Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö – potilaan ja läheisten tukena

Sairastumisesi tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeesi ja elämäntilanteeseesi kuten toimeentuloon tai taloudelliseen tilanteeseen, työ- ja toimintakykyysi, asumiseesi tai ihmissuhteisiin. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla sinun kokonaisvaltaisen hoitosi ja kuntoutuksen suunnitteluun. Terveyssosiaalityö on matalan kynnyksen palvelua, johon voit olla herkästi yhteydessä.

Yhteyttä voit ottaa muun muassa:

  • sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet.
  • työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä.
  • perhe- ja sosiaalipalveluiden ohjauksessa, kuten vammaispalvelut, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki.
  • kriisitilanteissa, joissa tarvitset tukea.
  • muutoksenhakuun liittyvissä tilanteissa.

Terveyssosiaalityöntekijät ovat työssä arkisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat potilaalle maksuttomia. Terveydenhuollon henkilökunta ohjaa tarvittaessa sinut hoitoyksikkösi sosiaalityöntekijän palveluihin. Voit myös olla itse suoraan yhteydessä terveyssosiaalityöntekijään.

Akuuteissa tilanteissa voi ottaa tarvittaessa yhteyttä Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 03 629 6560 (24/7).

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti