Kuntoutuksen suunnittelu

Seinäkalenteri.

Kuntoutuksen suunnittelu

Kun arvioinnin perusteella on todettu, että kuntoutuksella olisi mahdollista edistää toiminta- ja työkykyäsi, laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laatii joko yksittäinen ammattilainen, kuten kanssasi asioinut terapeutti, tai monialainen työryhmä. Suunnitelma voi olla vain lyhyt kirjaus terveystiedoissasi tai laajempi selvitys kuntoutustarpeestasi.

Kuntoutussuunnitelma sisältää

  • kuvauksen tämänhetkisestä toimintakyvystäsi
  • selvityksen mahdollisesti aiemmin toteutuneiden kuntoutustesi vaikutuksista
  • kuntoutuksellesi asetetut tavoitteet
  • suunnitelman omakuntoutuksesta.

Jos suunnitteluvaiheessa kuitenkin arvioidaan, ettei kuntoutuksella voida vaikuttaa toimintakykysi muutokseen, kuntoutuksen tavoitteena voi olla muutokseen sopeutuminen.

Tarvittaessa suunnitelmasta löytyvät myös perustelut omaisesi tai muun läheisesi osallistumiselle kuntoutukseesi.

Kuntoutuksen järjestämisestä on olemassa kansalliset ohjeet, jotka on otettava huomioon kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa. Kuntouksen järjestämiseen on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kolme vaihtoehtoa:

Jos kuntoutuksesi järjestyy Kelan palveluna, voit itse valita kuntoutuksen palveluntuottajan Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Muu kuntoutuspalvelu toteutuu ensisijaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omana kuntoutuspalveluna.

Jos kuntoutuspalvelu toteutetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelusetelillä, voit valita palveluntuottajan hyvinvointialueen hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Kuntoutussuunnitelma Kelan järjestämää kuntoutusta varten

Kuntoutussuunnitelma Kelan järjestämää kuntoutusta varten 

Jos tarvitset kuntoutussuunnitelman Kelan järjestämää kuntoutusta varten, varaa aika terveysasemallesi. Kerro aikaa varatessasi, että tarvitset lausunnon kuntoutusta varten.

Kuntoutussuunnitelman kokoaa hoitava lääkäri yhteistyössä sinun, läheistesi ja moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnitelma ohjaa kuntoutustasi ja siihen liittyvää yhteistyötä. Kuntoutussuunnitelmassa tuodaan esiin yksilölliset haasteesi ja tavoitteesi, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumiseen.

Kela järjestää sekä lakisääteistä, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta että harkinnanvaraista kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi moniammatillista yksilökuntoutusta tai terapiaa. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena Kela järjestää esimerkiksi sopeutumisvalmennusta. Lisätietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta löydät Kelan sivuilta kuntoutuksen pikaoppaasta.

Kuntoutussuunnitelma vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten

Kuntoutussuunnitelma vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten

Jos tarvitset kuntoutussuunnitelman vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten, varaa aika terveysasemallesi. Kerro aikaa varatessasi, että tarvitset lausunnon kuntoutusta varten.

Kuntoutussuunnitelman kokoaa hoitava lääkäri yhteistyössä sinun, läheistesi ja moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnitelma ohjaa kuntoutustasi ja siihen liittyvää yhteistyötä. Kuntoutussuunnitelmassa tuodaan esiin yksilölliset haasteesi ja tavoitteesi, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumiseen.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti