Lastensuojelun jälkihuollon palvelupolku täysi-ikäiselle asiakkaalle

[browser-shot url="https://khshp.palvelupolku.fi/rintasyopa/" width="1200" height="700"]

Pika avun tarve

Pikainen avun tarve

Puhelin ja numero 112.

Jos sinulla on jokin kiireellinen huoli, joka ei voi odottaa, että saat yhteyden omatyöntekijääsi, voit pyrkiä saamaan apua seuraavien palveluiden kautta:

Akuutissa, henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Jos sinulla on kiireellistä asiaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen, voit soittaa numeroon (03) 629 6560.

Jos tilanteesi ei ole hengenvaarallinen mutta tarvitset pikaista apua, ole yhteydessä Päivystysapuun. Päivystysavun puhelinnumero on 116 117. Päivystysapu neuvoo sinua äkillisissä terveysongelmissa. Sieltä myös kerrotaan, vaatiiko tilanteesi käyntiä päivystyksessä.

Löydät asuinalueesi päivystyksen yhteystiedot Oma Hämeen sivuilta.

Itsetuhoisuus

Oletko suunnitellut satuttavasi itseäsi?

Kerro pahoista ajatuksistasi läheisellesi.

Jos sinulla ei ole läheisiä, voit soittaa Mieli-kriisipuhelimeen numeroon (09) 2525 0111. Tärkeintä on, ettet jää ajatustesi ja suunnitelmiesi kanssa yksin. Apua on saatavilla, ja itsetuhoisuutta voidaan hoitaa.

Hätätilanteessa mene lähimpään terveydenhuollon päivystykseen tai soita hätänumeroon 112.

Apua itsetuhoisiin ajatuksiin saat Mieli-sivuilta.

Perustietoa itsetuhoisuudesta löydät Mielenterveystalon sivuilta.

Myrkytykset

Myrkytykset

Myrkytys voi aiheutua esimerkiksi

 • päihteiden liikakäytöstä
 • yliannostuksesta
 • aineiden sekakäytöstä
 • aineiden epäpuhtauksista
 • aineiden pitoisuuksien ennakoimattomista vaihteluista.

Myrkytystilat voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan. Ne vaativat aina sairaalahoitoa. Oireet voivat vaihdella sen mukaan, mikä aine myrkytyksen aiheutti.

Soita hätänumeroon 112, jos sinulla tai läheiselläsi on jotakin seuraavista:

 • hengitysvaikeuksia
 • rytmihäiriöitä
 • tajunnantason häiriöitä
 • voimakasta ahdistuneisuutta.

Myrkytystietokeskuksen maksuton puhelinnumero on 0800 147 11. Se on auki jatkuvasti, joten voit soittaa siihen milloin tahansa. Saat Myrkytystietokeskuksesta tietoa äkillisten myrkytysten ehkäisystä ja hoidosta.

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Useat päihteet saattavat aiheuttaa käyttäjälleen psykoosin (tila, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt) tai deliriumin (äkillinen sekavuustila).

Psykoosissa oleva henkilö ei ymmärrä omaa tilannettaan ja saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille. Sekavuustilassa taas henkilö saattaa tulkita ympäristön tapahtumat väärin. Lisäksi hänellä ilmenee

 • aistinhairahduksia (illuusiot)
 • aistinharhoja (hallusinaatiot)
 • harhaluuloja (deluusiot).

Hoitokeinona voi silloin olla tahdosta riippumaton hoito. Se perustuu lakiin, mutta sitä käytetään vain harvoin. Tahdosta riippumaton hoito on nimittäin äärimmäinen keino turvata psykiatrinen hoito.

Tahdosta riippumattoman hoidon harkinnan ja arvioinnin toteuttavat kaksi eri lääkäriä. Lisäksi on kehitetty hyvin tarkat kriteerit, jotka potilaan pitää täyttää, jotta tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa.

Voit pyytää psykoosissa tai sekavuustilassa olevalle läheisellesi apua hätänumerosta 112.

Lue lisätietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta Valviran sivuilta.

Vieroitushoito

Vieroitushoito

Vieroitushoidon avulla keskeytetään päihdekierre. Hoidolla siis tuetaan päihteiden käytön lopettamista ja hoidetaan vieroitusoireita.

Vieroitushoitoa voit saada silloin, kun haluat lopettaa minkä tahansa päihteen ongelmallisen käyttämisen. Vieroitushoito voi olla tarpeen vaativien fyysisten vieroitusoireiden vuoksi.

Lue lisää vieroitushoidosta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolun kohdasta Laitoshoito.

Jos sinulla on rahapeliriippuvuus tai muu toiminnallinen riippuvuus, vieroitushoidon tarpeesi arvioidaan yksilöllisesti päihde- ja riippuvuushoidon yksikössä.

Ruoka-apu

Ruoka-apu

Jos rahasi eivät riitä ruokaan ja elämiseen, voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea taloudellisen tuen yksiköstä. Löydät ohjeet toimeentulotuen hakemiseen Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolulta.

Otathan huomioon myös eri paikoissa järjestettävät ruoanjakotilaisuudet. Tietoa ruoanjakopaikoista löytyy muun muassa Ruoka-apu.fi-sivuilta. Jos sivuilla ei mainita asuinpaikkakuntaasi, kirjoita hakukoneeseen oman paikkakuntasi nimi ja ”ruokajakelu”.

Väkivalta

Väkivalta

Aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta ovat hyvin tavallisia päihteiden käytön seurauksia. Noin puolet kaikista väkivaltarikoksista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihteitä käyttävillä voi ilmetä aggressiivista käyttäytymistä myös vieroitusoireena.

Lue lisää väkivallasta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolun kohdasta Väkivalta.

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen tulee aina puuttua. Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Voit myös soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon (03) 629 6560.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, voit soittaa rikosuhripäivystyksen numeroon 116 006.

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta palvelee numerossa 0800 161 177.

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005. Voit soittaa sinne ilmaiseksi milloin tahansa, jos olet joutunut lähisuhde- tai perheväkivallan uhriksi. Voit lukea Nollalinjan sivuilta, mitä lähisuhde- ja perheväkivalta on.

Hyvinvointialueella on myös turvakoteja. Niihin voivat hakeutua kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Iällä tai sukupuolella ei ole väliä.

Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä perheen kanssa. Myös lemmikkieläimen voi yleensä ottaa mukaan, jos siitä sopii erikseen henkilökunnan kanssa.

Turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Ne ovat maksuttomia.

Tutustu tarkemmin Hämeenlinnan turvakotiin.

Rikos

Rikos

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi? Apua ja tukea saat seuraavista paikoista:

Rikosuhripäivystyksen puhelinnumero on 116 006.

RIKUchatissa voit keskustella nimettömästi rikostapahtumasta ja muista siihen liittyvistä asioista.

Jos olet joutunut seksuaalisen välivallan uhriksi, voit soittaa numeroon (03) 629 3097 (klo 8–15) tai (03) 629 3094 (klo 15–8).

Tee rikoksesta aina rikosilmoitus esimerkiksi poliisiasemalla. Voit tehdä rikosilmoituksen myös sähköisesti Poliisin sivuilla.

Tutustu Rikosuhripäivystyksen oppaisiin ja ohjeisiin.

Lue lisää rikoksista ja niiden uhriksi joutumisesta Poliisin sivuilta.

Perehdy rikoksen uhrille suunnattuihin ohjeisiin oikeuslaitoksen sivuilla.

Tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta

Tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta

Jos olet huolissasi henkilöstä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan terveydestään tai turvallisuudestaan, tee tuen tarpeen ilmoitus.

Esimerkiksi runsas päihteiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia elämänhallinnassa. Haittana voivat olla muun muassa asunnottomuus tai hankalat terveysongelmat. Tällöin tuen tarpeen ilmoituksen tekeminen voi olla tarpeen.

Voit tehdä tuen tarpeen ilmoituksen verkkolomakkeella:

Tee tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Tee tuen tarpeen ilmoitus ikäihmisestä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Ennen jälkihuoltoa

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Ennen jälkihuoltoa

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Ennen jälkihuoltoa

Sinulla on oikeus lastensuojelun jälkihuoltoon, jos olet ollut huostaanotettuna tai sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta (avohuollon tukitoimena).

Viranomaiset saavat tiedon siirtymisestäsi jälkihuoltoon sijais- tai avohuollon työntekijältä 6 kuukautta ennen kuin täytät 18 vuotta.

Oma sosiaalityöntekijäsi järjestää tapaamisen, johon kutsutaan sinut, huoltajasi, sijaishuoltopaikan edustus (eli ”arjen aikuiset”) ja jälkihuollon työntekijä. Tapaamisessa

 • suunnitellaan tulevaisuuttasi täysi-ikäisenä
 • sovitaan työnjaosta itsenäistymiseesi liittyvien asioiden suhteen.

Lisäksi jälkihuollon työntekijä kertoo sinulle mahdollisuuksistasi ja erilaisista vaihtoehdoista.

Tässä vaiheessa olet edelleen sijais- tai avohuollon asiakas. Asiakassuunnitelmasi päivitetään vasta silloin, kun siirryt virallisesti jälkihuoltoon.

Hoida nämä yhdessä arjen aikuisten kanssa ennen kuin täytät 18 vuotta:

 • henkilöllisyystodistuksen hankkiminen
 • pankkitili, verkkopankkitunnukset ja pankkikortti
 • asumismuodon miettiminen itsenäisen asumisen taitojesi ja tuen tarpeesi mukaisesti
 • asunnon hankkiminen
 • yksinolon harjoittelu, itsestä huolehtiminen ja kodinhoidolliset taidot
 • etuuksien hakeminen ja sosiaalityön lausunto jälkihuolto-oikeudestasi Kelaan
 • suunnitelma kodin hankinnoista, joihin toivot käytettävän itsenäistymisvarojasi, ja hankintojen tekemisestä sopiminen
 • tulevan asuinpaikkakuntasi nuorille suunnattujen toimintojen ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kartoittaminen.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Asiakkaaksi

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Asiakkaaksi

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Asiakkaaksi

Kun täytät 18 vuotta, lastensuojelun asiakkuutesi siirtyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen jälkihuoltoon. Tämä kuitenkin edellyttää, että

 • sinulla on jälkihuolto-oikeus
 • haluat ottaa tukea vastaan.

Sinulla on jälkihuolto-oikeus, jos olet ollut huostaanotettuna tai sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta (avohuollon tukitoimena).

Oikeus palata jälkihuoltoon

Oikeus palata jälkihuoltoon

Jälkihuolto on sinun oikeutesi. Vaikka asiakkuutesi olisi päättynyt, voit aktivoida sen uudelleen. Ole tällöin yhteydessä kehen tahansa jälkihuollon työntekijään.

Jos haluat palata jälkihuoltoon, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Tarkemmat jälkihuollon yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Omatyöntekijä

Omatyöntekijä

Sinulle nimetään jälkihuollossa omatyöntekijä. Häneen voit olla yhteydessä kaikissa sinua askarruttavissa asioissa.

Omatyöntekijäsi voi olla tuen tarpeestasi riippuen joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sovi omatyöntekijäsi kanssa, miten pidätte yhteyttä ja kuinka usein tapaatte.

Jos et muista omatyöntekijäsi nimeä, voit lähettää sähköpostia yleiseen osoitteeseen [email protected].

Tarkempaa tietoa jälkihuollosta löydät Oma Hämeen sivuilta.

Itsenäistymisvarat

Itsenäistymisvarat

Sinä aikana, kun olet ollut sijoitettuna, sinulle on kerrytetty itsenäistymisvaroja. Ne on tarkoitettu itsenäistymisesi tueksi. Voit käyttää niitä asumiseen, koulutukseen tai muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihisi.

Itsenäistymisvarojen maksun ajankohdasta päättää hyvinvointialue. Sinun tulee kuitenkin sopia varojen käytöstä yhdessä jälkihuollon omatyöntekijäsi tai sosiaalityöntekijän kanssa. Itsenäistymisvarojen käyttämisestä tulee myös laatia suunnitelma.

Voit halutessasi katsoa Finlexistä, mitä itsenäistymisvaroista säädetään lastensuojelulaissa.

Järjestämisvastuu

Järjestämisvastuu

Sinulla on oikeus saada jälkihuoltoa siltä hyvinvointialueelta, jolla asut. Jos olet muuttanut toiselle hyvinvointialueelle, sijoituksen tehnyt hyvinvointialue (eli vanha alueesi) hallinnoi kuitenkin itsenäistymisvarojasi ja osallistuu asiakkuutesi suunnitteluun.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Asiakkuussuunnitelma

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Asiakassuunnitelma

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Asiakassuunnitelma

Sinulle laaditaan ensimmäinen jälkihuollon asiakassuunnitelma siinä vaiheessa, kun siirryt jälkihuoltoon. Suunnitelman laatimisesta vastaa omatyöntekijäsi. Suunnitelma on lain mukaan pakko tehdä.

Saat itse vaikuttaa siihen, keitä kaikkia asiakassuunnitelmatapaamiseen kutsutaan mukaan. Suunnitelmasi tehdään yhteistyössä monen toimijan kanssa. Toimijat ovat sellaisia, joiden palveluita sinä tarvitset ja tulet käyttämään.

Asiakassuunnitelmaasi kirjataan jälkihuollon tarkoitus. Lisäksi siihen kootaan yhdessä sovittuja tavoitteita.

Asiakassuunnitelmatapaamisessa suunnitellaan palveluita, jotka tukevat itsenäistymistäsi. Ne voivat liittyä esimerkiksi

 • asumiseen
 • talouteen
 • terveyteen
 • opiskeluun
 • työelämään.

Asiakassuunnitelma ohjaa jälkihuollon työskentelyä. Samalla se toimii palvelulupauksena sinulle. Asiakassuunnitelmaasi voidaan säilyttää esimerkiksi

 • jälkihuollon tiloissa
 • kotonasi
 • muussa tarkoituksenmukaisessa, yhdessä sovitussa paikassa.

Tilannettasi ja asiakassuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti asiakassuunnitelmatapaamisissa.

Asiakassuunnitelma päivitetään joka vuosi. Tarvittaessa – jos tilanteesi muuttuu – se voidaan päivittää useamminkin.

Sinulle laaditaan tarvittaessa suunnitelma myös silloin, kun jälkihuoltosi päättyy.

Saat lisätietoja asiakassuunnitelmasta Finlexistä löytyvästä lastensuojelulaista.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Asumisen ja arjen tuki

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Asumisen ja arjen tuki

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Asumisen ja arjen tuki

Asumisen ja arjen tuen tarpeitasi arvioidaan koko jälkihuollon ajan. Arviointia tehdään yhdessä sinun kanssasi, tarvittaessa myös verkostosi kanssa.

Itsenäistä asumistasi ja arjenhallintaasi pyritään tukemaan tarpeidesi mukaisesti. Kun jälkihuolto alkaa, sinulle valitaan sopivin asumisen tukimuoto.

Yksi vaihtoehto on itsenäinen asuminen. Voit saada tarvittaessa tukea arjen askareisiin, vaikka asuisitkin itsenäisesti.

Toinen vaihtoehto on tuettu asuminen. Voit saada tarvitsemaasi tukea joko omassa kodissasi tai asumisyksikössä.

Kolmantena vaihtoehtona on palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen. Palveluasuminen on yleensä yhteisöllistä, eli samassa talossa asuu muitakin samassa tilanteessa olevia. Tehostettu palveluasuminen sopii sinulle, jos tarvitset apua kaikkina vuorokaudenaikoina.

Neljäs vaihtoehto on välivuokraus. Välivuokrauksessa olet vuokralla asunnossa, jonka on vuokrannut omiin nimiinsä jokin organisaatio tai muu toimija. Tällä menetelmällä pystyt asumaan vuokralla, vaikka et pystyisi vuokraamaan asuntoa itse. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella välivuokraus vaatii, että otat käyttöön erillisen välitystilin. Välivuokrauksesta ja välitystilistä saat lisätietoja omatyöntekijältäsi.

Viides vaihtoehto on, että jäät vanhaan sijaishuoltopaikkaasi jälkihuollon sijoitukseen. Siihen pitää kuitenkin olla jokin painava syy. Tämä vaihtoehto saatetaan katsoa tarpeelliseksi esimerkiksi siksi, että näin sinun on helpompaa suorittaa opintosi loppuun.

Asumiseen liittyvät asiat

Asumiseen liittyvät asiat

Tutustu muuttajan muistilistaan Nuorisoasuntoliiton sivuilla.

Kun muutat vuokra-asuntoon, sinun tulee yleensä maksaa vuokravakuus eli takuuvuokra. Sinun tulisi maksaa se ensisijaisesti omilla varoillasi.

Jos sinulla ei ole tarpeeksi rahaa vuokravakuuden maksamiseen, voit hakea Kelan perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Löydät tietoa vuokravakuuteen tarkoitetusta perustoimeentulosta Kelan sivuilta.

Jos Kela ei myönnä tukea vuokravakuuteen, sen maksamista voidaan harkita itsenäistymisvaroillasi tai jälkihuollon taloudellisena tukena.

Selvitä, voitko saada asumistukea. Saat lisätietoja asumistuesta Kelan sivuilta.

Arjen tuet

Arjen tuet

Sinun on tarvittaessa mahdollista saada arkesi tueksi sosiaaliohjaaja tai muu tukihenkilö. Suunnittele yhdessä omatyöntekijäsi kanssa, millaista tukea tarvitset arkeesi. Sen jälkeen omatyöntekijäsi selvittää, mitä palveluita voit saada.

Sosiaaliohjaus tai tukihenkilötoiminta suunnitellaan sinun tarpeidesi mukaan. Palvelun sisältö määräytyy niin, että se tukee hyvinvointiasi ja tarpeitasi.

Tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan säännöllisesti palavereissa yhdessä sinun ja omatyöntekijäsi kanssa.

Sosiaaliohjaus neuvoo ja tukee sinua palveluiden käytössä ja asioinnissa eri viranomaisten kanssa. Sillä pyritään edistämään hyvinvointiasi sekä vahvistamaan elämänhallintaasi, toimintakykyäsi ja voimavarojasi. Sosiaaliohjaukseen kuuluvat yhdessä sinun kanssasi sovitut tavoitteet ja toimintasuunnitelma.

Tukihenkilötoiminta voi olla joko vapaaehtoistyötä tai ammatillista toimintaa. Tukihenkilö voi esimerkiksi kuunnella huoliasi ja murheitasi, kannustaa sinua harrastuksiin, tukea koulunkäyntiäsi, olla leffaseuranasi, toimia isosiskonasi tai -veljenäsi, viedä sinut luontoretkelle tai jääkiekko-otteluun tai muuta vastaavaa. Tukihenkilö voi toimia tukenasi myös asumisen harjoittelussa, opintopolulla ja työllistymisessä.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijä ja euron symboli.

Taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijä ja euron symboli.

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Jälkihuollon asiakkaana voit saada tukea, ohjausta ja neuvontaa talousasioihin.

Sinun tulee myös suunnitella itsenäistymisvarojesi käyttöä yhdessä omatyöntekijäsi kanssa. Saat nimittäin käyttää niitä vain tekemänne suunnitelman mukaisesti. Itsenäistymisvaroja ei ole tarkoitettu päivittäiseen elämiseen.

Voit saada itsenäistymisvaroja vielä jälkihuollon aikana. Kun olet saavuttanut jälkihuollon yläikärajan ja jälkihuolto päättyy, saat mahdolliset jäljellä olevat varat käyttöösi.

Jos sinulla ei ole riittäviä palkka-, työttömyysturva- tai muita tuloja, selvitä ensisijaisesti Kelasta, mitä tukia voisit saada.

Jälkihuollossa voit saada taloudellista tukea esimerkiksi

 • opiskeluun
 • harrastukseen
 • läheisten tapaamisiin.

Tuki sovitaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Se ei vaikuta muihin saamiisi tuloihin.

Saat jälkihuollon taloudellisesta tuesta valituskelpoisen päätöksen. Voit siis tarvittaessa valittaa päätöksestä. Jos haluat tehdä valituksen, kysy neuvoa omatyöntekijältäsi.

Jos sinulla on haasteita raha-asioissa, voit miettiä jälkihuollon työntekijän kanssa keinoja, joilla voisit saada taloutesi haltuun. Keinoja voivat olla esimerkiksi

 • budjetointiohjaus ja -neuvonta
 • Kelan etuuksien hakeminen suoraan vuokranantajalle
 • sosiaalitoimen välitystilipalvelu
 • edunvalvonnan hakeminen.
Kelan etuudet

Kelan etuudet

Jos sinulla ei ole menoihisi riittäviä palkka-, työttömyysturva- tai muita tuloja, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sillä voit maksaa esimerkiksi vuokravakuuden, muuttokulut, lääkkeet, sähkölaskut ja kotivakuutuksen. Kela ei pidä itsenäistymisvarojasi eikä jälkihuollon taloudellista tukea tuloina.

Hae Kelasta myös asumistukea ja opintoetuuksia.

Kun olet jälkihuollossa, sinun ei tarvitse nostaa opintolainaa. Sen sijaan voit hakea perustoimeentulotukea opintojesi ajalle.

Saat kyllä nostaa opintolainaa, jos haluat. Silloin et voi kuitenkaan saada perustoimeentulotukea.

Kun teet Kelalle toimeentulotukihakemusta, kerro hakemuksessa, että olet jälkihuollossa. Kela ei nimittäin tiedä sitä automaattisesti. Tarvittaessa omatyöntekijäsi voi antaa Kelalle lausunnon asiasta.

Löydät tietoa koulumatkatuesta Kelan sivuilta.

Löydät tietoa perustoimeentulosta Kelan sivuilta.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Voit myös hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. Pyydä tarvittaessa apua jälkihuollon työntekijältä. Voit myös tehdä hakemuksen suoraan hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikköön.

Löydät harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemiseen liittyvät ohjeet Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolulta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikön yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Itsenäistymisvarat

Itsenäistymisvarat

Sinä aikana, kun olet ollut sijoitettuna, sinulle on kerrytetty itsenäistymisvaroja. Ne on tarkoitettu itsenäistymisesi tueksi. Voit käyttää niitä asumiseen, koulutukseen tai muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihisi.

Itsenäistymisvarojen maksun ajankohdasta päättää hyvinvointialue. Sinun tulee kuitenkin sopia varojen käytöstä yhdessä jälkihuollon omatyöntekijäsi kanssa. Itsenäistymisvarojen käyttämisestä tulee myös laatia suunnitelma.

Itsenäistymisvaroja ei ole tarkoitettu päivittäiseen elämiseen, vaan voit käyttää niitä pelkästään suunnitelman mukaisesti.

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Voit saada jälkihuollon taloudellista tukea esimerkiksi seuraavista asioista aiheutuviin kuluihin:

 • Matkat, kun matkustat tapaamaan läheisiäsi asiakassuunnitelman mukaan. Matkakulut korvataan sinulle yleensä kerran kuukaudessa. Saat korvauksen julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan.
 • Harrastuksesi, jos harrastustuesta on sovittu asiakassuunnitelmassasi. Tarkoituksena on tukea hyvinvointiasi.
 • Ne opinnoissasi tarvitsemasi materiaalit, joita oppilaitos ei maksa. Oppilaitos kyllä yleensä maksaa työvälineesi ja -vaatteesi, mutta tarvittaessa saat tukea jälkihuollosta.
 • Koulumatkat, jos saamasi Kelan koulumatkatuki ei riitä. Löydät tietoa koulumatkatuesta Kelan sivuilta.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Terveys ja henkinen tuki

Ihminen ja sydän, ikoni.

Terveys ja henkinen tuki

Ihminen ja sydän, ikoni.

Terveys- ja henkinen tuki

Jälkihuollosta saat apua myös tarvitsemiesi palveluiden löytämiseen ja niihin pääsemiseen. Jos sinulla on terveyshuolia tai henkisiä ongelmia, etsi apua yhdessä omatyöntekijäsi kanssa.

Apu löytyy usein hyvinvointialueelta. Hyvinvointialueet tuottavat esimerkiksi

 • neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
 • terveysasemien vastaanottotoiminta
 • suun terveydenhuoltoa
 • perustason mielenterveys- ja päihdehoitoa
 • kuntoutusta.

Tutustu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tarjoamiin terveydenhuollon palveluihin Oma Hämeen sivuilla.

Raskauden ehkäisystä saat lisätietoja Raskauden ehkäisyn palvelupolulta.

Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Voit pitää huolta mielenterveydestäsi monenlaisin keinoin arjessasi. Voit myös harjoittaa ja vahvistaa itseäsi ja taitoja, joita tarvitaan hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen. Hyvää mielenterveyttä voit tukea esimerkiksi

 • harjoittamalla tunne- ja tietoisuustaitojasi
 • kehittämällä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojasi.

Mielenterveyden ylläpitämisestä voit lukea lisää Masennusta sairastavan palvelupolulta.

Päihteet ja riippuvuudet

Päihteet ja riippuvuudet

Jos sinulla on huoli liiallisesta alkoholin, huumeiden tai nikotiinin käytöstä tai pelaamisesta, kerro siitä ammattilaiselle. Hän voi auttaa sinua tai ohjata sinut avun piiriin.

Jos haasteet ovat lieviä, niitä voidaan ratkoa itseavulla, omahoidolla tai vertaistuella.

Jos oireet kuitenkin muuttuvat entistä pakonomaisemmiksi, voidaan puhua riippuvuuskäyttäytymisestä. Siihen saatetaan tarvita ammattilaisen apua.

Riippuvuus ei välttämättä synny heti. Päihteiden käyttäminen voi olla satunnaista tai tapakäyttöä. On tärkeää tunnistaa satunnaisen käyttämisen ja riippuvuuteen johtavan käyttäytymisen ero. Tällöin tuen ja avun tarve voidaan arvioida paremmin.

Haitallinen päihteiden käyttö tai muu riippuvuus aiheuttaa haittoja sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen.

Hyvinvointialueen on tarjottava kaikille riittävät päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palvelut voivat olla avo- tai laitosmuotoisia. Jos haluat, jälkihuollon työntekijät voivat olla apunasi ja tukenasi, jotta saat tarvitsemasi palvelut.

Voit myös ottaa yhteyttä A-klinikkaan. Siellä autetaan päihde- ja peliongelmista kärsiviä sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.

Voit lukea lisää päihde- ja riippuvuushoidosta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolulta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Työ ja koulutuksen tuki

Kaksi istuvaa henkilöä. Toisen yllä puhekupla.

Työllistymisen ja koulutuksen tuki

Kaksi istuvaa henkilöä. Toisen yllä puhekupla.

Työllistymisen ja koulutuksen tuki

Jälkihuollon työntekijä voi auttaa sinua löytämään kiinnostavan opiskelu-, työ- tai työharjoittelupaikan. Saat apua myös siinä tapauksessa, jos et yhtään tiedä, mitä haluaisit tehdä tai mistä olisit kiinnostunut.

Jos olet alle 29-vuotias, voit hyödyntää lukuisia palveluita, jotka tukevat opiskeluasi tai työllistymistäsi sekä kuntoutumistasi. Omatyöntekijäsi ohjaa sinut tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Alle 29-vuotiaille tarkoitettuja työllistymistä ja opiskelua edistäviä palveluita ovat muun muassa seuraavat:

Voit hakea opiskelemaan harkinnanvaraisessa valinnassa, jos siihen on jokin erityinen syy. Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos arvioi erikseen, saatko juuri sinä sieltä opiskelupaikan. Tutustu harkinnanvaraiseen valintaan tarkemmin Opintopolun sivuilla.

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämä matalan kynnyksen ammatillinen kuntoutus. Voit päästä valmennukseen, jos toimintakykysi on heikentynyt olennaisesti. NUOTTI-valmennukseen ei tarvita diagnoosia eikä lausuntoja. Voit saada sen ajalta kuntoutusrahaa. Tutustu NUOTTI-valmennukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Oma väylä -kuntoutukseen voit päästä, jos sinulla on neuropsykiatrinen häiriö, autismikirjon häiriö tai psykiatrinen häiriö. Kuntoutuksen järjestää Kela.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on

 • kehittää opiskeluun ja työelämään liittyviä valmiuksiasi ja taitojasi
 • vahvistaa arjenhallintataitojasi
 • kehittää sosiaalisia taitojasi.

Tutustu Oma väylä -kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Voit hakea Taito-kuntoutukseen, jos sairautesi tai vammasi vaikeuttaa pääsyäsi työelämään tai opiskelemaan ja tarvitset tukea

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.

Tutustu Taito-kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat sairautensa ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea. Valmentaja voi tukea sinua

 • työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa
 • palkkatyöhön työllistymisessä
 • yrittäjäksi ryhtymisessä.

Sairautesi hoidon tulee kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa, että voit sitoutua kuntoutukseen. Tutustu työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

TELMA-koulutus valmentaa sinua työhön ja itsenäiseen elämään. Opetus suunnitellaan sinun henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi mukaan. Tutustu TELMA-koulutukseen tarkemmin Opetushallituksen sivuilla.

VALMA-koulutus valmentaa sinua ammatilliseen koulutukseen. Tutustu VALMA-koulutukseen tarkemmin Opintopolun sivuilla.

Kuntouttava työtoiminta pyrkii tukemaan sinua työelämään tai koulutukseen siirtymisessä vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi. Kuntouttava työtoiminta voi sopia sinulle, jos

 • et voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta
 • et voi osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin
 • sinulla on rajoituksia työ- ja toimintakyvyssäsi.

Tutustu kuntouttavaan työtoimintaan tarkemmin Oma Hämeen sivuilla.

Alle 29-vuotiaille tarkoitettuja työllistymistä ja opiskeluja edistäviä palveluita ovat muun muassa:

Hakeminen harkinnanvaraisessa valinnassa Nuori voi hakea opiskelemaan harkintaan perustuvassa haussa.

NUOTTI-valmennus 

NUOTTI-valmennus on Kelan matalan kynnyksen ammatillinen kuntoutus, johon ei tarvita diagnoosia, eikä lausuntoja. Kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa

Oma Väylä -kuntoutus

Kelan suuntaama vuoden kuntoutus nuorille aikuisille, joilla neuropsykiatrinen häiriö tai autimisminkirjon häiriö.  Lisäksi voi olla psykiatrinen häiriö.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on

 • kehittää opiskeluun- ja työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja
 • vahvistaa arjenhallintataitoja
 • kehittää sosiaalisia taitoja.

Taito-kuntoutus

Taito-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista.

Taito-kuntoutusta, voi hakea jos on 18–64-vuotias ja tarvitset tukea

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sairauden ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea tarvitseville työikäisille nuorille aikuisille. Valmentaja voi tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa. Valmentaja tukee tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Sairauden hoidon tulee kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmistava koulutus TELMA

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus VALMA

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään tukemaan edellytyksiäsi työelämään tai koulutukseen siirtymiseen vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi. Kuntouttava työtoiminta voi olla sinulle sopiva palvelu, mikäli et työ- ja toimintakykysi asettamien rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Jälkihuollon päättyminen

Ryhmä, ikoni.

Jälkihuollon päättyminen

Ryhmä, ikoni.

Jälkihuollon päättyminen

Oikeutesi jälkihuoltoon päättyy viimeistään, kun täytät 23 vuotta.

Kun jälkihuolto on päättymässä, voit laatia yhdessä omatyöntekijäsi kanssa suunnitelman jälkihuollon jälkeisestä ajasta. Kirjatkaa suunnitelmaan ne palvelut ja tukitoimet, joita voit käyttää jälkihuollon päättymisen jälkeen. Sellaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

Myös järjestöt tarjoavat erilaisia palveluita. Kanta-Hämeessä toimivat mm.

Voit lopettaa jälkihuollon asiakkuuden jo ennen kuin täytät 23 vuotta, jos itse niin haluat tai et enää tarvitse palveluita. Tarvittaessa saat palata jälkihuollon asiakkaaksi 23-vuotiaaksi saakka, jos olet käyttänyt jälkihuollon palveluja viiden vuoden sisällä.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

  Toteutuu yleensä         Tarvittaessa