Ikääntymisen vaikutus toimintakykyyn

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Ikääntymisen vaikutus toimintakykyyn

Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää koko elämän ajan.

Toimintakyvyn tukemisessa on hyvä muistaa, että myös monipuolinen muistin harjoittaminen ja aktiivinen toiminta, kuten harrastukset, ystävien tapaaminen sekä muut sosiaaliset verkostot ylläpitävät toimintakykyäsi.

Monipuolinen ravinto ja muiden sairauksien hyvä hoito ovat tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Hyvän ruokavalion avulla voit ylläpitää ja edistää koko kehon hyvinvointia.

Ikääntymisen tuomia muutoksia toimintakykyyn

Ikääntyminen voi tuoda mukanaan pysyviä nivelten liikerajoituksia tai virheasentoja. Tämä johtuu lihasmassan vähentymisestä, lihasten ja jänteiden lyhentymisestä, liikkumisen vähentymisestä ja spastisuudesta. Rajoitteet voivat näkyä arjen toimintojen hidastumisena ja avun tarpeen lisääntymisenä. Toimintakykyä tukevat apuvälineet helpottavat arjesta suoriutumista.

Toimintakykysi muutoksen voit havaita itse tai sen voi huomata läheisesi tai ammattilainen.

Kykysi selviytyä arjessa on voinut heikentyä esimerkiksi, jos

 • olet sairastunut tai koet pitkittynyttä kipua
 • sattuu tapaturma
 • olet kotiutunut sairaalasta
 • kykysi liikkua on vähitellen heikentynyt
 • mielialasi on laskenut toimintakykyäsi heikentävästi
 • Muistisi on heikentynyt
 • aistitoimintojen (näkö, kuulo, tasapaino) heikentyminen vaikeuttaa arkeasi

UKK- instituutin sähköisellä kaatumisvaaran itsearviointikyselyllä voit arvioida kuinka suuressa kaatumisen vaarassa olet, pääset kyselyyn tästä linkistä.

Mikäli huomaat, että toimintakykysi on heikentynyt, kannattaa sinun kertoa arjen havaintosi ja tuntemasi huoli ammattilaiselle. Ammattilaisilta saat tietoa ja tukea. Voitte yhdessä suunnitella arkeasi helpottavia toimintatapoja sekä tukikeinoja. Varhaisella tuella on mahdollista estää ongelmien kasaantuminen.

Toimintakyvyn arviointi

 Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan seuraavat neljä eri osa-aluetta:

 • Kognitiivinen toimintakyky: Tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa. Kognitiiviset toiminnot ovat tiedon vastaanottoon, säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä toimintoja.
 • Sosiaalinen toimintakyky: Tämä toimintakyvyn osa-alue ilmenee esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, osallisuuden kokemuksina sekä sosiaalisena aktiivisuutena. Sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuus muodostuu yksilön, ympäristön, yhteisön, sosiaalisen verkoston ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteista.
 • Fyysinen toimintakyky: Ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen tärkeistä arjen tehtävistä. Fyysinen toimintakyky ilmenee kykynä liikuttaa itseään ja liikkua. Tärkeitä elimistön ylläpidettäviä ominaisuuksia ovat: lihasvoima- ja kestävyys, nivelten liikkuvuus, kestävyyskunto, kehon asennon ja liikkeiden hallinta sekä näitä koordinoivan keskushermoston toiminta.
 • Psyykkinen toimintakyky: Ihmisen voimavaroja, joiden avulla ihminen selviytyy arjen haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky liittyy myös elämänhallintaan, tuntemiseen ja ajatteluun, persoonallisuuteen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Apuvälineet

Sinulle voidaan luovuttaa apuväline lainaan, mikäli selviytymisesi päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt esimerkiksi vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Apuvälinepalvelut ovat lähipalvelua. Yleisimpiä liikkumista ja päivittäisiä toimia helpottavia apuvälineitä on saatavissa kaikissa apuvälinepalvelun toimipisteissä.  Apuväline luovutetaan sinulle lainaan määräajaksi tai käyttötarpeesi mukaan, jonka jälkeen apuväline tulee palauttaa.  Palvelu on sinulle maksutonta.

Lainattavia apuvälineitä ovat:

Itse- ja omahoito

Itse- ja omahoito

Itse- ja omahoidossa yhtenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevä toiminta ja parempi elämänhallinta. Itse- ja omahoidon kokonaisuudessa korostuu sinun oma aktiivisuutesi, vastuunotto sekä sitoutuminen. Erityisen tärkeää se on terveyden ylläpitämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa, joissa päivittäiset valintasi vaikuttavat oleellisesti sairauksien ehkäisyyn ja kulkuun sekä hoidon tuloksiin.

Terveitä elintapoja ovat liikunta, terveellinen ruokavalio ja päihteettömyys. Ne suojaavat usein suomalaisilta kansantaudeilta. Lisäksi aivojen aktivointi ja sosiaalinen aktiivisuus ylläpitää toimintakykyä. Nämä kaikki yhdessä myös edistävät mielen hyvinvointia.

Elintavoillasi voit siis itse vaikuttaa kokonaisvaltaiseen toimintakykyysi.

Hyvinvointialueen verkkosivuilla on myös monia muita palvelupolkuja, joista voit etsiä tarvittavaa tietoa hoitosi tueksi, tarkastella hoito-ohjeita, katsoa tilanteeseesi sopivia tarjolla olevia sosiaalipalveluja tai tutustua alueesi järjestökentän tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset

Arvioituasi toimintakykyäsi sähköisten palveluiden avulla ja niiden perusteella tarvitset ammattilaisen apua toimintakykysi tukemiseen tai elintapamuutoksesi tueksi, voit olla yhteydessä terveysasemaasi. Hyvinvointialue järjestää alueensa asukkaille tarpeelliset terveystarkastukset sekä terveysneuvontaa. 

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tehtävänä on

 • seurata ja edistää terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa
 • tukea terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä valintoja
 • tarjota ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä tukea tupakoinnista vieroitukseen ja alkoholinkäytön vähentämiseen keskeisten kansansairauksien ehkäisemiseksi

Ajoterveys  

Ajoterveyteen vaikuttavat sairaudet ja niiden hoidon tila. Iän myötä sairauksien hyvä hoito ja lääkitys edistävät turvallista liikkumista liikenteessä. Oman ajokunnon tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää.  

Terveysaseman hoitajan ja lääkärin vastaanotto

Terveysasemasi hoitajan vastaanotolla saat terveysneuvontaa, haavanhoitoa, ompeleiden poistoja ja rokotuksia. Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa sinut hoidontarpeenarvion perusteella lääkärin vastaanotolle, jossa sinun on mahdollista saada terveytesi ylläpitämiseen tai sairautesi hoitamiseen liittyviä tutkimuksia ja hoitoa. Alueen terveyspalveluilla on myös lääkäreiden ja hoitajien erityisvastaanottoja, joille ohjaudutaan lääkärin tai hoitajan vastaanoton kautta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma on kiireettömässä hoidossa tarvittaessa laadittava suunnitelma. Suunnitelma on kohdennettu erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden hoidon suunnittelun ja koordinoinnin sekä hoidon jatkuvuuden tueksi.

Terveys- ja hoitosuunnitelman avulla hoidon kannalta keskeiset tiedot ovat ammattilaisten nähtävillä aina käyttäessäsi eri sosiaali- ja terveyspalveluita.  Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä sinun kanssasi, suunnitelman laatimiseen päivittämiseen varatulla vastaanotolla. Suunnitelmaan kirjataan hoidon tarpeesi ja hoidolle asetetut tavoitteet.  Perusterveydenhuolto ylläpitää suunnitelmaa ja vastaa hoitosi koordinoinnista.

Täyttämällä lomakkeen autat itseäsi ja hoitoosi osallistuvia ammattilaisia valmistautumaan käyntiisi ennalta. Lomake auttaa sinua ja terveydenhuollon ammattilaista hoitosi suunnittelussa ja sinua hoitosi toteuttamisessa.

Digitaaliset palvelut

Digitaaliset palvelut 

Oma Hämeessä on käytössä digitaalisia palveluja, joiden avulla asiointiasi on pyritty helpottamaan. Palvelut ovat käytettävissäsi kotoa käsin ja vältät matkustamista palveluihin. Osa palveluista on käytettävissäsi ympäri vuorokauden. 

 Oma Häme -mobiilisovellus on tarkoitettu kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Sovelluksen kautta voit 

 • tarkastella omia ajanvarauksiasi, laboratoriotuloksiasi sekä ammattilaisten kirjauksia 
 • varata ajan influenssa- ja koronarokotukseen 
 • olla turvallisesti yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiseen videoyhteyden tai chatin välityksellä 
 • hakea tietoa oman hyvinvointisi ja terveytesi tueksi 
 • asioida läheisesi puolesta 
 • Lisätietoja ja ohjeita palvelusta löytyy osoitteesta omahame.fi/sovellus 

Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa. 

Omaolon sähköisen terveystarkastuksen avulla voit arvioida elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi, saat kattavan raportin terveydentilastasi. 

Hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elintapamuutoksiin, joilla voit kohentaa omatoimisesti hyvinvointiasi.  Hyvinvointivalmennuksia on 10 eri teemasta.  

Lisätietoa kaikista hyvinvointialueen digitaalisista terveyspalveluista saat tästä linkistä. 

Mielen hyvinvointi ja osallisuus

Mielen hyvinvointi ja osallisuus  

Mielen hyvinvointi on sitä, että olet tyytyväinen elämääsi, koet elämäsi mielekkäänä ja merkityksellisenä. Se on olennainen osa terveyttäsi, toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi.

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointiasi, koet tekemisesi merkitykselliseksi, voit vaikuttaa oman elämäsi kulkuun ja tulet kuulluksi.

Masennusta sairastavan palvelupolulta saat tietoa, miten voit itse edistää hyvää mielenterveyttä ja löydät polulta erilaisia itsenäisesti tehtäviä harjoituksia. Saat polulta tietoa mitä masennus on ja löydät tarvittaessa yhteystiedot, kehen olla yhteydessä, mikäli epäilet itselläsi masennusta.

Yksinäisyys

Yksinäisyyttä kokee jokainen jossain elämänsä vaiheessa. Yksinäisyys voi olla hetkellistä esimerkiksi elämäntilanteestasi johtuen ja mennä nopeasti ohi.  Pitkään jatkunut yksinäisyys on aina haitallista, toisin kuin toivottu yksinolo. Sosiaaliseksi yksinäisyydeksi kutsutaan tilannetta, kun sinulla ei ole sosiaalisia kontakteja ja verkostoja, ei ryhmää, johon kuuluisit. Voit kokea myös emotionaalista yksinäisyyttä, vaikka ympärilläsi olisikin ihmisiä. Tästä huolimatta saatat kokea, että sinulla ei ole merkityksellisiä ja läheisiä kohtaamisia.

Vanhustyön keskusliiton kehittämän Ystäväpiiri- toiminnan tavoitteena on iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja uusien ystävien löytäminen ryhmätoiminnan kautta.  Ystäväpiiri- toiminta on mukavaa yhdessäoloa, vertaistukea ja yhteisten kokemusten jakamista.

Saat lisätietoa yksinäisyydestä ja ystäväpiiristä katsomalla Vanhustyön keskusliiton videon.

Terveyssosiaalityö

Olet oikeutettu terveydenhuollon sosiaalityöhön, jos sinulla on hoitokontakti tai -jakso terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon sosiaalityö on apunasi ja antaa ohjausta ja neuvoa elämänhallintaan liittyviin haasteisiisi. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat sinulle maksuttomia. Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään itse tai läheisesi voi ottaa yhteyttä puolestasi. Lähetettä ei tarvita.

Terveyssosiaalityön työntekijät toimivat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja tekevät yhteistyötä asiakkaan, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Huolta muistista?

Huolta muistista?

Unohtelu voi pelottaa, mutta läheskään aina taustalla ei ole muistisairautta.  Myös stressi tai univaikeudet voivat aiheuttaa keskittymiskyvyn ongelmia ja ikääntyminenkin muuttaa muistia.

Milloin epäillä muistisairautta?

Muistisairauden tyypillisiä oireita ovat:

 • Lähimuistin heikkeneminen, muistivaikeuksien peittely (samojen asioiden kysyminen toistuvasti, sanojen ja nimien unohtelu jne.)
 • Asiakas itse tai läheiset ovat huolissaan
 • Muistioire, joka haittaa arkiaskareita tai töitä
 • Epävarmuus lääkehoidossa
 • Sovittujen tapaamisten unohtelu
 • Epätarkoituksenmukainen terveyspalveluiden käyttö
 • Vaikeus noudattaa hoito-ohjeita
 • Ongelmanratkaisu - ja päättelykyvyn heikkeneminen
 • Käsitteellisen ajattelun heikkeneminen, talousasioiden hoitaminen ei onnistu
 • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat
 • Esineiden käyttötavan ja tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen
 • Esineiden hukkaaminen jatkuvasti, saattaa synnyttää epäluuloisuutta ("naapuri käy varastamassa" jne.)
 • Ahdistuneisuus, mielialamuutokset ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
 • Masennus
 • Estottomuuden lisääntyminen
 • Sekavuus, epäluuloisuus, persoonallisuuden muuttuminen tai pelokkuus
 • Vetäytyminen sosiaalisista kontakteista ja aloitekyvyn heikkeneminen voivat edeltää muistioiretta
 • Kaatuilu, liikuntakyvyn muutokset

Mikäli muistioireita ilmenee itselläsi tai huomaat niitä läheiselläsi, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä terveydenhuoltoon.  Varhainen diagnostiikka on tärkeää, jotta voidaan hidastaa oireiden etenemistä.

Näkö ja kuulo

Näkö ja kuulo

Aistitoiminnoista, kuten kuulosta ja näkökyvystä, huolehtiminen on tärkeää. Aistitoimintojen heikentyminen voi vähentää liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Ikääntyessä myös näön heikkenemisen riski lisääntyy. Näköongelmien taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten harmaakaihi tai silmänpohjan rappeuma, sen vuoksi säännöllisissä tarkastuksissa käyminen on tärkeää.   

Voit tehdä Kuuloliiton- sivulla kuulemisen pikatestin.  

Kuulontutkimukseen voi hakeutua terveysaseman tai työterveyshuollon kautta. Tarvittaessa saat lähetteen erikoissairaanhoitoon Kuulokeskukseen tarkempiin tutkimuksiin. Kun hakeudut julkisen terveydenhuollon kautta kuulontutkimuksiin, niin kuulon apuvälineet ovat sinulle maksuttomia.  Kuulon kuntoutusohjaaja neuvoo kuuloon liittyvissä asioissa ja opastaa laitteiden käytössä. 

Lisätietoa kuntoutusohjauksesta ja yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Suun terveys

Suun terveys

Suun terveys ja hampaiden kunto vaikuttavat syömiseesi ja sitä kautta ravitsemustilaasi. Hyvä suun ja hampaiden kunto tukee yleisterveyttäsi. Suun terveyden ylläpidossa on tärkeintä, että harjaat hampaasi päivittäin fluorihammastahnalla, puhdistat hammasvälit, vältät sokerisia juomia, juot riittävästi vettä ja syöt pureskelua vaativaa ruokaa.

On tärkeää käydä säännöllisesti hammastarkastuksissa. Apua suun ja hampaiden kunnosta huolehtimiseen saat suun terveydenhuollon ammattilaisilta. Hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palveluista saat suun terveyttä tukevaa perus- ja erikoishoitoa yksilöllisen tarpeesi mukaisesti.

Ajan suun terveydenhuollon palveluihin saat soittamalla oman alueesi ajanvarausnumeroon. Yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Kiireellinen hammashoito ja päivystys

Päivystysajalle tulee hakeutua akuutin hammassäryn tai muun akuutin vaivan takia.  Yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Lääkehoito

Lääkehoito

Käytössäsi voi olla monia lääkkeitä. Oikein toteutettuna useiden lääkkeiden käyttäminen on kuitenkin turvallista. Joillain lääkkeillä voi kuitenkin olla yhdessä perussairautesi kanssa vaikutuksia toimintakykyysi.

Lääkehoitoon on olemassa erilaisia apuvälineitä. Lääkeannostelija eli dosetti on hyvä ottaa käyttöön, jos sinulla on käytössä paljon eri lääkkeitä. Jos unohdat ottaa lääkkeet usein, lääkehoitoa voi helpottaa lääkemuistuttajalla, joka ohjelmoidaan muistuttamaan lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite voi myös hälyttää, mikäli lääke jäisi ottamatta. Saat lisätietoa erilaisista lääkehoidon apuvälineistä apteekista. Apteekkisi voi tarjota myös lääkkeiden annosjakelupalvelua.

Joillakin apteekeilla on lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelu. Voit tilata myös lääkkeitä apteekin verkkokaupasta Tutustuthan verkkoapteekkien toimintaan tai ole yhteydessä paikalliseen apteekkiin ohjausta ja neuvontaa varten.

Sinun on hyvä tehdä lista käytössä olevista lääkkeistäsi. Merkitse lääkelistaasi valmisteen nimen lisäksi lääkkeen vahvuus, annos, lääkkeen oton ajankohta ja käyttötarkoitus. Kirjaa listaan myös käyttämäsi itsehoitolääkkeet, vitamiinit ja luontaistuotteet. Pidä mukanasi ajantasaista lääkelistaa. Kun asioit terveydenhuollossa, näytä lääkityslista sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti