Vertaistuki ja psyykkinen tuki

Jokainen vanhempi tarvitsee toisinaan neuvoja ja apua. Tänne on koottu linkkejä sekä vertaistukeen toisilta vanhemmilta että myös niihin tilanteisiin jos apua tarvitaan ammattilaiselta.

Neuvolan kautta tarjottava psyykkinen tuki

  • Neuvolasi terveydenhoitajan kanssa voit keskustella luottamuksella niin raskauteen, perheeseen kuin muuhun elämäntilanteeseen liittyvistä asioista ja huolista. Hän neuvoo ja ohjaa sinua tarvittaessa eteenpäin.
  • Osassa neuvoloita on myös omia neuvolapsykologeja tai psykiatrisia sairaanhoitajia.
  • Tutustu oman alueen perhekahviloihin ja vanhempainryhmätoimintaan.

Synnytyssairaalan kautta tarjottava tuki

  • Myös synnytyssairaalan kätilöt ja muu hoitohenkilöstö kuuntelee ja tukee sinua. Synnyttäjistä tai raskaana olevista tehdään tarvittaessa myös lähete sairaalan psykiatriselle sairaanhoitajalle.
  • Synnytyspelkoon löydät tietoa polun Lisätietoa-kohdasta Kun synnytys pelottaaSynnytyspelkopotilaille järjestetään tarvittaessa psykiatrisen sairaanhoitajan käynti.

Vertaistuki

Synnytys

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti