Hoitoa tukevat apuvälineet

Peruukki

Solunsalpaajahoitoa saaville potilaille laaditaan tarvittaessa maksusitoumus peruukkia varten. Levinnyttä syöpää sairastaville potilaille voidaan kerran vuodessa laatia maksusitoumus uutta peruukkia varten.

Rintaproteesi

 • Koko rinnan poiston jälkeen ensimmäinen maksusitoumus rintaproteesia varten tehdään kirurgisesta yksiköstä.
 • Jatkossa uusi maksusitoumus tehdään tarpeen mukaan Syöpätautien klinikalta, kun potilaan hoidot jatkuvat Syöpätautien poliklinikalla.
 • Potilaalle voidaan tarvittaessa kirjoittaa maksusitoumus myös uimaproteesiin
 • Potilaan seurantojen siirtyessä perusterveydenhuoltoon laaditaan vuotuiset maksusitoumukset sieltä käsin.
 • Katso tästä potilasohje Rintaproteesin sovitukseen liittyen

Tukisukat ja tukihihat käsivarsille, jaloille ja muille kehon osille

 • Tuubitoppi/liivit annetaan potilaalle mukaan.
 • Lääkinnälliset tukihihat ja -käsineet myönnetään tarvittaessa 6 kuukauden välein rintasyövän ja/tai imusolmukkeiden poiston jälkeisen yläraajan lymfaturvotuksen hoitoon. Pääsääntönä on, että otat yhteyttä syöpäklinikalle, jos olet vielä siellä hoidossa tai seurannassa.
  Pieni osa potilaista voi hyötyä tukiliivistä.  Suositus tukiliivin käyttöön tulee aina fysioterapeutilta.
 • Fysioterapeutti arvioi tukituotteiden tarpeen. Potilas ohjataan fysioterapeutille lääkärin tai rintasyöpähoitajan lähetteellä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii tukituotteista maksusitoumuspyynnön, jonka saatuaan potilas hankkii tukituotteen yksityiseltä palveluntuottajalta.
 • Syöpätautien klinikan fysioterapeutti arvioi tukituotteiden vaikutusta lymfaturvotukseen kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tukituote on otettu käyttöön.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti