Sosiaaliturva

Sosiaaliturva

Syöpää sairastavan potilaan sosiaaliturvasta löydät kootusti Järjestöjen sosiaaliturvasta löydät kootusti Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta.

Taloudellinen tilanteesi saattaa muuttua sairasloman aikana, ja siihen kannattaa etukäteen varautua.

Sairaalan sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa sinulla on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, siihen liittyvistä haasteista, sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Sairaalan sosiaalityöntekijä:

  • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
  • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa
  • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
  • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot saat henkilökunnalta. Lisätietoa sosiaalipalveluista Kanta-Hämeen keskussairaalan verkkosivuilta.

Syöpää sairastavien potilaiden sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot:

  • Sosiaalityöntekijä puh. 040 588 7562
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti