Mitä toiminta- ja työkyky on?

Mitä toiminta- ja työkyky on?

Toimintakyky ja toimintarajoitteet ovat moniulotteinen, vuorovaikutuksellinen ja muuttuva tila, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Jotta tunnistetaan toimintakykyäsi parhaiten edistävät ja rajoittavat asiat ja osataan valita tilanteeseesi sopivat kuntoutuksen menetelmät, on tärkeää tarkastella kokonaisuutta. Terveydentilasi lisäksi toimintakykyysi voivat vaikuttaa

  • kehosi toiminnot ja rakenteet
  • suoriutumisesi
  • osallistumisesi
  • muut yksilö- ja ympäristötekijät.

Toimintakyvyn rajoittuminen nähdään epäsuhtana näiden osa-alueiden välillä. Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu näiden asioiden vuorovaikutussuhteita.

Työkyky tarkoittaa työntekijän toimintakyvyn, voimavarojen ja osaamisen sekä työn aiheuttamien vaatimusten ja haasteiden tasapainoa. Työkyvyn perustana ovat työtehtävien edellyttämät fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä osaaminen.

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa myös kykyysi selviytyä työssäsi. Osittainen työkyky tarkoittaa sitä, että työkykyä on vielä jäljellä. Moni osatyökykyinen pystyy tekemään ja tekee itselleen soveltuvaa työtä täysipainoisesti.

Terveydentila on siis yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työssä toimimiseen. Onkin tärkeää selvittää, millä tavoin työkykyäsi ja työelämässä jatkamistasi voitaisiin tukea ja edistää parhaiten.

Kun terveydentilassasi tapahtuu muutos, ota yhteys terveydenhuoltoon:

  • Jos olet työelämässä, ota yhteys työterveyshuoltoosi.
  • Jos et ole työterveyshuollon piirissä, käänny oman terveysasemasi puoleen.

Työterveyslaitos on luonut Työkykytalo-mallin (ks. alla oleva kuva), jolla kuvataan työkyvyn eri osa-alueita. Työkykytalossa on neljä kerrosta. Kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja, neljäs puolestaan itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan. Voit tutustua Työkykytaloon tarkemmin Työterveyslaitoksen sivuilla.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti