Kotihoidon asiakkuus

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Kotihoidon asiakkuuden alkaminen 

Kotihoidon palvelukokonaisuus koostuu useista tiimeistä, jotka ovat alueelliset kotihoitotiimit, digi- ja etäpalvelut, keskitetty työnjako, varahenkilöstö, arviointi-, kuntoutus- ja kotiutustiimit sekä päivätoiminta. 

Säännöllinen kotihoito 

Lähtökohtana säännöllisen kotihoidon myöntämiselle on, että hoitosi ja huolenpitosi vaativat pääsääntöisesti päivittäistä tai useita kertoja viikossa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.  

Kotona asumistasi tuetaan erilaisten tuki- ja turvapalveluiden sekä teknologisten ratkaisujen avulla ja pitkäaikaissairaille myönnettävillä hoitotarvikkeilla. Kotihoito toteutetaan aina tilanteeseesi sopivimmalla tavalla ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään palveluiden tuottamisessa. Käynti suoritetaan ensisijaisesti etäpalveluna, mikäli se on mahdollista. Etäpalveluiden palvelukäynnit lasketaan välittömään asiakasaikaan. Etäpalvelukäynnin mahdollistavasta laitteesta ei peritä sinulta kuukausimaksua. 

Ohjaudut kotihoidon palveluihin aina arviointi- ja kuntoutusjakson kautta. Toimintakykysi ja palveluiden tarpeesi arvioidaan arviointi- ja kuntoutustiimiin toimesta.  Jos jaksolla todetaan, että tarvitset hyvinvointialueen kotihoidon palveluita, siirryt oman asuinalueesi kotihoidon asiakkaaksi. 

Tilapäinen kotihoito 

Sinulle voidaan myöntää tilapäistä kotihoitoa, jos toimintakykysi on väliaikaisesti heikentynyt ja tarvitset hoitoa tilapäisesti, enintään kolme kuukautta. Edellytyksenä on, että hoitosi toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista, etkä pysty itse tai saattajan turvin hakeutumaan terveydenhuollon palveluihin. Palvelutarpeesi pitkittyessä palveluiden tarve arvioidaan uudestaan. 

Kotihoidon palvelut eivät ole mahdollisia:  

  • Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (esim. ompeleiden poisto, haavahoito tai verinäytteiden otto), jos pääset asioimaan kodin ulkopuolelle. 
  • Jos tarvitsevat ainoastaan lääkkeiden jakamisen, siivous-, pyykkihuolto, kauppa- tai muita asiointipalveluja, näissä tilanteissa sinut ohjataan tukipalveluiden piiriin.  
  • Palvelutarpeen arvioinnin perusteella jokin muu palvelumuoto on sinulle oikea  
Hoito- ja palvelusuunnitelma

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Jos tarvitset hyvinvointialueen tuottamaa säännöllistä kotihoitoa tai tukipalvelua, sinulle tehdään yksilöllisten tarpeidesi mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Halutessasi suunnitelman tekoon voi osallistua myös läheisesi. Sinun toivotaan kertovan, minkälaisia tavoitteita sinulla on oman elämäsi, vointisi ja kuntoutumisesi suhteen.  

Jos olet tehnyt hoitotahdon, niin siitä on hyvä kertoa omalle hoitajallesi ja hoitavalle lääkärillesi, koska hoitotahdosta tehdään merkintä asiakastietojärjestelmään ja se kirjataan kotihoidon suunnitelmaan.  

Kotihoidon suunnitelman sisältöä, keinoja ja tavoitteita muutetaan vointisi muuttuessa. Palvelua voidaan lisätä, vähentää tai päättää, jos tarvetta palvelulle ei enää ole. Kotihoidon suunnitelmassa sovitaan käyntimääristä- ja suuntaa antavista käyntiajoista.  

Kotihoidon tiimi ja omahoitajuus

Kotihoidon tiimi ja omahoitajuus

Kotihoidon työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä. Tiimeissä työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Kotihoidossa on myös fysioterapeutteja, jotka osallistuvat hoitosi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kotihoidon henkilöstön työtä tukee kotihoidon lääkäri sekä erityistyöntekijät, joita konsultoidaan tarvittaessa. Yhteistyö asiakasohjauksen ammattilaisten kanssa jatkuu koko kotihoidon asiakkuuden ajan. Kotihoito ja palveluohjaaja arvioivat palveluntarvettasi säännöllisesti.  

Kotihoidossa sinulle nimetään omahoitaja, joka suunnittelee hoitosi yhdessä sinun ja tiimin kanssa.  Omahoitajasi vastaa pääosin hoitosi toteuttamisesta työvuorossa ollessaan. Omahoitaja tekee sinulle RAI- toimintakykyarvioinnin yhdessä sinun ja mahdollisuuksien mukaan läheistesi kanssa ja laatii sinulle hoito- ja palvelusuunnitelman. Omahoitaja vastaa pääosin sinua koskevasta tiedonkulusta, tietojesi päivittämisestä sekä tiedon välittämisestä voinnissasi tapahtuneista muutoksista läheisille ja kotihoidon tiimin jäsenille.  

Kotihoidon lääkäripalvelut

Kotihoidon lääkäripalvelut

Kun olet säännöllisen kotihoidon asiakkaana, niin kotihoidon lääkärillä on kokonaisvastuu lääketieteellisestä hoidostasi sekä hoitoosi liittyvistä päätöksistä kotihoidon palveluiden aikana. Lääkehoitosi kokonaisvastuu on kotihoidon lääkärillä ja sairaanhoitajalla. Kotihoito huolehtii lääkehoidostasi lääkärin ohjeen mukaan niiltä osin kuin et itse siihen turvallisesti kykene. Kotihoidon tehtävänä on antaa sinulle tarvittava lääkehoidon neuvonta sekä seurata ja arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta.

Hoitotarvikkeet ja -välineet

Hoitotarvikkeet ja -välineet

Voit saada hoitotarvikkeita ja -välineitä, jos hoidat sairauttasi kotona ja tarvikkeet ovat sairautesi hoidon tai sen jälkitilan vuoksi tarpeellisia. Tarvikkeiden arvioidun käyttöajan tulee olla pidempi kuin 3 kuukautta. Jaettavia hoitotarvikkeita ovat muun muassa avanne-, haavanhoito-, diabetes-, katetrointi- ja dialyysitarvikkeet sekä vaipat henkilöille, joiden virtsan- tai ulosteenpidätyskyky on keskivaikeasti tai vakavasti heikentynyt.

Hoitotarvikkeiden ja -välineiden saaminen perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee sinua hoitava lääkäri. Hoitotarvikkeiden tilaamiseen/noutamiseen tarvitset lähetteen tai hoitosuunnitelman. Tarvikkeiden saamisesta päättää aina terveyskeskuksen lääkäri ja tarvittaessa päätöksen tukena on hoitajan kirjaama selvitys hoitotarvikkeiden tai -välineiden tarpeesta. Hoitopäätös kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaasi. Hoitotarvikkeiden ja -välineiden tilaamisesta ja noutamisesta saat tarkemmat ohjeet sinua hoitavalta ammattilaiselta tai omalta terveysasemaltasi.

Lisätietoa hoitotarvikejakelusta saat hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Mobiili ovenavaus

Mobiili ovenavaus

Kotihoidon asiakkuuden alussa asuntosi ulko-oveen saatetaan asentaa avaimeton eli mobiili ovenavausjärjestelmä. Järjestelmä koostuu huoneiston ulko-oven sisäpuolelle kiinnitettävästä ovenavauslaitteesta ja henkilökunnan käyttämästä mobiilisovelluksesta ovien avaamiseen. Mobiililukot lisäävät avainturvallisuuttasi ja sujuvoittavat kotihoidon työtä.

Mobiililukko on mahdollista asentaa myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin, esimerkiksi kerrostalojen alaoviin, jolloin työntekijä pääsee helposti ja nopeasti sisälle rappukäytävään. Ovenavauslaitteen asentaminen yhteisiin tiloihin tehdään aina yhteistyössä asiakkaan taloyhtiön ja isännöintitoimiston kanssa.

Mobiiliovenavauksen käyttöönoton edellytykset arvioidaan aina kotihoidon palvelun alkaessa.

Mobiilikäyttöisen lukon asennus ei vaikuta oven avaamiseen tai lukitsemiseen tavallisilla avaimilla. Taloyhtiön yleisavaimet toimivat kuten ennenkin eli sinun ei tarvitse muuttaa omaa toimintaasi oven avaamiseen liittyen millään tavalla.

Kotihoidon henkilökunta käyttää mobiili ovenavausjärjestelmää henkilökohtaisten tunnusten avulla, joten mobiililukon käyttäjistä jää aina seurantatieto järjestelmään.

Ovenavauslaitteen asentaminen ja myöhempi poistaminen on kotihoidon asiakkaille ja taloyhtiöille maksutonta. Laitteen asentamisesta tai poistamisesta ei jää jälkiä oveen. Asennuksen ja poiston tekee valtuutettu lukkoliike.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Hyvinvointialue saa asiakasmaksulain mukaan periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta (kotihoito) kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Kotihoidon käyntejä voidaan tehdä myös etähoitokäynteinä, nämä lasketaan myös välittömään asiakasaikaan ja kotihoidon tunteihin.

Voit tarkastella Kanta- Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja asiakasmaksujen ohjekirjasta.

  • Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettava palvelun (kotihoito) maksuperusteet löydät sivuilta 17–18.
  • Kotihoidon tukipalveluiden maksuista voit lukea sivuilta 14–17.
  • Rintamaveteraaneilta ja sotainvalideilta, joilla on vähintään 10 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939–1945 sotien johdosta, ei muun muassa kotihoidosta ja kotiin annettavista tukipalveluista peritä asiakasmaksua. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien maksuista saat lisätietoa sivuilta 4–5.

Asiakaslaskutukseen liittyviin kysymyksiin löydät lisätietoa Oma Hämeen sivulta.  

Maksun alennuksen tai vapautuksen hakeminen

Hyvinvointialue voi alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti