Asiakkaaksi

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Asiakkaaksi

Kun täytät 18 vuotta, lastensuojelun asiakkuutesi siirtyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen jälkihuoltoon. Tämä kuitenkin edellyttää, että

  • sinulla on jälkihuolto-oikeus
  • haluat ottaa tukea vastaan.

Sinulla on jälkihuolto-oikeus, jos olet ollut huostaanotettuna tai sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta (avohuollon tukitoimena).

Oikeus palata jälkihuoltoon

Oikeus palata jälkihuoltoon

Jälkihuolto on sinun oikeutesi. Vaikka asiakkuutesi olisi päättynyt, voit aktivoida sen uudelleen. Ole tällöin yhteydessä kehen tahansa jälkihuollon työntekijään.

Jos haluat palata jälkihuoltoon, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Tarkemmat jälkihuollon yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Omatyöntekijä

Omatyöntekijä

Sinulle nimetään jälkihuollossa omatyöntekijä. Häneen voit olla yhteydessä kaikissa sinua askarruttavissa asioissa.

Omatyöntekijäsi voi olla tuen tarpeestasi riippuen joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sovi omatyöntekijäsi kanssa, miten pidätte yhteyttä ja kuinka usein tapaatte.

Jos et muista omatyöntekijäsi nimeä, voit lähettää sähköpostia yleiseen osoitteeseen [email protected].

Tarkempaa tietoa jälkihuollosta löydät Oma Hämeen sivuilta.

Itsenäistymisvarat

Itsenäistymisvarat

Sinä aikana, kun olet ollut sijoitettuna, sinulle on kerrytetty itsenäistymisvaroja. Ne on tarkoitettu itsenäistymisesi tueksi. Voit käyttää niitä asumiseen, koulutukseen tai muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihisi.

Itsenäistymisvarojen maksun ajankohdasta päättää hyvinvointialue. Sinun tulee kuitenkin sopia varojen käytöstä yhdessä jälkihuollon omatyöntekijäsi tai sosiaalityöntekijän kanssa. Itsenäistymisvarojen käyttämisestä tulee myös laatia suunnitelma.

Voit halutessasi katsoa Finlexistä, mitä itsenäistymisvaroista säädetään lastensuojelulaissa.

Järjestämisvastuu

Järjestämisvastuu

Sinulla on oikeus saada jälkihuoltoa siltä hyvinvointialueelta, jolla asut. Jos olet muuttanut toiselle hyvinvointialueelle, sijoituksen tehnyt hyvinvointialue (eli vanha alueesi) hallinnoi kuitenkin itsenäistymisvarojasi ja osallistuu asiakkuutesi suunnitteluun.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti