Työikäisten sosiaalipalvelut

Kotiin viety hoito, ikoni.

Ohjaus ja neuvonta

Voit olla sosiaalipalveluihin yhteydessä, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista tai etuuksista. Lisäksi voit olla yhteydessä, jos sinulla tai läheiselläsi on

 • taloudellisia haasteita selvitä arjesta tai olet velkaantunut ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • vaikeuksia selvitä arjesta tai tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • työttömyys, ja ohjauksen tarve jatkosuunnitelmiin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämään ja koet tarvitsevasi tukea
 • ongelmia asumisessa, vuokranmaksussa tai olet vailla asuntoa
 • äkillinen kriisi on kohdannut
 • olet kohdannut perheväkivaltaa tai
 • tarvitset apua sosiaaliturvaan tai muihin sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan

Palvelutarpeen arviointi

Työikäisten palveluissa sinulle tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa kartoitetaan

 • elämäntilannettasi
 • tuen tarpeitasi
 • vahvuuksiasi sekä
 • voimavarojasi.

Sinulle ehdotetaan palveluita, joilla pyritään tukemaan ja auttamaan sinua arjen haasteissa.  Sinulla on myös mahdollisuus keskustelun, neuvonnan ja taloudellisen tuen palveluihin.

Lisä- ja yhteystiedot aikuisten sosiaalipalveluihin löydät hyvinvointialueen verkkosivujen kautta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti