Mitä kuntoutus on?

Fysioterapeutti jonka oikealla puolella on puntti.

Mitä kuntoutus on?

Lääkinnällinen kuntoutus voi alkaa monesta eri syystä. Kuntoutus onkin tärkeä osa monen sairauden hoitoa.

Kuntoutus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen prosessi, jonka ammattilainen suunnittelee yhdessä sinun kanssasi. Lähtökohtana ovat kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Kuntoutuminen edellyttää pääsääntöisesti kuntoutujan omaa aktiivista toimintaa. Sitä ei siis voi tehdä kuntoutujan puolesta.

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntoutujan

  • toimintakykyä
  • itsenäistä selviytymistä
  • osallistumismahdollisuuksia
  • elämänlaatua
  • työ- ja opiskelukykyä, työllistymistä ja työssä jatkamista.

Tällä aikuisten kuntoutuspolulla kuvataan pääosin perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen prosessia. Voit saada vinkkejä kuntoutumisesi edistämiseksi myös muilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelupoluilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti