Tarve raskauden keskeytykselle

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Raskaudenkeskeytyksen tarve

Olet tullut Raskaudenkeskeytyksen palvelupolulle. Täältä saat tietoa raskaudenkeskeytyksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.

Raskaana olevan pyynnöstä raskaus voidaan keskeyttää 12. raskausviikkoon asti. Yli 12-viikkoisen mutta alle 20-viikkoisen raskauden voi keskeyttää vain Valviran myöntämällä luvalla.

Tämä polku perustuu raskaudenkeskeytyksen Käypä hoito -suositukseen sekä lakiin raskauden keskeyttämisestä. Jokaisella on oikeus päättää itse omasta raskaudenkeskeytyksestään ja saada viipymättä aika keskeytykseen. Perusteeksi riittää oma tahto. Halutessasi voit tutustua tarkemmin raskaudenkeskeytyksen Käypä hoito -suositukseen.

Raskaudenkeskeytystä hakevana sinulla on oikeus saada tietoa raskaudenkeskeytykseen vaikuttavista asioista ja keskeytystavoista. Sinulla on myös oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi omista lähtökohdistasi käsin.

Kun olet päätynyt keskeyttämään raskauden, astu polulla eteenpäin ja ota rohkeasti yhteyttä neuvolaan. Mikäli haluat keskustella raskaudenkeskeytyksestä ennen päätöksen tekemistä, ota yhteyttä neuvolaan tai koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoon. Tarkemmat ohjeet löydät tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Jokainen meistä suhtautuu raskaudenkeskeytykseen eri tavalla, ja jotkut raskaudenkeskeytyksen kokeneet saattavat tarvita tukea. Psyykkistä tukea on tarjolla koko raskaudenkeskeytyksen ajan sekä sen jälkeen. Älä epäröi pyytää apua, jos tarvitset tukea missä tahansa hoidon vaiheessa.

Alaikäisen raskaudenkeskeytys

Alaikäisen raskaudenkeskeytys

Joskus raskaudenkeskeytystä haluava saattaa olla vielä alaikäinen nuori. Jos hän toivoo ja terveydenhuollon ammattilainen on todennut hänet päätöksentekokykyiseksi

  • nuoren huoltajiin ei oteta yhteyttä terveydenhuollon toimesta.
  • Jos nuoren hoito on toteutettu osastolla, voi nuori sopia hoitoon liittyvän laskun noutamisesta suoraan paikan päältä ja näin laskua ei lähetetä kotiin.
  • Hoitokertomukset näkyvät OmaKannan kautta vain asiakkaalle itselleen, mikäli hän on päätöskykyinen ja näin toivoo. Reseptit siirtyvät sähköisesti.

Lapsen vanhemmille menee silloin ilmoitus, jos

  • terveydenhuollon henkilökunnalla herää huoli alaikäisen raskaudenkeskeytykseen tulevan hyvinvoinnista tai päätöksentekokyvystä. Terveydenhuollon ammattilaisen on silloin tehtävä lastensuojeluilmoitus.
  • terveydenhuollon henkilökunnalla on syytä epäillä, että alaikäinen raskaudenkeskeytykseen tuleva on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi. Terveydenhuollon ammattilaisen on silloin tehtävä sekä lastensuojeluilmoitus että rikosilmoitus.
Lisätietoa raskaudenkeskeytyksestä
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti