Palvelutarpeen arviointi

Kaksi istuvaa henkilöä. Toisen yllä puhekupla.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi 

 • Jos kotona pärjäämisesi on vaikeutunut, voit itse tai läheisesi voi olla yhteydessä ikäihmisten asiakasohjaukseen.  
 • Palveluntarpeen selvittämisestä vastaa iäkkään tarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta ja joka toimii yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. 

Hyvinvointialueen on aloitettava palvelutarpeen arviointi viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta 

 • 75 vuotta täyttäneelle ja 
 • Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle. 

Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee asiakkaita, jotka: 

Palvelutarpeen arviointi tehdään yleensä omassa kodissasi ja siitä sovitaan aina etukäteen. Palvelutarpeen arviointi on maksuton. 

 • Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-toimintakyvynarviointia, jolla pystytään selvittämään yhdessä ikääntyneen kanssa kokonaisvaltainen tilanne laajasti ja monipuolisesti. RAI-arviointijärjestelmässä selvitetään muun muassa arjesta suoriutuminen, psyykkinen tila ja kognitiiviset taidot, sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, terveydentila, kipu ja ravitsemus. RAI-arviointijärjestelmä antaa monipuolisen kuvan voinnistasi. Lisätietoja RAI-arvioinnista löydät täältä
 • Arvioinnissa pohdit ja tarvittaessa läheinen voi pohtia yhdessä asiakasohjauksen ammattilaisen kanssa, minkälainen tuki ja minkälaiset palvelut ovat tarpeen ja miten järjestettynä ne vastaavat parhaiten palveluntarpeeseesi 
 • Palvelutarpeen arviointi ei aina johda palveluiden aloittamiseen. 
 • Palvelutarpeen arvioinnissa annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen tarjoamista palveluista. 
 • Arvioinnissa kartoitetaan omia voimavarojasi ja tukiverkostoasi. 
 • Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan, voidaanko palveluiden järjestämisessä hyödyntää teknologiaa.  
Asiakassuunnitelma

Asiakassuunnitelma

Palvelutarvearviota täydennetään asiakassuunnitelmalla, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana. Suunnitelman laatii sosiaalihuollon viranomainen yhdessä sinun ja tarvittaessa omaisesi tai laillisen edustajasi kanssa. 

Sinulla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palvelupäätökset tekee sosiaalihuollon viranomainen.  

Ikäihmisten palveluiden myöntäminen perustuu Oma Hämeen palveluiden myöntämisperusteisiin, joiden tulee täyttyä palveluita myönnettäessä.  

Omatyöntekijä

Omatyöntekijä  

Jos sinulle myönnetään sosiaalihuollon palveluita, nimetään sinulle omatyöntekijä asiakkuuden ajaksi. Useimmiten omatyöntekijä nimetään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Työntekijää ei tarvitse nimetä, jos sinulle on jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai nimeäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 • Omatyöntekijä on sosiaalihuollon ammattihenkilö tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se on palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua.  
 • Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä.  
 • Omatyöntekijän tehtävänä on seurata palveluiden toteutumista ja toimia yhteyshenkilönä. 

Mikäli olet jo sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaana, otathan ensisijaisesti yhteyttä hoitavaan tahoosi tai omatyöntekijääsi liittyen palveluihisi ja etuuksiisi. 

Terveydentilaan liittyvissä asioissa olethan yhteydessä terveysasemallesi tai hoitavaan tahoosi. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti