Miten ehkäisen muistisairautta?

Oire, ikoni.

Olet tullut palvelupolulle, johon olemme koonneet tueksesi muistiin liittyvää tietoa. Saat polulta tietoa muun muassa muistisairauden ennaltaehkäisystä, muistioireista ja -sairauksista sekä näihin liittyvistä palveluista.

Muistiin liittyvät ongelmat ovat hyvin yleisiä. Muistioireisiin saattavat liittyä eri elämäntilanteet kuten kiire, stressi, unihäiriöt tai muut sairaudet. Muistisairaus taas on pysyvä ja etenevä aivosairaus. Muistisairauden ennaltaehkäiseminen on tärkeää. Monilla elintapoihin liittyvillä tekijöillä on vaikutus muistisairauden puhkeamiseen, joten pystyt vaikuttamaan niihin ylläpitämällä terveellisiä elämäntapoja.

Tietoa terveydentilastasi saat esimerkiksi terveystarkastuksena, joka on suositeltavaa tehdä säännöllisesti.

Omaolon terveystarkastuksen avulla saat kattavan raportin terveydentilastasi.

Voit testata riskisi sairastua muistisairauteen THL:n muistisairauden riskitestin avulla.

Apua elämäntapamuutokseen saat oman elintapamuutoksen polulta.

Alla olevissa laatikoissa on vinkkejä sinulle oman elintapojesi ja aivojen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Muistisairauden riskitekijät

Muistisairauden riskitekijät

Mikäli sinulla on alla esitellyissä riskitekijöissä ongelmia tai poikkeavuutta, tulisi sinun kiinnittää huomiota riittävään liikuntaan, terveelliseen ruokavalioon ja päihteettömyyteen.

 • veren poikkeavat rasva-arvot
 • kohonnut verenpaine
 • sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
 • ylipaino
 • tupakointi
 • vähäinen fyysinen aktiivisuus ja
 • runsas alkoholinkäyttö.

Perinnöllisyys muistisairauksissa on hyvin harvinaista ja usein kysymyksessä silloin, kun sairastuminen tapahtuu poikkeavan nuorena. Perinnöllisestä muistisairaudesta kerrotaan lisää Muistiliiton verkkosivuilla.

Aivoterveys
Mielen hyvinvointi
Muistin aktivointi

Muistin aktivointi

Aivot tarvitsevat riittävän haastavaa, pitkäaikaista ja säännöllistää muistin jumppaa. Uudet taidot tai harrastukset ovat hyviä harjoitteita muistille. Alla on lueteltu muistia ja ajattelutoimintoja aktivoivia toimintoja:

 • Musiikin kuuntelu
 • kielten opiskelu
 • lukeminen
 • pelien pelaaminen
 • ristisanatehtävät
 • sosiaalisten suhteiden ylläpito

Kanta-Hämeen Muistiluotsi tarjoaa monenlaista toiminta muistin aktivoimiseksi.

Liikunta

Liikunnan ylläpitäminen

Liikuntaa olisi hyvä harrastaa monipuolisesti vähintään 3-5 kertaa viikossa. Liikunnan tulisi sisältää sekä kestävyysharjoittelua että lihaskuntoharjoitteita. Olisi hyvä, jos löytäisit itsellesi mielekkään ja hyvää mieltä tuottavan liikuntaharrastuksen.

Muistipuisto-sivustosta löydät ohjeita liikkumiseen sekä ohjaavia liikuntavideoita.

Ikäistituutin kunnon eväät nimiset liikkeiden ohjekortit. Korteissa on ohjeistettu 52 eri liikettä.

Ikäistituutin Voitas-sivustolta löydät ohjeita ja videoita eri liikkeiden harjoittamiseen.

Vanhustyön keskusliitto ylläpitää Vahvike-sivustoa, jolta löydät tietoa liikunnasta sekä ohjattuja videoita liikkumiseen.

Janakkalan kunnan verkkosivuilla on useita liikkumisen tueksi kuvattuja videoita.

Ravitsemus

Terveellisen ravitsemuksen ylläpitäminen

Ravitsemussuosituksiin ja lautasmalliin perustuva ruokavalio ylläpitää terveyttäsi. Ravitsemus- ja ruokasuositukset löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Elintapamuutokset on hyvä aloittaa pienillä askelilla ja voit lisätä ruokavalioosi

 • kasviksia
 • hedelmiä
 • marjoja sekä
 • kuituja.

Lisäämällä näitä ruokavalioosi saat muutoksia aikaan kohti parempaa aivoterveyttä. Huomiota kannattaa kiinnittää myös rasvan laatuun ja liiallisen suolan ja sokerin vähentämiseen.

Suosittelemme kokeilemaan Omaolon terveyttä edistävää ravinto-valmennusta. Valmennus tarjoaa käytännön työkaluja ja vinkkejä laadukkaaseen ja terveelliseen syömiseen.

Neuvoja hyvän ravitsemuksen kulmakivistä saat esimerkiksi UKK-instituutin sivustolta.

Uni

Uni

Jaksavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttava tekijä on ihmisen vireystila. Vireystila vaihtelee virkeän valveilla olon ja syvän unen välillä. Unen aikana mieli ja keho palautuvat päivän rasituksesta. Vireystilalla on selkä vaikutus toimintakykyyn, ajatteluun, muistiin ja tunteisiin. Uni ja palautuminen ovat myös edellytyksiä muiden terveellisten elintapojen ylläpitämisen jaksamiseen.

Omaolon univalmennus auttaa sinua parantamaan unesi laatua ja määrää.

Terveyskylä on julkaissut unenhuoltovinkkejä tueksesi.

Mielenterveystalon verkkosivuilla on unettomuuden omahoito-ohjelma.

Terveyskylän sivustolla on tietoa kuinka uni vaikuttaa muistisairausriskiin.

Päihteet

Tupakointi

Tupakan sisältämä nikotiini on myrkyllinen aine ja aiheuttaa muutoksia aivoissa. Tupakointi lisääkin etenevän muistisairauden riskiä, sillä se heikentää verenkiertoa ja vaikuttaa siten aivojen hapen saantiin. Tällä on vaikutuksensa muistin toimintakykyyn.

Alkoholi

Runsas alkoholin käyttö lisää muistisairauden riskiä jo työiässä. Alkoholin sietokyky heikkenee iän myötä. Pienikin annos alkoholia heikentää muistijäljen syntymistä ja esimerkiksi unen laatua. Humalajuominen aiheuttaa sekä välittömiä että pysyviä muutoksia aivojen hermokudoksessa, mikä altistaa muistisairaudelle.

Huumeet

Myös huumeet heikentävät muistia, tarkkaavaisuutta ja kognitiivista suorituskykyä.

Tutustu Päihdelinkki-sivuston havainnollistavaan animaatioon päihteiden vaikutuksesta aivoihin

Näkö ja kuulo

Aistitoiminnoista huolehtiminen

Aistitoiminnoista, kuten kuulosta ja näkökyvystä, huolehtiminen on tärkeää. Aistitoimintojen heikentyminen voi vähentää liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Tästä aiheutuu eristäytyneisyyttä, joka puolestaan voi johtaa fyysisiin terveysongelmiin ja esimerkiksi masennuksen syntymiseen ja osaltaan edistää muistisairauden syntymistä.  

Hoitamaton heikentynyt kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä.  Kuulon kuntoutus tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä, ja voi siten siirtää muistisairauden puhkeamista.  Ikääntyessä myös näön heikkenemisen riski lisääntyy. Näköongelmien taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten harmaakaihi tai silmänpohjan rappeuma, sen vuoksi säännöllisissä tarkastuksissa käyminen on tärkeää.  

Voit tehdä Kuuloliiton kuulemisen pikatestin tästä. Kuulontutkimukseen voi hakeutua sotekeskuksen tai työterveyshuollon kautta. Tarvittaessa saat lähetteen erikoissairaanhoitoon Kuulokeskukseen tarkempiin tutkimuksiin. Kun hakeudut julkisen terveydenhuollon kautta kuulontutkimuksiin, niin kuulon apuvälineet ovat sinulle maksuttomia.  Kuulon kuntoutusohjaaja neuvoo kuuloon liittyvissä asioissa ja opastaa laitteiden käytössä.

Tietoa kuulon ja muistin välisten yhteyksistä lisää Kuuloliiton sivuilta.

 

Sosiaalisuus ja osallisuus

Sosiaalisuus ja osallisuus

Osallisuuden kokemus ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointia. Aktiivinen osallistuminen, toimiminen ja läheisten tapaaminen ylläpitää toimintakykyä ja positiivista mielialaa. Sosiaalisen eristäytymisen taas on todettu altistavan yksinäisyydelle, masennukselle ja olevan yhteydessä kognitiivisen toimintakyvyn heikentymiseen - ja tätä kautta myös muistin heikkenemiseen. Mielen hyvinvointia voit tukea esimerkiksi harrastustoiminnan tai vapaaehtoistoiminnan kautta.

Lähellä.fi-palvelusta löydät hakutoiminnon avulla itsellesi mieleistä toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia.

Mieli Hämeenlinna ry tarjoaa erilaisia virkistäytymismahdollisuuksia mielen hyvinvoinnin tueksi.

Lisätietoa esimerkiksi paikallisten Muistiyhdistysten toiminnasta polun kohdassa Tietoa ja vertaistukea

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti