Leikkausta edeltävä soitto

  • Hoitaja haastattelee sinua puhelimitse noin kahta viikkoa ennen leikkausta.
  • Hoitaja kertoo sinulle leikkaukseen liittyvistä asioista, tekee tulohaastattelun sekä arvioi kanssasi mahdollisen jatkohoitopaikan tarpeen leikkauksen jälkeen.
  • Sinut ohjataan tarvittaessa käymään omalla terveysasemallasi tarkistuttamassa iho haavojen tai ihorikkojen varalta. Ihon on oltava kunnossa leikkaukseen tultaessa.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti