Kuntoutumisesi tukena

Kuntoutuksen tueksi on tarjolla erilaisia ryhmiä, joista osaan tarvitaan lääkärin lähete. Moniin pääsee kuitenkin myös ilman lähetettä. Tähän polun kohtaan eri välilehdille alle on koottu tietoa Kelan ja Selkäyhdistyksen ryhmätoiminnasta.

 • Lähettävä lääkäri tekee arvion sinulle sopivista palveluista ja tekee tarvittaessa lähetteen jatkokuntoutukseen.
 • Huolehdi edelleen aktiivisesti itse mahdollisesta kivunhoidosta, kuntoutuksesta ja liikkuvuudesta. Lisätietoa polun kohdasta Omahoito.
 • Jos koet tarvitsevasi yksilöllistä tukea ja/tai neuvoja selkäoireen kanssa selviämisessä ja toimintakyvyn edistämisessä, voit varata ajan fysioterapeutille. Löydät yhteystiedot ja ohjeet polun kohdasta: Käynti fysioterapeutilla 

Välilehdille on koottu tietoa myös muista kuntoutumistasi tukevien ammattilaisten palveluista.

Selkäyhdistyksen toimintamuodot

Selkäyhdistyksen tarkoituksena on edistää selkäoireista kärsivien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta, joten myös yhdistyksestä voit saada apua kuntoutumiseesi.  Selkäyhdistys tukee kuntoutumistasi muun muassa liikuntaryhmien ja luentojen sekä virkistystoiminnan muodossa. 

Ajantasaisinta tietoa sivustolta: https://www.kantaselka.fi/ 

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa sinulla on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, siihen liittyvistä haasteista ja sairastumisen aiheuttamista muutoksista. Sen lisäksi voit tarvittaessa saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia.

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen ja sairastamiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Yhteystiedot sosiaalityöntekijälle saat henkilökunnalta tai sairaalan verkkosivuilta: Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalipalvelut .

Kelan kuntoutus

Kela järjestää ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastaville aikuisille. Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen. 

Kursseja järjestetään sekä avomuotoisina että laitosmuotoisina. Avomuotoisilla kursseilla käydään kotoa käsin, laitosmuotoisiin kuuluu majoitus kuntoutuspaikassa. 

Lisätietoa kuntoutuskursseista: 

https://www.kela.fi/tuki-ja-liikuntaelinsairaudet-kuntoutuskurssit 

Mielenterveyden tuki

Miten saan psyykkistä tukea?

 • Hoitava lääkärisi voi suositella sinulle psyykkistä tukea tai voit itse ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärisi kanssa.
 • Sinulla on mahdollisuus keskustella sekä sairaalassa tai oman terveyskeskuksesi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.
 • Lisätietoa ja yhteystiedot mielenterveyspalveluihin / Oma Häme
 • Avun tarpeesi kartoittamisessa on apuna Terapianavigaattori, jonka tietojen perusteella terveydenhuollon yksikkö osaa ohjata sinut sopivan tukimuodon pariin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ohjauskäynti sairaalalla

 • Sairaalan psykiatrinen sairaanhoitaja soittaa sinulle lupasi siihen saatuaan ja sopii kanssasi tapaamisajan. Tapaamisajat voivat olla saman päivänä esimerkiksi muiden hoitojesi kanssa tai erikseen sovittuna päivänä psykiatrian poliklinikalla. Tapaamisella keskustellaan ajatuksista ja tunteista liittyen tilanteeseesi ja sairauteen sopeutumiseen. Tapaamiset eivät ole terapiaa, vaan tarkoituksena on löytää keinoja sopeutua tilanteeseen ja vahvistaa voimavaroja. Jos tilanteesi niin edellyttää esimerkiksi lääkityksen tms. suhteen, psykiatrinen sairaanhoitaja osaa ohjata sinua varsinaisen psykiatrisen hoidon piiriin.
Työterveyshuollon palvelut/ työkykyarvio

Jos olet työterveyshuollon asiakas, voit saada tukea selkäoireiden kanssa pärjäämiseen myös sieltä. Ole yhteydessä työterveyshuoltoosi käytettävissäsi olevien palveluiden selvittämiseksi. 

Vaikea-asteisessa selkäkivussa ja selkäoireissa arvioidaan sairauden vaikutusta työkykyysi sekä kartoitetaan työergonomiaa ja työtä keventävien apuvälineiden tarvetta. Tarvittaessa työterveyshuolto tukee työtehtävien muuttamisessa yhteistyössä työnantajasi kanssa. Lisäksi tarvittaessa saat lausunnot osasairaus- ja sairauspäivärahan hakemiseksi. 

Alueen työterveystoimijoiden yhteystiedot:

Aava työterveys: useat toimipisteet

Mehiläinen: useat toimipisteet

Pihlajalinna Hämeenlinna

Terveystalo: useat toimipisteet

Oiva Työterveys Oy Forssa

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti