Hämeenlinnassa toimiva Vapaaehtoiskeskus Pysäkki sekä Riihimäellä toimiva Riksula ovat avoimia kohtaamispaikkoja, niistä on saatavissa myös maksutonta digitukea ja digiopastusta.

Harrastukset

Harrastukset

Harrastuksilla on tärkeä osa sekä fyysisen että henkisen toimintakyvyn ylläpidossa. Liikunta voi ehkäistä tai hidastaa kroonisia sairauksia sekä edesauttaa toipumista ja kuntoutumista. Harrastukset ja liikunta parantavat elämänlaatua ja toimintakykyä.  

Kansalaisopistot järjestävät useita erilaisia kursseja, josta voi löytyä mielekästä tekemistä. Kurssitarjonnassa on myös täysin senioreille räätälöityä toimintaa.

Kirjasto

 Jos lukeminen ei sairauden tai vamman vuoksi onnistu, Celia-kirjastosta löytyy noin 40 000 äänikirjaa, joita voi kuunnella maksutta. Celianet-verkko palvelun käyttäjäksi voit liittyä kirjastossa.

Liikunta

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on kunnan tarjoamaa maksutonta elintapaneuvontaa. Siinä otetaan huomioon liikunnan lisäksi ravitsemus, palautuminen sekä kokonaisvaltaisesti elämäntilanne. Liikuntaneuvonnan on tarkoitus olla pitkäkestoista ja saada aikaan loppuelämän kannalta hyödyllisiä muutoksia.

Kuntien verkkosivuille on koottu tietoa liikuntaneuvonnasta ja myös liikuntavinkkejä ja kotijumppavideoita. Lisä- ja yhteystiedot löytyvät alla olevien sivustojen kautta.

Liikuntapaikat

Useat liikuntapaikat kuten uimahallit, kuntosalit ja keilahallit saattavat tarjota ikääntyneille pääsymaksuja alennettuun hintaan. Kysy rohkeasti oman kunnan palveluista ja etuuksista. Kannattaa tutustua oman asuinalueen harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksiin ja lähteä rohkeasti mukaan toimintaan.

Liikuntapalveluita löytyy monenlaisia yksilöohjauksesta aina ryhmäliikuntaan. Ikääntyneille on monia eri ryhmiä tarjolla.

Forssan seutu

Hämeenlinnan seutu

Janakkalan kunnan verkkosivuilta löydät tietoa ikäihmisille soveltuvista ohjatuista ryhmistä sekä innostavia vinkkejä liikuntaan sekä liikuntavideoita 

Riihimäen seutu

Riihimäellä järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia liikuntaryhmiä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Kotokartanosäätiöllä on senioreiden kuntosali- ja liikuntatila. Kuntokulma on esteetön liikuntapaikka ja tarkoitettu erityisesti henkilöille, joiden liikkumiskyky on heikentynyt.  Kuntosalin käyttö edellyttää ohjatun laiteopastuksen läpikäyntiä sekä kuntosalisopimuksen tekemistä. Kuntosalin käytöstä veloitetaan kuukausittain maksu.

Vinkkejä kotiliikuntaan

Aktiivisuutta pystyt lisäämään pienillä, arkisilla toimilla. Tähän olemme koonneet listan erilaisia maksuttomia linkkejä, joista pääset etsimään lisää vinkkejä oman fyysisen kuntosi ylläpitoon ja kohentamiseen kotioloissa.

Palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta

Palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta

Voit ostaa kotiisi yksityiseltä palveluntuottajalta esimerkiksi siivousta, apua kaupassakäyntiin tai ruuanlaittoon.

Oheisista linkeistä löydät oman alueesi yksityisten tukipalveluiden tuottajien yhteystiedot:

Hyvinvointialueen ylläpitämään rekisteriin merkityt yritykset voivat tarjota tukipalveluja arvonlisäverottomasti, mikäli palvelujen saaja on sosiaalihuollon tarpeessa ja palveluntuottaja täyttää arvonlisäverottomuuden muut edellytykset. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta voi myös saada kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennys

Saat kotitalousvähennystä, kun ostat kotiisi esimerkiksi kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä tai teetät asuntoon kunnossapito- tai perusparannustöitä.

Teknologia arjen avuksi

Teknologia arjen avuksi

Hyvinvointiteknologia käsittää kaiken tekniikan, joka tavalla tai toisella parantaa tai helpottaa arkielämää. Teknologiaa käytetään turvallisuuden, toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen.

Ikäteknologialla tarkoitetaan erityisesti ikääntyneiden tarpeisiin suunniteltua teknologiaa, mikä tukee ikääntymisestä johtuvia toimintakyvyn muutoksia, joita voi tulla esim. aistien, muistin, hienomotoriikan, lihaskunnon tai liikuntakyvyn heikentymisen myötä.

Teknologisia ratkaisuja

Yleisesti käytettyjä kotona asumista tukevia laitteita ovat esimerkiksi turvapuhelin, ovihälytin, liesivahti ja lääkeautomaatti. Itsenäisesti käyttöön hankittavia teknologisia ratkaisuja ovat muun muassa sähköiset vuorokausikalenterit, erilaiset muistuttajat, avun hälyttämiseen tarkoitetut monipuolisia ratkaisut, kuten kaatumishälyttimet ja videovalvontalaitteet. Kodin automaatiojärjestelmiä voidaan käyttää valaistuksen säätämiseen älypuhelimella tai jopa puheen avulla. Kodin lukitukseen voidaan käyttää etäohjauksella käytettäviä älylukkoja.  Viriketoimintaan on erilaisia pelejä ja laitteita sekä sosiaalista kanssakäymistä voidaan tukea monenlaisilla ratkaisuilla.

Erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin kannattaa tutustua jo ennakoivasti ja ottaa käyttöön itselle sopivat apuvälineet jo hyvissä ajoin. Osan saatavilla olevista ikäteknologiaratkaisuista järjestää hyvinvointialue ja osa on jokaisen itse hankittavissa.

Lisätietoa aiheesta löydät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sivuilta:

Verkkopalveluita

Verkkopalveluita

Vapaaehtoiskeskus Pysäkin Ruutu Poppoo -ryhmä vaihtaa kuulumisia Skypen kautta noin kerran viikossa. Ryhmään ovat kaikki tervetulleita. Liittyminen ryhmään tapahtuu Skype-sovelluksen kautta puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Pysäkki- toiminnan lisä- ja yhteystiedot löydät Hämeenlinnan kaupungin sivuilta.  

Suomen Punainen Risti järjestää verkkoystävätoimintaa. Verkkoystävät ovat Punaisen Ristin kouluttamia vapaaehtoisia. Keskustelut käydään pääsääntöisesti verkon välityksellä. Yhteyttä pidetään 1- 2 viikon välein esimerkiksi sähköpostitse tai anonyymillä pikaviestisovelluksella. Voit tehdä verkkoystäväpyynnön Suomen Punaisen Ristin sivuilla, pääset sivuille tästä linkistä.

Lähellä.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa järjestöt, seurat, yhdistykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa kaikesta toiminnastaan, tapahtumistaan, avusta ja tuestaan sekä vapaaehtoistehtävistään.⁠ Jos etsit harrastuksia tai vapaa-ajan tekemistä itsellesi tai läheisellesi, niin voit löytää monta mukavaa harrastusmahdollisuutta lähelläsi. Tarjolla on tekemistä mm. liikunnan, kulttuurin ja kädentaitojen parissa.

Pääset palvelun verkkosivuille tästä linkistä.

Lämpiö on valtakunnallinen ikääntyneille tarkoitettu digikulttuuripalvelu. Palvelussa on maksuttomia ja maksullisia digikulttuuripalveluita koottuna samalle verkkoalustalle. Sisältöinä on sekä tallenteita, että live-striimauksia. Sivustolla voi olla myös virtuaalisesti yhteydessä muihin palvelun käyttäjiin. Tutustu digikulttuuripalveluihin Lämpiön sivuilla.

Seniori- info on tietopankki senioreille. Seniori- infon verkkosivuilta löydät tietoa senioriasunnoista, kotipalveluista ja seniorineuvonnasta.  Pääset seniori- infon sivuille tästä linkistä.

Ystävätoiminta

Ystävätoiminta

Suomen Punainen Risti järjestää usealla eri kunnassa ystävätoimintaa. Vapaaehtoisen ystävän kanssa voi ulkoilla, kahvitella, käydä teatterissa, konserteissa tai ihan vaan jutella. Halutessasi voit tutustua ystävätoimintaan lisää Punaisen ristin sivuilla.

Hämeenlinnan seutu

Riihimäen seutu

Forssan seutu

Kanta-Hämeen muistiyhdistys järjestää Muisti-KaVeRi toimintaa. Muisti-KaVeri on koulutettu vapaaehtoinen, joka tarjoaa muistisairaille ihmisille tukea ja elämyksiä. Muisti-KaVeRi voi toimia esimerkiksi muistisairaan ihmisen kalakaverina, kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina, lenkkikaverina, kauppakaverina - tai ihan vain kaverina yhteisen ajan jakamiseen.

Taloudellinen toimeentulo

Taloudellinen toimeentulo

Taloudelliset huolet voivat olla hyvin kuormittavia ja voivat vaikuttaa arkeesi kokonaisvaltaisesti. Muuttuneessa elämäntilanteessa eläketulot eivät välttämättä riitä. Esimerkiksi sairastuminen tai puolison kuolema ovat elämänmuutoksia, joiden seurauksena voit olla oikeutettu taloudelliseen tukeen. Mikäli rahat eivät riitä jokapäiväisiin ja välttämättömiin menoihin, kannattaa taloudellisen tilanteen kartoittamiseen pyytää apua etuuksia myöntäviltä tahoilta. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja etuudet turvaavat taloudellista toimeentuloasi.

Eläkettä saavan hoitotuki 

Kelan myöntämän ja maksaman hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Sinulla voi olla oikeus hoitotukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet kokopäiväisesti eläkkeellä
  • sinulla on lääkärin toteama vamma tai sairaus
  • toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan
  • tarvitset vamman tai sairauden takia apua tai ohjausta

Hoitotukea on kolmea eri luokkaa, perushoitotuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki.

Asumisen tuet

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa. Asumistukea voi saada vuokra-, omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoon.

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Toimeentulotuki

Kelasta voit hakea perustoimeentulotukea. Jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia. Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi.

Hyvinvointialueella toimii Taloudellisen tuen yksikkö. Yksikköön voit soittaa, kun tarvitset neuvontaa taloudellisten asioiden hoidossa. Mikäli tarvitset sosiaalihuollon palveluja tai ehkäisevää toimeentulotukea, yksikön työntekijät ohjaavat sinut sosiaalityön piiriin. Puheluusi vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset. Voit soittaa puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, raha-asioiden hoidossa on ongelmia tai kun rahat eivät tunnu riittävän.

Oikeudellinen ennakointi

Puolesta asiointi

Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Oma Hämeessä käytössä olevissa digitaalisissa asiointikanavissa, chat-palveluissa ja mobiilisovelluksessa. Valtuuttamasi henkilö voi olla puoliso, lähiomainen tai joku muu luotettavaksi kokemasi henkilö.  Valtuuttamallasi henkilöllä on lupa keskustella ammattilaisemme kanssa henkilökohtaisista hyvinvointi- ja terveystiedoistasi.

Valtakirjavaltuutus

Jos pystyt tekemään valtakirjan ja ymmärtämään sen merkityksen, voit valtuuttaa valtakirjassa nimeämäsi henkilön hoitamaan tietyn asian valtakirjan avulla. Vanhuuteen varautumisen näkökulmasta valtakirjavaltuutusta käytetään tyypillisimmin pankkiasioiden hoitamisessa sekä viranomaisten luona asioinnissa.

Valtakirjalla asiointia valvot itse, ei viranomainen. Valtakirja tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi, ellet ole valtakirjaan kirjannut sen voimassaoloaikaa. Jos toimintakykysi heikkenee myöhemmin, voi olla, että valtakirja ei enää kelpaa toisen puolesta asiointiin. Varalle sinun kannattaakin tehdä edunvalvontavaltuutus.

Edunvalvontavaltuutus

Valtakirjavaltuutuksen lisäksi kannattaa laatia myös edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että asiat hoidetaan omien toiveidesi ja määräystesi mukaisesti. Valtuutuksessa nimeät, kenen haluat hoitavan tulevaisuudessa asioitasi. On huomioitavaa, että edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun valtuutus on vahvistettu maistraatissa. Tätä varten tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan määrääminen on aina viimesijainen vaihtoehto, jos edunvalvontavaltuutusta ei ole ennakkoon tehty, eikä ole muitakaan keinoja hoitaa asioitasi. Tällöin edunvalvoja määrätään huolehtimaan taloudellisista asioistasi sekä siitä, että saat asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvojana voi toimia omainen tai yleinen edunvalvoja.  Edunvalvojan määrää joko digi- ja väestötietovirasto tai tuomioistuin. Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvojasi toimintaa.

 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti