Kuntoutus

Kuntoutus leikkauksen sijaan

 • Aina ei suositella leikkausta tai leikkaushoito ei auta oireisiin, vaan selän oireita voidaan jäädä seuraamaan ja kipua voidaan helpottaa erilaisin keinoin.
 • Huolehdi edelleen aktiivisesti mahdollisesta kivunhoidosta, kuntoutuksesta ja liikkuvuudesta.
 • Lähettävä lääkäri määrittää mihin lähetetään jatkokuntoutukseen
 • Kysy, onko asuinpaikkakunnallasi sinulle soveltuvaa ryhmämuotoista kuntoutusta tarjolla. Monet kunnat ja yhdistykset järjestävät toimintakykyä tukevia liikuntaryhmiä tai selkäryhmiä.

Jos koet tarvitsevasi tukea ja/tai neuvoja selkäkivun kanssa selviämisessä ja toimintakyvyn edistämisessä, voit varata ajan fysioterapeutille. Löydät yhteystiedot ja ohjeet polun kohdasta: Arvio- ja ohjauskäynti fysioterapiassa 

Selän hoidossa kuntoutumisen perustana on kivun rajoissa lisättävä liike. Esimerkiksi keskivartalon lihaksien vahvistaminen tai jokin liike, mitä pystyt kivun rajoissa tekemään ja joka on aikaisemmin kipuun auttanut.  Lisätietoa polun kohdasta Omahoito.

Kuntoutukseen liittyy myös erilaisia apuvälineitä ja itsehoitolaitteita (kuten TENS-laite).  

 • Tietoa TENS -laitteen käytöstä kivun hoidollisena menetelmänä voit tiedustella lääkäriltäsi tai fysioterapeutiltasi.
  • Erikoissairaanhoito/ Kanta-Hämeen keskussairaala: Jos hoitosi tapahtuu erikoissairaanhoidossa, saat opastusta laitteen käyttöön fysiatrian poliklinikalta. Laitteen voit saada lainaan fysiatrian poliklinikalta noin 2 kuukauden ajaksi. Pidempiaikaiseen käyttöön suositellaan oman laitteen hankkimista.
  • Janakkala: Voit tiedustella fysioterapeutiltasi mahdollisuutta lainata laitetta kokeiluun. Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta laitteen käyttöön. Suositellaan kuitenkin oman laitteen hankkimista.
  • Riihimäki: Terveyskeskuksessa ei ole tarjota potilaille lainattavia laitteita. Voit saada tarvittaessa ammattilaiselta tietoa ja apua laitteen kivunhoidollisen tarpeen arviointiin sekä apua ja ohjausta oman laitteen hankintaan ja käyttöön. 
Kelan kuntoutus

Kela järjestää ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastaville aikuisille. Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen. 

Kursseja järjestetään sekä avomuotoisina että laitosmuotoisina. Avomuotoisilla kursseilla käydään kotoa käsin, laitosmuotoisiin kuuluu majoitus kuntoutuspaikassa. 

Lisätietoa kuntoutuskursseista: 

https://www.kela.fi/tuki-ja-liikuntaelinsairaudet-kuntoutuskurssit 

Kuntien selkäryhmät

Kysy, onko asuinpaikkakunnallasi sinulle soveltuvaa ryhmämuotoista kuntoutusta tarjolla. 

Monissa kunnissa on muutaman kerran säännöllisesti kokoontuvia selkä- ja toimintakykyryhmiä, joista voit saada tukea ja ohjausta. 

Selkäyhdistyksen toimintamuodot

Selkäyhdistyksen tarkoituksena on edistää selkäoireista kärsivien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta, joten myös yhdistyksestä voit saada apua kuntoutumiseesi.  Selkäyhdistys tukee kuntoutumistasi muun muassa liikuntaryhmien ja luentojen sekä virkistystoiminnan muodossa. 

Ajantasaisinta tietoa sivustolta: https://www.kantaselka.fi/ 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti