Asiakkuus päättyy

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Kotihoidon tarve päättyy

Kotihoidon tarve päättyy

  • Olet kuntoutunut arviointi- ja kuntoutusjakson aikana, etkä tarvitse enää kotihoidon palveluja.
  • Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kotihoidon myöntämisperusteet eivät kohdallasi enää täyty.
  • Kotihoito katsotaan riittämättömäksi avun tarpeeseesi nähden.

Jos asiakkuus päättyy asiakkaan kuolemaan, sovitaan kotihoidon päättymiseen liittyvistä asioista, kuten välineiden ja avainten palautuksesta yhdessä omaisen tai asioita hoitavan viranomaisen kanssa.

Laitteiden palauttaminen

Laitteiden palauttaminen

Kotihoidolta lainassa olleet laitteet palautetaan kotihoidon toimistolle joko hoitajan toimesta tai erikseen sovitusti.

  • Etähoitoon käytettävä laite sekä lääkeautomaatti palautetaan kotihoidon toimistolle.
  • Kotihoidon käytössä olleet avaimet kuitataan palautetuiksi kotihoidon hoitajan toimesta.
  • Mobiiliovenavausjärjestelmä poistetaan sovitusti asunnon ovesta, kun kotihoito on päättynyt.
Apuvälineiden palauttaminen

Apuvälineiden palauttaminen

Sinulle myönnetyt henkilökohtaiset apuvälineet jäävät sinun käyttöösi kotihoidon päättyessä, jos niille edelleen on tarvetta.

Palauta kotihoidon päättyessä tarpeettomat apuvälineet puhtaana ja ehjänä mieluiten sinne yksikköön mistä olet apuvälineen saanut käyttöösi. Henkilökohtaisia apuvälineitä ei tarvitse palauttaa.

Katso tarkemmat apuvälinepalveluyksikkökohtaiset palautusohjeet palveluyksikön tiedoista tai lainaussopimuksesta.

Isommista apuvälineistä, kuten henkilönostimista ja vuoteista tehdään kuljetuspyyntö kotihoidon fysioterapeutin toimesta.  

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti