Palvelutarpeen arviointi työikäiset

Kotiin viety hoito, ikoni.

Palvelutarpeen arviointi

Voit olla sosiaalipalveluihin yhteydessä, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista tai etuuksista. Lisäksi voit olla yhteydessä, jos sinulla tai läheiselläsi on

 • taloudellisia haasteita selvitä arjesta tai olet velkaantunut ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • vaikeuksia selvitä arjesta tai tarvitset tuke arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • työttömyys, ja ohjauksen tarve jatkosuunnitelmiin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämään ja koet tarvitsevasi tukea
 • ongelmia asumisessa, vuokranmaksussa tai olet vailla asuntoa
 • äkillinen kriisi on kohdannut
 • olet kohdannut perheväkivaltaa tai
 • tarvitset apua sosiaaliturvaan tai muihin sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan

Työikäisten palveluissa sinulle tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa otetaan huomioon selviytymisesi arjen haasteista. Sinua pyritään tukemaan ja auttamaan ja sinulla on mahdollisuus keskustelun, neuvonnan ja taloudellisen tuen palveluihin.  Työikäisten palveluissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, tuen tarpeita, vahvuuksia ja voimavaroja.

Hyvinvointialueen verkkosivuilta lisä- ja yhteystiedot.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti