Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

Ohjaus ja neuvonta

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Tuen tarve

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Jokaisen elämässä voi olla aikoja, jolloin tarvitaan tukea ja neuvoja raha-asioihin. Yllättäviä ja monimutkaisiakin tilanteita talouden näkökulmasta voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • työttömyys
 • muutokset terveydessä
 • erotilanteet
 • äkilliset kriisit.

Tästä palvelupolusta löydät paljon ohjeita ja neuvoja sen suhteen, miten eri tilanteissa voi ja kannattaa toimia.

Kela takaa jokaiselle perusturvan, oli elämäntilanne mikä tahansa. Voit saada Kelan tukia, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat yleensä Suomessa vakinaisesti asuvat tai työskentelevät henkilöt. Lue etuuksista tarkemmin Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se tarkoittaa, että ennen toimeentulotuen hakemista sinun tulee selvittää, voitko ratkaista rahatilanteesi jotenkin muuten. Selvitä esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Voisitko saada muita etuuksia? Oikeuttasi Kelan etuuksiin ja niiden määrää voit arvioida Kelan laskureilla.
 • Voisitko hakea asiakasmaksujen poistoa tai alennusta? Näet sen yleensä laskusta, joka koskee esimerkiksi terveydenhuoltoa, kotihoitoa, päivähoitoa, kerhotoimintaa tai harrastustoimintaa. Laskusta löydät yleensä myös ohjeet poiston tai alennuksen hakemiseksi.
 • Pystyisikö laskun eräpäivää siirtämään? Tai voisiko laskun maksaa pienemmissä erissä? Selvitä asia ottamalla yhteyttä laskun lähettäjään.
 • Jos sinulla on lainaa, pystyisitkö hakemaan lyhennysvapaata? Lyhennysvapaan aikana maksat lainasta vain korot ja muut mahdolliset kulut. Varsinainen lainan lyhentäminen on kuitenkin tauolla. Sovi lyhennysvapaasta luotonantajan – eli pankin tai luottofirman – kanssa.
 • Jos olet ulosotossa, voisiko ulosmittausta lykätä? Tai voisiko ulosottoon menevää määrää pienentää? Vai voisitko jopa saada vapaakuukausia ulosotosta? Selvitä asia ulosottoviranomaiselta. Ulosottolaitoksen sivuilta löydät tietoa ulosmittauksen lykkäämisestä, rajoittamisesta ja vapaakuukausista. Sieltä löydät myös tarvittavat hakulomakkeet.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Toimeentulotuen kokonaisuus

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Toimeentulotuen kokonaisuus

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Toimeentulotuen kokonaisuus

Toimeentulotuen kokonaisuudessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotuen käsittelee Kela. Lue lisää perustoimeentulotuesta Kelan sivuilta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee hyvinvointialueen sosiaalitoimi. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta käytetään myös yhteisnimitystä harkinnanvarainen toimeentulotuki. Ennen harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemista selvitä oikeutesi perustoimeentulotukeen. Palvelupolun seuraavassa kohdassa ohjataan tarkemmin harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemisessa. Voit halutessasi alla olevista välilehdistä tutustua siihen, miten täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki poikkeavat toisistaan. Sinun ei kuitenkaan itse tarvitse määritellä haetko täydentävää vai ehkäisevää toimeentulotukea, vaan sen tekee hakemustasi käsittelevä ammattilainen.

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen päätetään yksilö- ja tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka tukea ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu toistuviin menoihin, tarve arvioidaan jokaisen hakemuksen kohdalla senhetkisen tilanteen mukaisesti.

Jos sinun tai perheesi kokonaistilanne vaatii tarkempaa selvittämistä, kanssanne voidaan aloittaa palvelutarpeen arviointi. Se on sinun ja perheesi oikeus, ja sen avulla selvitetään, mitä sosiaalipalveluja tarvitsisitte. Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Kuka voi hakea toimeentulotukea?

Kuka voi hakea toimeentulotukea?

Toimeentulotukea voi hakea jokainen, joka

 • tarvitsee rahallista tukea
 • tulot ja varallisuus eivät riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisen elämisen menoja
 • ei voi ratkaista tilannettaan muilla keinoilla.

Toimeentulotuki on perhekohtainen etuus. Siksi tuloihin lasketaan mukaan koko perheen tulot. Vanhemmat eivät voi kuitenkaan hakea etuuksia yhdessä aikuisten lastensa kanssa. Aikuisten lasten tulee hakea itse omat etuutensa.

Jos sinulla on varallisuutta, jonka voisit muuttaa nopeasti rahaksi tilanteesi ratkaisemiseksi, et yleensä voi saada toimeentulotukea. Tällaista varallisuutta ovat esimerkiksi

 • tileillä olevat säästöt
 • rahasto-osuudet
 • säästövakuutukset
 • arvopaperit.

Lisätietoa varallisuuden vaikutuksesta toimeentulotukeen löydät Kelan sivuilta.

Täydentävää toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki on nimensä mukaisesti perustoimeentulotukea täydentävä tuki, joten ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista sinun tulee selvittää oikeutesi perustoimeentulotukeen

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka

 • aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista
 • katsotaan tarpeellisiksi toimeentulosi turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisesi edistämiseksi.

Erityisiä tarpeita tai olosuhteita voivat olla esimerkiksi

 • pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen
 • pitkäaikainen sairaus
 • lasten harrastuksesta tai hoidosta aiheutuvat erityistarpeet.
Ehkäisevän toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki voidaan joissakin erityisissä tilanteissa ratkaista myös ilman että olet hakenut ja saanut ratkaisun perustoimeentulotuesta, mutta lähtökohtaisesti oikeus perustoimeentulotukeen on tarpeen selvittää.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on

 • edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista
 • ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa

 • asumisen turvaamiseksi
 • jos taloudellinen tilanteenne on heikentynyt äkillisesti vaikkapa yllättävässä kriisitilanteessa.
Lisätietoja

Lisätietoja

Toimeentulotuesta säädetään laissa: Tutustu lakiin toimeentulotuesta Finlexissä.

Myös sosiaalihuoltolaissa sekä laissa asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säännöksiä toimeentulotuesta:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Hakemus

Paperinen, kovaan kantolustaan kiinnitetty nelivaiheinen muistilista.

Hakemus

Paperinen, kovaan kantolustaan kiinnitetty nelivaiheinen muistilista.

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakeminen

Jos olet jo hakenut perustoimeentulotukea Kelasta, voit hakea harkinnanvaraista – eli täydentävää ja/tai ehkäisevää – toimeentulotukea suoraan hyvinvointialueelta. Voit kuitenkin myös hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea Kelan perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä. Tällöin Kela voi siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle, mikäli:

 • olet esittänyt hakemuksessasi sellaisia menoja, jotka eivät kuulu perusosaan tai muihin perusmenoihin
 • olet pyytänyt hakemuksen siirtämistä.

Lue Kelan sivuilta, mitä perusosaan ja muihin perusmenoihin sisältyy.

Tutustu täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen Oma Hämeen sivuilla.

Oma Hämeen sivuilta löydät toimeentulotuen hakemuslomakkeen.

Mikäli haet hautausavustusta, löydät sen hakemiseen tarvittavan lomakkeen Oma Hämeen sivuilta. Hautausavustus kuuluu harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen, mutta sille on oma hakulomakkeensa avustuksen erityisen luonteen vuoksi.

Vaikka olisit saanut Kelasta kielteisen päätöksen perustoimeentulotuesta, voit silti tarvittaessa hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. Lue kuitenkin tarkkaan Kelan esittämät perustelut siitä, miksi sinulle ei myönnetty perustoimeentulotukea.

Mitä kirjoitan hakemukseen

Mitä kirjoitan hakemukseen

Kirjoita hakemukseen selvästi, mihin haet harkinnanvaraista toimeentulotukea. Lisäksi sinun tulee perustella, miksi haet tukea.

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen, ota yhteyttä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan.

Täytä hakemus selvällä käsialalla. Muista myös antaa yhteystietosi sekä allekirjoittaa hakemus.

Jos olet perheellinen, samalla hakemuksella käsitellään koko perheesi tilanne. Huomioon otetaan sekä sinun että puolisosi tulot ja menot.

Mitä tarvitaan liitteeksi

Mitä tarvitaan liitteeksi

Liitä hakemukseen

 • kahden kuukauden tiliotteet (perheenjäsenten) kaikista tileistä, myös S-tilistä ja pelitileistä
 • tosite vuokranmaksusta (jos vuokranmaksu ei näy tiliotteella)
 • laskut tai kuitit, joihin haet tukea
 • muut mahdolliset tilannetta kuvaavat asiakirjat.

Älä laita liitteiksi alkuperäisiä asiakirjoja vaan kopiot. Näin alkuperäiset kappaleet jäävät edelleen sinulle.

Muista liittää hakemukseen myös puolisosi tiedot, koska hakemus koskee kaikkia taloudessasi asuvia henkilöitä.

Jos et pysty toimittamaan kaikkia liitteitä, voit kertoa ja perustella asian hakemuksessa.

Jos Kela on siirtänyt harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemuksesi hyvinvointialueelle, myös tarvittavat liitteet ovat siirtyneet hakemuksen mukana. Niinpä sinun ei yleensä tarvitse lähettää niitä hyvinvointialueelle enää erikseen.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Hakemuksen käsittely

KHSHP jatkohoito, ikoni.

Hakemuksen käsittely

KHSHP jatkohoito, ikoni.

Kuinka hakemukseni etenee

Lain mukaan toimeentulotukihakemus tulee käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Ensimmäiseksi käsittelypäiväksi luetaan hakemuksen saapumista seuraava arkipäivä. Voit tutustua toimeentulotukilakiin Finlexissä.

Jos hakemuksessasi ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, hakemuksen käsittelijä saattaa pyytää sinulta lisäselvityksiä. Tutustu lisäselvityksiin tarkemmin tämän polun kohdassa Lisäselvitys.

Hakemuksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti. Käsittelyssä noudatetaan lakiin perustuvaa tietosuojaa.

Kaikki sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja muille vain asiakkaan suostumuksella – eli sinun luvallasi. Tämä koskee myös yhteistyötahoille annettavia tietoja.

Sosiaalihuollon ja hyvinvointialueen työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. He eivät siis saa antaa sinun tietojasi ulkopuolisille ilman sellaista syytä, joka on määritelty erikseen laissa.

Poikkeustapauksissa tietoja tosin voidaan antaa myös ilman sinun lupaasi. Se edellyttää, että sinun etujesi toteutuminen vaatii kyseisten tietojen antamista.

Myös tiedon saajalla on aina vaitiolovelvollisuus.

Sosiaalityöntekijällä on oikeus saada tietoa Kelan perustoimeentulotuen käsittelystä. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelijä siis näkee, millaisen ratkaisun Kela on tehnyt perustoimeentulotuestasi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Lisäselvitys

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Lisäselvitys

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Olen saanut lisäselvityspyynnön

Jos hakemuksesi käsittelijä huomaa, ettei tietoja ole tarpeeksi päätöksen tekemiseksi, saat lisäselvityspyynnön. Tällöin hakemuksesi käsittelijä soittaa sinulle.

Lisäselvityspyyntö lähetetään sinulle aina myös kirjallisena. Kirjallisessa lisäselvityspyynnössä kerrotaan, mitä lisäselvityksiä sinun tulee toimittaa, mihin mennessä ja mihin osoitteeseen.

Jos lisäselvityksiä tai tilanteesi kartoittamista varten tarvitaan tapaaminen, se voidaan järjestää joko kotonasi tai toimipisteessä. Tällöin sinulle soitetaan tai lähetetään kirje tapaamisajan sopimiseksi. Kannattaa siis vastata myös vieraista numeroista tuleviin puheluihin.

Kun olet toimittanut puuttuneet selvitykset, harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätös tehdään viivytyksettä – kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lisäselvitysten saamisesta.

Mitä tapahtuu, jos en toimita lisäselvityksiä

Hakemuksen käsittelijä pyytää lisäselvityksiä, jotta hän saisi riittävästi tietoa hakemuksesi ratkaisemiseksi. Hänen tulee pyytää lisäselvityksiä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Jos et toimita lisäselvityksiä, käsittelijä tekee päätöksen niiden tietojen pohjalta, jotka olet toimittanut. Tällöin on mahdollista, ettei käsittelijä tiedä kaikkea sellaista, minkä perusteella sinulle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea.

Jos et pysty toimittamaan lisäselvityksiä määräajassa, ota yhteyttä hakemuksesi käsittelijään. Hän voi antaa sinulle uuden määräajan, jos sinulla on perusteltu syy siihen, miksi et voi toimittaa lisäselvityksiä alkuperäisessä määräajassa.

Tarvittaessa voit pyytää apua myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvonnasta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Päätös

Sosiaalityöntekijä ja euron symboli.

Päätös

Sosiaalityöntekijä ja euron symboli.

Päätös

Saat hakemukseesi aina kirjallisen päätöksen. Päätös toimitetaan postitse siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi.

Lue saamasi päätös tarkkaan. Siinä kerrotaan, miksi sinulle on myönnetty harkinnanvaraista toimeentulotukea tai miksi sitä ei ole voitu myöntää.

Jos olet saanut tukea, päätöksessä kerrotaan myös, onko tuki maksettu tilillesi vai esimerkiksi suoraan laskuttajalle hakemuksesi perusteella. Päätöksessä voi olla myös toimintaohjeita, joita sinun tulee noudattaa.

Saatat saada tukea myös maksusitoumuksen tai maksukortin muodossa. Niiden avulla pystyt maksamaan ostoksesi esimerkiksi kaupassa tai apteekissa.

Joskus toimeentulotuki voidaan myöntää kuittia vastaan. Jos näin on, päätöksessä on ohjeet kuitin toimittamiseen. Kun olet toimittanut kuitin, tuki maksetaan ilmoittamallesi tilille.

Jos et ymmärrä jotakin kohtaa saamastasi päätöksestä, voit ottaa yhteyttä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä suoraan hakemuksesi käsittelijään.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Muutoksenhaku

Oire, ikoni.

Muutoksenhaku

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Muutoksenhaku päätökseen

Harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta on aina annettava kirjallinen päätös ja muutoksenhakuohjeet. Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat saamasi päätöksen mukana. Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä, jona olet saanut tiedon päätöksestä. Päätöksensaantipäivää ei lasketa mukaan tuohon 30 päivään. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, kun päätös on lähetetty sinulle.

Tee oikaisuvaatimus aina kirjallisena. Voit kirjoittaa sen vapaamuotoisesti. Kerro oikaisuvaatimuksessa

 • miltä osin haet muutosta päätökseen
 • mitä muutoksia vaadit päätökseen.

Perustele vaatimuksesi. Tarvittaessa voit liittää oikaisuvaatimukseesi uusia asiakirjoja tai tositteita, jotka tukevat vaatimuksiasi. Liitä oikaisuvaatimukseen myös saamasi päätös, johon haet muutosta, ja sen liitteet.

Toimita oikaisuvaatimus osoitteeseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pääkirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna
.

Kirjaamo on avoinna ma–pe klo 9–15.

Jos toimitat oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, käytä ensisijaisesti turvapostia.

On mahdollista, että oikaisuvalituksesi johtaa itseoikaisuun. Tällöin sinuun ollaan yhteydessä ja sinulle kerrotaan, miten menetellä. Jos itseoikaisu sopii sinulle, asiastasi tehdään uusi päätös. Vanhan asian käsittely päättyy kokonaan.

Jos itseoikaisuun ei ole perusteita tai et hyväksy sitä, oikaisuvaatimuksesi käsittely jatkuu. Sosiaalitoimi tekee oikaisuvaatimukseesi vastineen. Tämän jälkeen oikaisuvaatimus ja siihen tehty vastine käsitellään yksilöjaostossa.

Jos olet tyytymätön hyvinvointialueen päätökseen, voit valittaa asiasta hallinto-oikeuteen. Joissakin tapauksissa voit valittaa tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

  Toteutuu yleensä         Tarvittaessa