Väkivalta

Hoitopaikka, ikoni.

Älä jää yksin väkivallan kokemuksen kanssa

Väkivallan kokeminen aiheuttaa usein häpeää. Kerro kuitenkin avoimesti esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiselle, jos olet joutunut väkivallan uhriksi.

Myös terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä ottaa väkivalta puheeksi aina, kun asiakkaalla on haasteita päihteiden, muiden riippuvuuksien tai mielenterveyden kanssa. Lisäksi esiin kannattaa nostaa väkivallan eri muodot.

Luottamuksellinen suhde tarjoaa tilaisuuden puhua avoimesti vaikeistakin asioista. Ota siis myös väkivaltaan liittyvät asiat rohkeasti puheeksi!

Väkivaltaa on monenlaista. Se voi liittyä lähisuhteisiin tai satunnaisiin kohtaamisiin. Lähisuhteissa väkivallan tunnistaminen on haastavaa. Siihen nimittäin liittyy aina tekijän ja uhrin välinen tunneside. Väkivalta ei kuulu terveisiin ihmissuhteisiin. Se on aina väärin toista ihmistä kohtaan.

Henkinen väkivalta

Henkinen väkivalta

Henkinen väkivalta voi yhdistyä muihin väkivallan muotoihin. Se on usein ensimmäinen kokemus väkivallasta.

Henkistä väkivaltaa on hankala tunnistaa. Väkivaltainen henkilö ei välttämättä aina kohtele toista ikävästi vaan voi olla myös erittäin ystävällinen – esimerkiksi silloin, kun muitakin on läsnä.

Henkisen väkivallan tunnistaa siitä, että toinen kokee jäävänsä aina alakynteen kiistatilanteissa. Uhri ei yleensä uskalla kertoa omista tunteistaan.

Henkinen väkivalta koetaan usein fyysistä väkivaltaa hankalammaksi. Se voi vaikuttaa minäkuvaan ja itsetuntoon. Lisäksi se aiheuttaa avuttomuutta oman tilanteen suhteen.

Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta on yksilön koskemattomuuteen kajoamista. Se voi olla

  • tuuppimista
  • tönimistä
  • läpsimistä
  • potkimista
  • muuta tahallista toisen ihmisen satuttamista.

Fyysisen väkivallan seurauksena on usein hiustenlähtöä, mustelmia ja tapaturmia. Väkivalta voi aiheuttaa myös kiputiloja, puutumista, sydämentykytystä tai huimausta.

Apua

Apua on tarjolla

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa palvelujaan kaikille seksuaalirikosten uhreille. Kriisipäivystyksen puhelinnumero on 0800 978 99, juristipäivystyksen puolestaan 0800 978 95.

Rikosuhripäivystys auttaa rikosten uhreja. Jos olet joutunut rikoksen kohteeksi, voit soittaa maksuttomaan numeroon 116 006. Juristin puhelinneuvonnan numero on 0800 161 177.

Nollalinja tukee väkivaltaa kokeneita. Voit soittaa maksuttomaan numeroon 080 005 005.

Voit myös lukea Nollalinjan sivuilta, mikä on väkivaltaa.

Hakeudu tarvittaessa Hämeenlinnan turvakotiin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti