Muun ammattilaisen antama hoito ja ohjaus

Konsultaatiopyyntö ammattilaiset, asiakkaat lähetteellä?

Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimii kipupoliklinikka. Tehtävämme on arvioida ja valita yhdessä kanssasi Sinulle mahdollisimman hyvin toimivaa ratkaisua kivun hallintaan. Käytettävissä olevina keinoina ovat lääkehoito, lääkkeettömät hoitokeinot ja joidenkin potilaiden kohdalla kivunhoidolliset toimenpiteet.  Pyrimme hakemaan muiden asiantuntijoiden kanssa tilanteeseesi parhaiten sopivaa vaihtoehtoa, joka auttaa Sinua elämään lievittyneen kivun kanssa.

Yhteystiedot Kipupoliklinikka p. 03 629 3374

Linkkejä kivunhoitoon:

Kipupoliklinikka
Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa sinulla on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, siihen liittyvistä haasteista ja sairastumisen aiheuttamista muutoksista. Sen lisäksi voit tarvittaessa saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Sairaalan sosiaalityöntekijä:

  • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
  • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa
  • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
  • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia.

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen ja sairastamiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä 

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot saat henkilökunnalta sekä sairaalan verkkosivuilta: khshp.fi/meillehoitoon/sosiaalipalvelut/ 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti