Kuntoutuksen arviointi ja seuranta

Henkilö ja mittanauha.

Arviointi ja seuranta

Kuntoutuksen edistymistä on hyvä arvioida ja seurata koko kuntoutusjakson ajan. Kun olet asettanut kuntoutukselle selkeät tavoitteet yhdessä kuntoutuksen asiantuntijan kanssa, kuntoutumisen toteutumista on helpompi arvioida.

Kun kuntoutusjaksosi on päättymässä, sinun tulisi saada kuntoutuksen asiantuntijalta kuntoutuspalaute tai muu yhteenveto kuntoutuksestasi. Jos kuntoutusta on syytä jatkaa, tarvitset uuden kuntoutustarpeen arvion.

Kuntoutus voi päättyä eri tilanteissa, esimerkiksi kun olet saavuttanut kuntoutuksellesi asetetut tavoitteet tai kun kuntoutuksen keinoista ei ole enää merkittävää hyötyä tilanteesi edistämiseksi.

On tärkeää, että huomioit kuntoutumistasi edistäneet ja tukeneet asiat arjessasi vielä kuntoutuksen päätyttyäkin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti