Neuvolan palvelut synnytyksen jälkeen

Terveydenhoitajan kotikäynti synnytyksen jälkeen

Onnea koko perheelle vauvan syntymän johdosta!

 • Ole yhteydessä omaan neuvolaasi seuraavan tapaamisajan sopimiseksi mahdollisuuksien mukaan jo ennen kotiutumista.
 • Terveydenhoitaja tulee tapaamaan sinua ja perhettäsi kotiin noin viikon kuluessa sairaalasta kotiutumisesta.
 • Terveydenhoitaja ohjaa sinua imetykseen ja vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Yleensä käynnillä katsotaan myös vauvan imetystilanne.
 • Terveydenhoitaja tutkii sinun fyysisen toipumisesi synnytyksestä tarkistamalla kohdun supistumisen, rintojen terveyden, jälkivuodon sekä tarvittaessa episiotomian tai sektiohaavan paranemisen.
 • Saat tietoa synnytyksestä toipumiseen ja käynnillä muistutellaan ravinnon, levon ja ulkoilun merkityksestä hyvinvointisi ylläpitämisessä. Myös lantionpohjalihasjumppaan kannustetaan.
 • Vauvasta tutkitaan mm. yleisvointi, paino, imeminen, virtsaaminen ja ulostaminen sekä aukileet, iho ja napa.
 • Saat terveydenhoitajaltasi vauvalle neuvolakortin, oppaita vauvan hoitoon ja käsittelyyn sekä omaan toipumiseesi liittyen. Käytte myös läpi neuvolaseurannan jatkon ja saat seuraavat ajat käynneille.
 • Käynnillä keskustellaan molempien vanhempien raskaus- ja synnytyskokemuksesta, mielialasta ja parisuhteesta. Lisäksi jutellaan vauvan tuomista muutoksista perheessä ja mahdollisten sisarusten huomioinnista.
 • Jos koette, että perheenne tukiverkon lisäksi tarvitaan lisäapua perheenne arkeen, kannattaa sekin ottaa käynnillä puheeksi.

Lue lisää:

Neuvolakäynnit

 • Kotikäynnin jälkeen ensimmäinen käynti neuvolassa määräytyy muun muassa sen mukaan, kuinka vauvalla on paino noussut sairaalasta lähdön jälkeen. Ajan neuvolaan saat yleensä terveydenhoitajan kotikäynnillä.
 • Käynnillä jutellaan perheen esille nostamista asioista. Aiheita voivat olla mm. vauvan syöminen/imetys, vanhempien jaksaminen, äidin fyysinen toipuminen, parisuhde ja seksuaalisuus, perhesuunnittelu ja ehkäisy sekä vauvaperheen arki.
 • Käynnillä voidaan ottaa verenpaine, hemoglobiini, paino ja virtsanäyte. Äiti täyttää myös mielialaseula-lomakkeen (EPDS).
 • Terveydenhoitaja varaa ajansynnytyksen jälkitarkastukseen vauvan neuvolakäynnillä.

Baby blues?

Jopa 80 prosenttia synnyttäjistä kokee herkistymistä, joka on voimakkaimmillaan 3-10 päivää synnytyksen jälkeen. Tämä ns. baby blues kestää yleensä muutamista päivistä muutamiin viikkoihin. Sen tyypillisiä oireita ovat itkuherkkyys, mielialan vaihtelu, ärtyneisyys, joskus myös ruokahaluttomuus ja unihäiriöt. Oireiden onkin katsottu olevan normaali osa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista, herkistymistä vauvan viesteille ja yhteisen rytmin löytymistä vauvan kanssa. Yleensä tähän auttaa keskustelu ja oireiden taustan ymmärtäminen. Oireet häviävät normaalisti parin viikon sisällä. Jos sinusta tuntuu, ettei oireet helpota, ota keskustelu puheeksi neuvolassasi. Synnytyksen jälkeinen masennus on tärkeää tunnistaa ajoissa.

(Lähde: Duodecimin Terveyskirjasto, synnyttäneen äidin herkistyminen ja masennus)

Polulle koottua lisätietoa vertaistuesta ja psyykkisestä tuesta.

Forssan seutu

Kotiutumisen jälkeen

 • Varaa aika kotikäynnille: Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
 • Terveydenhoitaja tulee tapaamaan sinua ja perhettäsi kotiin noin viikon kuluessa sairaalasta kotiutumisesta. Käynnillä keskustellaan molempien vanhempien raskaus- ja synnytyskokemuksesta, mielialasta ja parisuhteesta. Lisäksi jutellaan vauvan tuomista muutoksista perheessä ja mahdollisten sisarusten huomioinnista. Terveydenhoitajan kanssa voitte keskustella myös perheenne tukiverkostoista ja mahdollisesta lisäavun tarpeesta.
 • Terveydenhoitaja ohjaa sinua imetykseen ja vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Saat tietoa synnytyksestä toipumiseen ja käynnillä muistutellaan ravinnon, levon ja ulkoilun merkityksestä hyvinvointisi ylläpitämisessä. Myös lantionpohjalihasjumppaan kannustetaan.
 • Terveydenhoitaja tutkii sinun fyysisen toipumisesi synnytyksestä tarkistamalla kohdun supistumisen, rintojen terveyden, jälkivuodon sekä tarvittaessa episiotomian tai sektiohaavan paranemisen.
 • Vauvasta tutkitaan mm. yleisvointi, paino, imeminen, virtsaaminen ja ulostaminen sekä aukileet, iho ja napa.
 • Saat terveydenhoitajaltasi vauvalle neuvolakortin, oppaita vauvan hoitoon ja käsittelyyn sekä omaan toipumiseesi liittyen. Käytte myös läpi neuvolaseurannan jatkon ja saat seuraavat ajat käynneille
 • Ensisynnyttäjille teemme mahdollisuuksien mukaan varhaista vuorovaikutusta tukevan haastattelun kotikäyntinä noin kuuden viikon kuluttua synnytyksestä.

Käynnit neuvolassa

 • Neuvolakäynnit vauvan kanssa jatkuvat tutulla terveydenhoitajalla.
 • Vauvan tarkastuksen lisäksi neuvolakäynneillä jutellaan mm. synnytyksestä toipumisestasi, saat tukea imetykseen ja vauvanhoitoon.
 • Terveydenhoitajan kanssa voitte keskustella myös perheenne tukiverkostoista ja mahdollisesta lisäavun tarpeesta.
 • Oman terveydenhoitajasi kautta voit saada tilapäistä apua esim. lapsiperheiden kotipalvelusta. Neuvolassa toimii myös perhetukiterveydenhoitaja, jolta saa neuvoja ja apuja arjen pulmatilanteisiin.
 • Saat ajan jälkitarkastukseen neuvolakäynnillä vauvan syntymän jälkeen.
Hattula

Kotiutumisen jälkeen

 • Ole yhteydessä omaan terveydenhoitajaasi: Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
 • Halutessanne pyrimme järjestämään vauvan ensimmäisen neuvolakontaktin kotikäyntinä tai neuvolalla 7 vuorokauden sisällä synnytyssairaalasta kotiutumisesta.
 • Käynnillä keskustelemme vauvanperheen uudesta arjesta, vauvanhoidosta, vanhempien jaksamisesta ja mielialasta. Keskustelemme molempien vanhempien raskaus- ja synnytyskokemuksista, vanhemmuudesta ja mahdollisten sisarusten huomioinnista. Voimme keskustella perheenne mahdollisista tukiverkostoista ja lisäavun tarpeesta.
 • Keskustelemme parisuhteen lisäksi myös seksuaaliterveydestä ja ehkäisyn merkityksestä yhdyntöjen alkaessa synnytyksen jälkeen.
 • Kotikäynnillä saat ohjausta imetykseen ja vauvan hoitoon liittyen. Saat tietoa myös synnytyksestä toipumiseen ja oman hyvinvointisi ylläpitämiseen. Säännöllinen lantionpohjalihasjumppa on suositeltavaa aloittaa jo ensimmäisen vuorokauden kuluessa synnytyksestä.
 • Yhdessä terveydenhoitajan kanssa voitte arvioida fyysistä toipumistasi mm. rintojen terveyden ja jälkivuodon suhteen. Terveydenhoitaja tarkastaa kohdun supistumisen ja tarvittaessa mahdollisten haavojen paranemisen.
 • Terveydenhoitaja tutkii vauvasta yleisvoinnin ja jäntevyyden, painon, päänympäryksen, aukileet, ihon, navan ja imemisen, sekä haastattelee vanhempia vauvan virtsaamis- ja ulostamistiheydestä.
 • Käynnillä vauva saa oman neuvolakortin. Vanhemmille annetaan tarvittaessa oppaita vauvan hoitoon ja käsittelyyn.
 • Käynnillä saatte myös seuraavat neuvola-ajat.

Neuvolakäynnit

 • Kotikäynnin jälkeen neuvolakäynnit jatkuvat tutulla terveydenhoitajalla alkuun noin 1-2 viikon välein, 2 kuukauden iästä lähtien kuukauden välein. 6 kuukauden iästä lähtien käynnit harventuvat. Neuvolakäyntien tiheyttä muutetaan perheen tarvetta vastaavaksi.
 • Vauvan tarkastuksen lisäksi keskustellaan mm. synnytyksestä toipumisesta ja tuetaan vauvanhoidossa ja imetyksessä.
 • Voimme myös yhdessä pohtia lisätuen tarvetta.
 • Vauvan neuvolakäynnillä saat ajan synnytyksen jälkitarkastukseen, joka on 5-12 viikkoa synnytyksestä.
Hämeenlinna
 • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
 • Terveydenhoitaja tulee tapaamaan sinua ja perhettäsi kotiin noin viikon kuluessa sairaalasta kotiutumisesta. Käynnillä keskustellaan molempien vanhempien raskaus- ja synnytyskokemuksesta, mielialasta ja parisuhteesta. Lisäksi jutellaan vauvan tuomista muutoksista perheessä ja mahdollisten sisarusten huomioinnista. Terveydenhoitajan kanssa voitte keskustella myös perheenne tukiverkostoista ja mahdollisesta lisäavun tarpeesta.
 • Terveydenhoitaja ohjaa sinua imetykseen ja vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Saat tietoa synnytyksestä toipumiseen ja käynnillä muistutellaan ravinnon, levon ja ulkoilun merkityksestä hyvinvointisi ylläpitämisessä. Myös lantionpohjalihasjumppaan kannustetaan.
 • Terveydenhoitaja tutkii sinun fyysisen toipumisesi synnytyksestä tarkistamalla kohdun supistumisen, rintojen terveyden, jälkivuodon sekä tarvittaessa episiotomian tai sektiohaavan paranemisen.
 • Vauvasta tutkitaan mm. yleisvointi, paino, imeminen, virtsaaminen ja ulostaminen sekä aukileet, iho ja napa.
 • Saat terveydenhoitajaltasi vauvalle neuvolakortin, oppaita vauvan hoitoon ja käsittelyyn sekä omaan toipumiseesi liittyen. Käytte myös läpi neuvolaseurannan jatkon ja saat seuraavat ajat käynneille.
Janakkala

2- 4vk terveydenhoitajan käynti

 • Käynnillä jutellaan perheen esille nostamista asioista. Aiheita voivat olla mm. vanhempien jaksaminen, äidin fyysinen toipuminen, parisuhde ja seksuaalisuus, perhesuunnittelu ja ehkäisy sekä vauvaperheen arki.
 • Käynnillä otetaan verenpaine, hemoglobiini, paino ja virtsanäyte.
 • Äiti täyttää myös mielialaseula lomakkeen (EPDS).
 • Imetystä tuetaan perheen toivomalla tavalla
Riihimäen seutu
 • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme
 • Kotikäynti pyritään tekemään viikon sisällä kotiutumisesta ja tarvittaessa voidaan tehdä useampi kotikäynti tarpeenne niin vaatiessa.
 • Jos sinulla on imetykseen liittyviä haasteita, sinulla on mahdollisuus varata aika imetystukiterveydenhoitajan vastaanotolle.
 • Neuvolassa on myös perhetukiterveydenhoitaja, jonka kanssa voidaan sopia ylimääräisiä kotikäyntejä.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti