Pikainen avun tarve

Puhelin ja numero 112.

Jos sinulla on jokin kiireellinen huoli, joka ei voi odottaa, että saat yhteyden omatyöntekijääsi, voit pyrkiä saamaan apua seuraavien palveluiden kautta:

Akuutissa, henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Jos sinulla on kiireellistä asiaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen, voit soittaa numeroon (03) 629 6560.

Jos tilanteesi ei ole hengenvaarallinen mutta tarvitset pikaista apua, ole yhteydessä Päivystysapuun. Päivystysavun puhelinnumero on 116 117. Päivystysapu neuvoo sinua äkillisissä terveysongelmissa. Sieltä myös kerrotaan, vaatiiko tilanteesi käyntiä päivystyksessä.

Löydät asuinalueesi päivystyksen yhteystiedot Oma Hämeen sivuilta.

Itsetuhoisuus

Oletko suunnitellut satuttavasi itseäsi?

Kerro pahoista ajatuksistasi läheisellesi.

Jos sinulla ei ole läheisiä, voit soittaa Mieli-kriisipuhelimeen numeroon (09) 2525 0111. Tärkeintä on, ettet jää ajatustesi ja suunnitelmiesi kanssa yksin. Apua on saatavilla, ja itsetuhoisuutta voidaan hoitaa.

Hätätilanteessa mene lähimpään terveydenhuollon päivystykseen tai soita hätänumeroon 112.

Apua itsetuhoisiin ajatuksiin saat Mieli-sivuilta.

Perustietoa itsetuhoisuudesta löydät Mielenterveystalon sivuilta.

Myrkytykset

Myrkytykset

Myrkytys voi aiheutua esimerkiksi

 • päihteiden liikakäytöstä
 • yliannostuksesta
 • aineiden sekakäytöstä
 • aineiden epäpuhtauksista
 • aineiden pitoisuuksien ennakoimattomista vaihteluista.

Myrkytystilat voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan. Ne vaativat aina sairaalahoitoa. Oireet voivat vaihdella sen mukaan, mikä aine myrkytyksen aiheutti.

Soita hätänumeroon 112, jos sinulla tai läheiselläsi on jotakin seuraavista:

 • hengitysvaikeuksia
 • rytmihäiriöitä
 • tajunnantason häiriöitä
 • voimakasta ahdistuneisuutta.

Myrkytystietokeskuksen maksuton puhelinnumero on 0800 147 11. Se on auki jatkuvasti, joten voit soittaa siihen milloin tahansa. Saat Myrkytystietokeskuksesta tietoa äkillisten myrkytysten ehkäisystä ja hoidosta.

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Useat päihteet saattavat aiheuttaa käyttäjälleen psykoosin (tila, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt) tai deliriumin (äkillinen sekavuustila).

Psykoosissa oleva henkilö ei ymmärrä omaa tilannettaan ja saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille. Sekavuustilassa taas henkilö saattaa tulkita ympäristön tapahtumat väärin. Lisäksi hänellä ilmenee

 • aistinhairahduksia (illuusiot)
 • aistinharhoja (hallusinaatiot)
 • harhaluuloja (deluusiot).

Hoitokeinona voi silloin olla tahdosta riippumaton hoito. Se perustuu lakiin, mutta sitä käytetään vain harvoin. Tahdosta riippumaton hoito on nimittäin äärimmäinen keino turvata psykiatrinen hoito.

Tahdosta riippumattoman hoidon harkinnan ja arvioinnin toteuttavat kaksi eri lääkäriä. Lisäksi on kehitetty hyvin tarkat kriteerit, jotka potilaan pitää täyttää, jotta tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa.

Voit pyytää psykoosissa tai sekavuustilassa olevalle läheisellesi apua hätänumerosta 112.

Lue lisätietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta Valviran sivuilta.

Vieroitushoito

Vieroitushoito

Vieroitushoidon avulla keskeytetään päihdekierre. Hoidolla siis tuetaan päihteiden käytön lopettamista ja hoidetaan vieroitusoireita.

Vieroitushoitoa voit saada silloin, kun haluat lopettaa minkä tahansa päihteen ongelmallisen käyttämisen. Vieroitushoito voi olla tarpeen vaativien fyysisten vieroitusoireiden vuoksi.

Lue lisää vieroitushoidosta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolun kohdasta Laitoshoito.

Jos sinulla on rahapeliriippuvuus tai muu toiminnallinen riippuvuus, vieroitushoidon tarpeesi arvioidaan yksilöllisesti päihde- ja riippuvuushoidon yksikössä.

Ruoka-apu

Ruoka-apu

Jos rahasi eivät riitä ruokaan ja elämiseen, voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea taloudellisen tuen yksiköstä. Löydät ohjeet toimeentulotuen hakemiseen Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolulta.

Otathan huomioon myös eri paikoissa järjestettävät ruoanjakotilaisuudet. Tietoa ruoanjakopaikoista löytyy muun muassa Ruoka-apu.fi-sivuilta. Jos sivuilla ei mainita asuinpaikkakuntaasi, kirjoita hakukoneeseen oman paikkakuntasi nimi ja ”ruokajakelu”.

Väkivalta

Väkivalta

Aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta ovat hyvin tavallisia päihteiden käytön seurauksia. Noin puolet kaikista väkivaltarikoksista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihteitä käyttävillä voi ilmetä aggressiivista käyttäytymistä myös vieroitusoireena.

Lue lisää väkivallasta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolun kohdasta Väkivalta.

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen tulee aina puuttua. Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Voit myös soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon (03) 629 6560.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, voit soittaa rikosuhripäivystyksen numeroon 116 006.

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta palvelee numerossa 0800 161 177.

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005. Voit soittaa sinne ilmaiseksi milloin tahansa, jos olet joutunut lähisuhde- tai perheväkivallan uhriksi. Voit lukea Nollalinjan sivuilta, mitä lähisuhde- ja perheväkivalta on.

Hyvinvointialueella on myös turvakoteja. Niihin voivat hakeutua kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Iällä tai sukupuolella ei ole väliä.

Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä perheen kanssa. Myös lemmikkieläimen voi yleensä ottaa mukaan, jos siitä sopii erikseen henkilökunnan kanssa.

Turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Ne ovat maksuttomia.

Tutustu tarkemmin Hämeenlinnan turvakotiin.

Rikos

Rikos

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi? Apua ja tukea saat seuraavista paikoista:

Rikosuhripäivystyksen puhelinnumero on 116 006.

RIKUchatissa voit keskustella nimettömästi rikostapahtumasta ja muista siihen liittyvistä asioista.

Jos olet joutunut seksuaalisen välivallan uhriksi, voit soittaa numeroon (03) 629 3097 (klo 8–15) tai (03) 629 3094 (klo 15–8).

Tee rikoksesta aina rikosilmoitus esimerkiksi poliisiasemalla. Voit tehdä rikosilmoituksen myös sähköisesti Poliisin sivuilla.

Tutustu Rikosuhripäivystyksen oppaisiin ja ohjeisiin.

Lue lisää rikoksista ja niiden uhriksi joutumisesta Poliisin sivuilta.

Perehdy rikoksen uhrille suunnattuihin ohjeisiin oikeuslaitoksen sivuilla.

Tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta

Tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta

Jos olet huolissasi henkilöstä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan terveydestään tai turvallisuudestaan, tee tuen tarpeen ilmoitus.

Esimerkiksi runsas päihteiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia elämänhallinnassa. Haittana voivat olla muun muassa asunnottomuus tai hankalat terveysongelmat. Tällöin tuen tarpeen ilmoituksen tekeminen voi olla tarpeen.

Voit tehdä tuen tarpeen ilmoituksen verkkolomakkeella:

Tee tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Tee tuen tarpeen ilmoitus ikäihmisestä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti