Kuntoutus

Fysioterapeutti ja kuntoutus, ikoni.

Kohti päihde- ja riippuvuusvapaata elämää 

Hyvinvointialueet vastaavat päihde- ja riippuvuushoidon kokonaisuudesta. Päihde- ja riippuvuushoidon tärkeimpiä asioita on kuntoutuminen ja arjen hallinnan lisääntyminen. 

Kuntoutusta voidaan tarjota ympärivuorokautisena kuntoutuksena päihde- tai riippuvuuskatkaisuhoidon jälkeen tai se voi olla kuntouttavaa työtoimintaa. On myös henkilöitä, jotka hyötyvät omaan työhön tai opiskelun pariin siirtymisestä ja kokevat tämän kuntouttavana toimintana. 

Asiakkaalla itsellään on suuri rooli oman yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelussa. Usein tässä auttaa arjen hallinnan suunnittelu, konkreettinen päivä- ja viikkosuunnitelma, jonka laatimisen voit tehdä itse tai pyytää tukea sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiselta, järjestötoimijoilta tai tutuilta omatyöntekijöiltä. 

Järjestöillä on tarjolla toimintaa, joka voi toimia monelle myös kuntouttavana apuna ja tukena.

Kela tarjoaa myös monenlaista valmennusta, joka voi toimia myös avohuollon tukena, kun asiakas on ohittanut akuutin vaiheen ja hyötyy päihteettömästä kuntoutuksesta. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti