Kotihoidon tukipalvelut

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Kotihoidon tukipalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään sellaisia olosuhteita, että voit suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissasi.  Tukipalvelujen avulla voit saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämääsi.

Tukipalveluja järjestetään henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Tukipalvelujen järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan kuitenkin vaikuttavat maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut. Tukipalvelujen järjestämisessä on kuntakohtaisia eroja. Tukipalveluja voidaan myöntää ennalta ehkäisevästä näkökulmasta myös niille, joilla ei ole vielä säännöllisen kotihoidon palveluja, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Kotihoidon tukipalvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Asiointi- ja kauppapalvelu

Asiointi ja kauppapalvelu

Asiointi- ja kauppapalvelun järjestäminen on ensisijaisesti sinun ja läheistesi turvin hoidettava asia tai yksityiseltä palveluntarjoajalta hankittava palvelu.

Asiointipalvelulla tarkoitetaan saattamista tai avustamista arkea koskevissa, pakollisissa asioinneissa. Asiointipalvelua voidaan myöntää erityistapauksissa tukipalveluna tai yksittäisenä käyntinä, esimerkiksi äkillisissä tilanteissa, kuten sairaalasta kotiutuessa, jos sinulla ei ole omaisia, jotka voisivat avustaa asioinnissa.

Kauppapalvelu tarkoittaa ruoka- ostosten toimittamista kotiisi. Monilla ruokakaupoilla on kauppaostosten  kotiinkuljetuspalvelu.

Ateriapalvelu (kotiin toimitettu ateria)

Ateriapalvelu (kotiin toimitettu ateria)

Ateriapalvelu suositellaan järjestämään ensisijaisesti yksityisten palveluntarjoajien palvelua, jos sellaista on alueellasi tarjolla.

Kotiin kuljetettu ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät kykene sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan, eivätkä kykene myöskään ruokailemaan kodin ulkopuolisissa ruokailupaikoissa. Ateriapalvelu voidaan myöntää myös , jos asiakkaalla on  ali- tai virheravitsemuksen riski.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu voi kuulua erikseen määriteltynä muihin tukipalveluihin, kuten ateriapalvelu ja peseytymispalvelu. Tällöin niistä peritään erikseen määritelty asiakasmaksu.

Jos sinulle on esimerkiksi järjestetty peseytymispalvelu kodin ulkopuolelle, niin maksu koostuu peseytymispalvelu- ja kuljetuspalvelumaksusta.

Lääkeautomaatti

Lääkeautomaatti

Sinulle voidaan myöntää lääkeautomaatti tukipalveluna harkinnan mukaan, vaikka muille kotihoidon palveluille ei olisi vielä tarvetta. Laite tukee sinua lääkehoidossa ja sen avulla lääkkeenottosi onnistuu itsenäisesti ja turvallisesti.  Laitteen käyttö edellyttää lääkkeiden koneellista annosjakelua. Kotihoidon apu lääkeautomaatin käyttöön liittyen on tilapäistä kotihoidon palvelua ja siitä peritään tilapäisen kotihoidon maksu.

Liikkumista tukeva palvelu

Liikkumista tukeva palvelu

Sinua ohjataan käyttämään ensisijaisesti paikallista palveluliikennettä. Lisätietoja palveluliikenteestä on koottu polun kohtaan Ikääntyvän aktiivinen arki.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua (taksimatkat) voidaan myöntää tapauskohtaisesti asiointi- ja virkistysmatkoihin, mikäli et pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä tai omaa autoa ja sinulla on pitkäaikaista toimintakyvyn laskua, sairaus tai vamma, jonka takia tarvitset apua arjen asiointiin.

Liikkumista tukevaa palvelua myönnettäessä noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa.

Palvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kelasta.

Peseytymispalvelu

 Peseytymispalvelut

Jos toimintakykysi on heikentynyt ja sinulla ei ole omassa kodissa turvallisia peseytymistiloja ja tarvitset peseytymiseen hoitajan apua, niin sinulle voidaan järjestää peseytymispalvelu kodin ulkopuolella. Kuljetuksesta peseytymispalveluun veloitetaan erikseen määritelty asiakasmaksu. 

Turvapalvelu

Turvapalvelut

Turvapalvelu sisältää turvapuhelinlaitteen ja -rannekkeen sekä turvahälytystehtävien vastaanoton ja auttamistoiminnan.

Turvapalvelu, voidaan myöntää, jos sinulla on heikentynyt terveydentila, jonka takia tarvitset tarvittaessa nopeasti saatavaa apua. Tai sinulla on kaatumisia tai kaatumisen uhkaa tai koet turvattomuutta. Myös sosiaalisen verkoston puute on peruste turvapalvelun myöntämiselle.

Vaatehuoltopalvelu

Vaatehuoltopalvelu

Lähtökohtaisesti sinun tai läheisesi tulee järjestää vaatehuoltopalvelut itse tai yksityistä palveluntarjoajaa apuna käyttäen. Jos asumisolosuhteesi ovat sellaiset, että vaatehuolto ei omassa kodissasi onnistu, niin se voidaan järjestää viimesijaisena tukipalveluna kodin ulkopuolella. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti