Kuntoutuksen toteutus ja käyntimaksut

Kaksi henkilöä vieretysten. Toisen yllä puhekupla.

Kuntoutuksen toteutus

Olet itse avainasemassa kuntoutuksesi toteutuksessa, koska juuri sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija.

Kuntoutuksen toteuttamisen pohjana on kuntoutussuunnitelmasi tavoitteineen. Kuntoutumisen eteneminen edellyttää kuitenkin, että otat itse vastuun kuntoutumisestasi omien voimavarojesi mukaan. Kuntoutuksen ammattilaiset tukevat ja ohjaavat sinua. Myös läheisesi voivat olla tärkeä voimavara kuntoutuksesi toteuttamisessa.

Kuntoutuksen toteutus sovitaan kanssasi yksilöllisesti. Myös kuntoutuksen keinot valitaan tarpeidesi mukaan. Voit edistää kuntoutumistasi sekä yhdessä ammattilaisen kanssa että ohjattuna itsenäisesti eli omakuntoutuksena.

Kuntoutuskäynnit voivat toteutua

 • vastaanotolla
 • omassa toimintaympäristössäsi
 • etäkuntoutuksena
 • ryhmämuotoisena kuntoutuksena.

Etäkuntoutuksella tarkoitetaan esimerkiksi puhelin- tai videoyhteyden välityksellä tapahtuvaa, asiantuntijan ohjaamaa kuntoutusta. Kuntoutusryhmässä taas harjoitellaan ammattilaisen johdolla sekä jokaisen omien ja ryhmän yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Myös jotkin kuntoutusryhmät voivat toteutua etäkuntoutuksena.

Kuntoutuksen kesto ja käyntien määrä

Kuntoutuksen kesto ja käyntien määrä 

Kuntoutuksen toteutus on yksilöllistä. Kuntoutusta ei kuitenkaan pidä kiirehtiä. Sinulla on oltava aikaa sisäistää tarvittavat muutokset ja toimintatavat. Joskus pienelläkin muutoksella on suuri merkitys kuntoutustavoitteidesi edistymisessä tai saavuttamisessa. Kun arvioit kuntoutumisesi edistymistä yhdessä ammattilaisen kanssa, kuntoutuksen kesto ja käyntien määrät tarkentuvat.

On tavallista, että sinulle suositeltujen kuntoutuskäyntien määrä muuttuu kuntoutussuunnitelman arvioinnin yhteydessä. Tällöin oma vastuusi omakuntoutuksestasi lisääntyy ajan myötä.

Käyntimaksut

Käyntimaksut 

Käyntimaksu peritään täysi-ikäisiltä asiakkailta voimassa olevan hinnoittelun mukaan. Käyntimaksun tämänhetkisen suuruuden voit tarkistaa Oma Hämeen sivuilta.

Käyntimaksua ei peritä

 • kuntoutusohjauksen käynneistä
 • sosiaalityön käynneistä
 • apuvälinekäynneistä
 • asunnonmuutostyökäynneistä.

Jos kuntoutuspalvelusi toteutuu hyvinvointialueen palvelusetelipalveluna, saat palvelusetelin. Sen arvo on kaikille yhtä suuri – tuloista riippumatta. Hyvinvointialue määrittää palvelusetelin arvon ja vahvistaa sen vuosittain. Palveluntuottaja saa kuitenkin veloittaa täysi-ikäiseltä asiakkaalta palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittämän hinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena. Voit lukea palveluseteleistä lisää Palse.fi-portaalista.

Kelan järjestämä kuntoutus ja matkakorvaus

Kelan järjestämä kuntoutus ja matkakorvaus

Kelan järjestämä kuntoutus on sinulle yleensä maksutonta. Kuntoutuksen aikana sinulla saattaa olla oikeus myös Kelan myöntämään kuntoutusrahaan. Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja

 • matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus
 • sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon antama kuntoutuspäätös.

Jos olet saanut Kelalta ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäätöksen, päivittäisiä matkojasi opiskelupaikkaasi ei kuitenkaan korvata.

Voit lukea matkakorvauksista tarkemmin Kelan sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti