Selkäleikkaus

Leikkauspäivän aamuna

 • Muista ottaa sairaalaan mukaan Kela-kortti, käyttämäsi lääkkeet, hygieniatarvikkeet, matkapuhelin latureineen ja apuvälineet, joista olet sopinut etukäteen hoitajan kanssa.
 • Leikkauspäivän aamuna ilmoittaudu Leiko-yksikössä (linkki karttaan E1).

Leikkauksen eteneminen:

 • Aamulla hoitaja ottaa sinut vastaan ja antaa sinulle sairaalan vaatteet vaihdettavaksi. Tarvittaessa hoitohenkilökunta auttaa sinua niiden vaihtamisessa.
 • Hoitaja tarkistaa ihosi ja saat tarvittavat esilääkkeet.
 • Seuraavaksi siirryt odotustilaan odottamaan leikkaussaliin menemistä.
 • Leikkaussalin hoitaja tulee hakemaan sinut odotustilasta ja saattaa sinut leikkaussaliin, jossa tapaat selkäortopedin, anestesialääkärin, anestesiahoitajan sekä leikkauksessa avustavia hoitajia.
 • Leikkaussalissa sinulle laitetaan leikkauksessa tarvittavat seurantalaitteet ja tippakanyyli, jonka jälkeen sinut nukutetaan.
 • Haavavuodon hallintaan voidaan leikkausalueelle tarvittaessa asettaa laskuputki eli dreeni, joka poistetaan osastolla ennen kotiutumista.
 • Leikkauksen kesto riippuu toimenpiteen laajuudesta.

Leikkauksen jälkeen:

 • Leikkauksen jälkeen siirryt heräämöön.
 • Heräämössä tarkkaillaan vointiasi ja annetaan tarvittaessa kipulääkettä.
 • Saatat tuntea kurkun karheutta tai käheyttä johtuen leikkauksessa käytetystä hengitysputkesta. Oireet ovat ohimeneviä.
 • Leikkaus tehdään vatsamakuu-asennossa, jolloin olkapäät voivat kipeytyä, mikäli niissä on esimerkiksi liikerajoituksia.
 • Pitkän selkäleikkauksen jälkeen kasvojen alue ja silmät voivat olla turpeat. Turvotus on myös ohimenevää.

Jos sinulla herää kysymyksiä leikkaukseen liittyen, voit olla yhteydessä Leiko-yksikköön  p. 03 629 3591 (takaisinsoittonumero).

Lue lisää leikkauksesta Terveyskylän Niveltalosta ja Kivunhallintalosta:

Välilevytyräleikkaus

Leikkaushoito voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos oireesi ovat pitkittyneet ja vaikeita. Esimerkiksi, jos alaraajan halvausoireet etenevät ja kipu on sietämätöntä, sinulla on virtsaamiskyvyttömyyttä tai ulosteen pidätyskyvyn heikkoutta. ​

 • ​Leikkauksessa poistetaan välilevytyrä. Leikkaus tehdään pienestä viillosta, jonka kautta välilevytyrä poistetaan ja hermojuuren pinne vapautetaan.
 • Suurin osa välilevytyräleikkauksista tehdään halvausoireiden vuoksi.
 • Suurin osa potilasta saa leikkaushoidosta hyvän avun oireisiinsa, osalle potilaista jää leikkauksen jälkeen jonkinasteisia selkäoireita ja pienelle osalle kroonisia alaraajaoireita.
 • Leikkauksen jälkeen kotiudut vointisi mukaan joko seuraavana päivänä tai muutaman vuorokauden sisällä.
Dekompressioleikkaus eli hermojen vapautusleikkaus
 • Leikkauksessa tehdään tilaa selkäydinkanavassa kulkeville hermorakenteille. 
 • Potilaan yksilöllinen anatomia vaikuttaa leikkausmenetelmän valintaan; osa leikkauksista tehdään mikroskooppiavusteisesti. 
 • Lannerangan vapautusleikkauksen jälkeen voimakkaita selän taivutuksia ja raskaita nostoja on vältettävä 4 - 8 viikon ajan tai lääkärin yksilöllisen ohjeen mukaisesti. 
 • Yleensä leikkauksessa selvitään hermojen vapauttamisella. Joskus tähän liitetään yksilöllisen harkinnan perusteella luudutusleikkaus. 
 • Suurin osa potilaista saa leikkaushoidosta hyvän avun katkokävelyoireeseensa niin, että kävelymatka pitenee ja toimintakyky paranee. 
 • Merkittävin oireiden lievittyminen tapahtuu 3 - 6 kuukauden kuluessa leikkauksesta. Suurin osa potilaista saa leikkaushoidosta avun selkäkipuun ja alaraajaoireisiin, jonka myötä liikunta- ja toimintakyky kohentuvat. Leikkauksesta huolimatta joillekin potilaista saattaa jäädä jonkinasteista selkä – tai alaraajaoireilua.
Luudutus- eli jäykistysleikkaus
 • Leikkauksen tavoitteena on helpottaa hermojuuriperäistä alaraajoihin säteilevää kipua ja puutumista sekä alaraajojen voimattomuutta jäykistämällä nikamaväli/ -välit liikkumattomaksi. Luudutettava nikamaväli/ -välit tuetaan titaanisella kiinnityslaitteistolla, jota ei tarvitse poistaa myöhemmin.
 • Leikkaus tehdään yleisanestesiassa ja se kestää toimenpiteen laajuuden mukaan 2 - 4 tuntia.
 • Luudutusleikkauksen tavoitteena on nikamavälin jäykistäminen liikkumattomaksi. Toimenpide voidaan tehdä yhteen tai useampaan nikamaväliin.​
 • Luudutusleikkaus tehdään käyttämällä ensisijaisesti potilaan omaa luuta, tätä saadaan hermojen vapautuksen yhteydessä tai tarvittaessa suoliluun takaharjasta.​
 • Lähes aina luudutusleikkauksissa käytetään titaanisia tukiruuvijärjestelmiä, tarvittaessa nikamaväliin voidaan asettaa tukikehikoita.
 • Leikkausalueelle asetetaan yleensä 1 - 2 laskuputkea, jotka keräävät leikkausalueelle kertyvän verenvuodon. Nämä laskuputket poistetaan ensimmäisenä tai toisena päivänä leikkauksen jälkeen.
 • Leikkauksen jälkeen selästä otetaan röntgenkuvat. Kotiudut 2-4 päivän kuluttua leikkauksesta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti