Leikkausta edeltävä soitto

  • Hoitaja haastattelee sinua puhelimitse noin kaksi viikkoa ennen leikkausta.
  • Haastattelussa käydään läpi leikkaukseen liittyviä asioita ja sinulla on mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista.
  • Saat yksilölliset ohjeet lääkkeiden ottamiseen liittyen.
  • Leikkaukseen valmistautuessa on hyvä miettiä leikkauksen jälkeistä selviytymistä kotona sekä mahdollista kotiavun tarvetta. Mikäli tarvitset kotiapuja tai jatkohoitopaikan leikkauksen jälkeen, mainitse tämä haastattelussa tai kerro siitä ortopedian poliklinikan hoitajalle.
  • Sinut ohjataan tarvittaessa käymään omalla terveysasemallasi tarkistuttamassa iho haavojen tai ihorikkojen varalta. Ihon on oltava kunnossa leikkaukseen tultaessa.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti