Osastohoito ja kotiutuminen

Osastohoito synnytyksen jälkeen

 • Synnytyssalista perheenne siirtyy synnytysvuodeosastolle (Osasto 1) toipumaan. Osasto 1:llä työskentelee moniammatillinen henkilöstö, joka tukee perheenne ensimmäisiä päiviä.
 • Sinun ja vauvan vointia seurataan osastohoidossa. Saat ohjausta synnytyksestä palautumiseen omalta hoitajaltasi.
 • Osastolla tärkeitä hoidon tavoitteita ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, ympärivuorokautinen vierihoito ja vauvantahtinen imetys.
 • Synnytystapa, yksilölliset erityispiirteet ja terveystausta vaikuttavat synnytyksestä toipumiseen. Jokaisen perheen hoidon ja ohjauksen tarve toteutetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti hoitajan ja perheen yhteisessä vuorovaikutuksessa.
 • Synnytysvuodeosastolla saavat vierailla vauvan perhe ja isovanhemmat, muiden vieraiden osalta tarkemmat ohjeet antaa henkilökunta. Vierailulle ei saa tulla sairaana.
 • Osastolla on mahdollisuus vauvakuvaukseen. Valokuvaaja tulee osastolle ottamaan vauvasta kuvan. Kysy lisää osastolta henkilöstöltä ja käy kurkistamassa kuvia vauvavalokuvaajan sivuilla.

(Kuva vauvavalokuvaaja @Katja-Maarit Photography)

Lue lisää:

Kotiutuminen

 • Kotiutuminen osastolta onnistuu oman toiveenne mukaisesti, kuitenkin huomioiden synnyttäjän ja vauvan voinnin. Ennen kotiutumista lastenlääkäri tarkastaa vauvan vanhempien läsnä ollessa. Kotiinlähtö-infossa keskustelette kätilön kanssa niistä asioista, jotka liittyvät omaan hoitoosi ja elämään vauvan kanssa.
 • Synnytyssalista tai osastolta on mahdollista kotiutua varhaisesti eli alle vuorokausi synnytyksestä, jos perhe niin haluaa ja varhaisen kotiutumisen kriteerit täyttyvät.
 • Ole yhteydessä omaan neuvolaasi seuraavan tapaamisajan sopimiseksi.
 • Kotiutumisen jälkeen voi perheellenne nousta kysymyksiä toipumisesta tai tulla tilanteita, joissa tarvitset ammattilaisen arviota mahdollisesta hoidon tarpeesta. Silloin voitte ottaa yhteyttä omaan neuvolaan tai iltaisin sekä viikonloppuisin synnytyssairaalaan.

Palaudu synnytyksestä -ryhmä

 • Kanta-Hämeen Keskussairaalalla on mahdollisuus osallistua Palaudu synnytyksestä -ryhmään, joka kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 17.30 – 19.
 • Ryhmä on tarkoitettu 2-6 kuukauden kuluttua synnytyksestä pääsääntöisesti Kanta-Hämeen keskussairaalassa synnyttäneille äideille.
 • Ilmoittaudu palaudu synnytyksestä - ryhmään
Perhehuoneet
 • Perhehuoneet on ensisijaisesti tarkoitettu ensisynnyttäjäperheille eli äideille ja puolisolle (ei vauvan sisaruksille), jotka voivat yhdessä tutustua uuteen tulokkaaseen.
 • Osastolla huoneet ovat kahden hengen huoneita ja muutetaan perhehuoneiksi osaston tilanteen niin salliessa. Osaston paikkatilanteen mukaan on mahdollisuus saada perhehuone, jolloin puoliso voi alusta asti olla mukana vauvan hoidossa. Perhehuoneesta puoliso maksaa saman suuruisen vuorokausimaksun, johon sisältyy myös ruokailu osaston buffetissa.
 • Perhehuone tarjotaan vanhemmille, joissa puolisokin osallistuu aktiivisesti vauvan hoitoon koko sairaalassaoloajan.
 • Vauva on vanhempien vierellä ympäri vuorokauden. Henkilökunta ohjaa ja avustaa vanhempia vauvan hoidossa.
 • Perhehuoneen saaminen on mahdollista osaston tilanteen salliessa.
 • Perhehuone maksaa sekä äidiltä että puolisolta 48,90 € eli yhteensä kahdelta henkilöltä 97,80 € / vuorokausi.
Lääkärintarkastus
 • Pääsette kotiutumaan vauvan kanssa, kun lastenlääkäri on tarkistanut vastasyntyneen voinnin. Lastenlääkärin tarkastus tehdään, kun vauva on 1-3 vuorokauden iässä. Tarkastuksessa lääkäri tutkii muun muassa vauvan keuhkot ja sydämen sekä muut vastasyntyneen terveydelle tärkeät kehontoiminnot. Lääkäri huomioi ja poissulkee asioita, joilla voi olla vaikutusta jatkossa vauvan kehitykseen ja kasvuun.
 • Jos perheenne kotiutuu varhaisen kotiutumisen kriteerien mukaisesti, niin lastenlääkäri tarkastaa silloinkin vastasyntyneen ennen kotiutumista. Lisäksi sovitaan jälkitarkastusaika perhepoliklinikalle, jonne perhe tulee uutta lastenlääkärintarkastusta varten yleensä lapsen ollessa 3-5 vuorokauden ikäinen.
Varhainen kotiutuminen

Synnytyssairaalasta voi kotiutua hyvin piankin synnytyksen jälkeen, varhaisimmillaan kuuden tunnin kuluttua synnytyksestä. Ennen kotiutumista lastenlääkäri tutkii lapsen ja arvioi onko varhainen kotiutuminen mahdollista. Myös imetyksen sujuvuus varmistetaan ja odotetaan, että lapsen ulostaminen ja virtsaaminen ovat käynnistyneet ennen kotiutumista. Varhainen kotiutuminen on mahdollista, jos:

 • lapsi on syntynyt alateitse täysiaikaisena, hyväkuntoisena ja normaalipainoisena
 • äiti on toipunut hyvin synnytyksestä
 • lapsen seurannoissa ei ole todettu poikkeavaa
 • lapsi ei tarvitse seurantaa esimerkiksi lisääntyneen infektioriskin tai matalien verensokereiden riskin vuoksi

Varhaisen kotiutumisen jälkeen lapselle sovitaan vielä tarkastuskäynti synnytyssairaalan perhepoliklinikalle 2-5 vrk iässä, jolloin tarkastetaan vauvan vointi sekä paino ja lastenlääkäri tutkii lapsen. Saman käynnin yhteydessä voidaan ottaa myös vastasyntyneiden aineenvaihduntaseulanäyte, jos sitä ei ole otettu vielä lapsivuodeosastolla.

Vastasyntyneiden tehohoito

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto (VTO) esittely

Joskus vastasyntynyt tarvitsee tehostetumpaa hoitoa heti syntymänsä jälkeen, esimerkiksi hengitysvaikeuksien, liian matalien verensokereiden, ennenaikaisuuden tai syömisvaikeuksien vuoksi. Myös sikiöaikana havaittu ongelma, äidin lääkitys tai perussairaus tai syntymän jälkeen lapselle kehittyvä sairaus, kuten infektio vaativat erityistä seurantaa tai hoitoa. Silloin vauva voidaan siirtää vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle (VTO). Se sijaitsee sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, synnytyssalien ja synnytysvuodeosaston välittömässä läheisyydessä.

Vauvat voivat tulla VTO:lle hoitoon synnytyssalista, sektiosalista, synnyttäneiden vuodeosastolta tai jatkohoitoon toisesta sairaalasta.

Vauvan alkuhoito ja -arvio tapahtuu usein tehohoitohuoneessa. Tutustu tehohoitohuoneeseen. VTO:lla on tehohoitopaikkoja, joilla hoidetaan esimerkiksi hengitystukihoitoa tai tehostettua valvontaa vaativia vastasyntyneitä. Vauvan toivuttua hoito jatkuu yleensä tarkkailuhuoneessa, jossa perheellä on paremmat mahdollisuudet osallistua vauvan hoitoon ja hoivaan. Hoitoajat VTO:lla vaihtelevat tunnista kolmeen kuukauteen.

Kuva tarkkailuhuoneesta

Vauvan hoito VTO:lla

Jos vauvaanne hoidetaan VTO:lla, saatte hoitajilta ohjausta ja tukea vauvanne hoidossa, mm. ihokontaktiin ottamisessa, vaipanvaihdossa, kylvetyksessä ja syöttämisessä. Imetysharjoittelut aloitetaan heti vauvan voinnin salliessa. Äitinä saat ohjausta rintojen lypsämisessä maidon muodostumisen käynnistymiseksi, jos vauva ei jaksa imeä riittävän tehokkaasti. Heti kun vauvanne vointi sen sallii, on hyvä pitää häntä mahdollisimman paljon ihokontaktissa.

Vauvanne hoitoon osallistuu laaja moniammatillinen hoitotiimi. Siihen kuuluvat mm. osaston vastasyntyneiden tehohoitoon erikoistuneet sairaanhoitajat ja lastentautien erikoislääkäri,  sekä tarvittaessa esimerkiksi fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lastenkirurgi.

VTO:lla noudatetaan perhekeskeistä toimintamallia, ja osaston tärkeitä arvoja hoitotyössä ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys ja hoidon jatkuvuus. Osastolla kiinnitetään huomiota perheiden viihtyvyyteen ja kodinomaiseen tunnelmaan. Osaston henkilökunta on käynyt koulutuksen: Vanhemmat vahvasti mukaan, johon voit tutustua tämän linkin kautta. Sen tarkoituksena on ennestään vahvistaa vanhempien osallistumista vauvan hoitoon ja tukea kiintymyssuhteen muodostumista.

Joskus äiti saattaa kotiutua sairaalasta ennen vauvaa, mutta voitte käydä päivittäin hoitamassa vauvaanne. Osastolla on jääkaappi ja mikrouuni vanhempien eväiden säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Voitte myös keittää kahvia tai teetä sairaalan tarjoamana. Imettävällä tai maitoa lypsävällä äidillä on mahdollisuus käydä syömässä päivittäin ilmainen lounas sairaalamme ruokalassa. Jos puoliso haluaa ruokailla, hänen tulee ostaa ruokalan itsepalvelukassalta vierasateria. Juuri ennen vauvan kotiutusta voitte halutessanne harjoitella ympärivuorokautista vauvan hoitoa vastasyntyneiden teho-osaston vieressä olevassa perhehuoneessa.

Kotiutumisen jälkeen saatte tukea vauvan hoitoon vastasyntyneiden teho -ja tarkkailuosaston vauvaperhetyöntekijöiltä, jotka tekevät kotikäyntejä perheiden luo. Löydät alla olevasta valikosta tästä lisätietoa.

Yhteystiedot:

Osaston vastaava lääkärit:

 • Lastentautien erikoislääkäri Mikko Huhtanen
 • Lastentautien erikoislääkäri, neonatologi Riikka Turunen

Hoidolliset kysymykset:

 • kanslia p. 03 629 3086

Muut kysymykset/palautteet:

 • osastonhoitaja p. 03 629 2102
Vauvaperhetyö

Mitä vauvaperhetyö on?

 • Maksutonta palvelua vauvaperheille. Kotikäynnit Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella ja tarvittaessa yli rajojen.
 • Vauvaperhetyö mahdollistaa tuen perheille vauvan kotiutuessa. Kotikäynnillä ohjaus ja tuki lähtee perheen tarpeista sekä toiveista.
 • Vauvaperhetyöntekijän käynnillä voidaan esimerkiksi seurata kasvua, auttaa vauvan ravitsemukseen/ syömiseen liittyvissä asioissa, tukea varhaista vuorovaikutusta tai tehdä pieniä hoitotoimenpiteitä.
 • Vauvaperhetyön tuki mahdollistaa varhaisemman kotiutumisen sairaalasta.
 • Vauvaperhetyöstä ja kotikäynneistä saat lisätietoa synnytyssairaalasta.
 • Vauvaperhetyön esite

Lue lisää:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti